Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tulosteen sovittaminen yhdelle sivulle

  Jos suoritustaulukkoa ei ole vedetty riittävän pitkäksi, kaikki opiskelijan suoritukset eivät mahdu tulostumaan samalle sivulle. Myös korkea alatunniste vähentää tulostustilaa.

  Katso lyhyt ohjevideo.


  Suoritustiedot saadaan pysymään yhdellä sivulla tarkistamalla ja korjaamalla seuraavat neljä asiaa:

  1. Minimoidaan suoritustaulukon ja alatunnisteen välinen tyhjä tila

  Avaa tulostuseditori ja siellä se tulostepohja, jolla tulostettaessa tiedot hajoavat kahdelle sivulle. Valitse ylälaidasta välilehti 1. sivu ja siirry vierityspalkin avulla aivan sivun alareunaan. Vedä keltainen suoritustaulukko kiinni valkopohjaiseen alatunnisteeseen. Jos suoritustaulukon ja alatunnisteen väliin on jätetty tyhjää tilaa, Primus jättää tulostettaessa saman verran tyhjää tilaa viimeisen aineen ja alatunnisteen ylimmän tekstin väliin.


  2. Säädetään alatunnisteen paikkaa viimeisellä sivulla

  Alatunniste tulostuu paperille siihen kohtaan, mihin se on tulostepohjassa määritelty. Alatunniste varaa itselleen paperilla yhtä paljon tilaa kuin tulostepohjassa. Jos siis alatunniste on esim. 10 cm korkea pohjassa, vie se myös paperilla paljon enemmän tilaa kuin 3 cm korkea alatunniste.

  Myös tyhjät rivit alatunnistetietojen lopussa vievät tilaa paperilta. Siksi alatunniste kannattaa viedä mahdollisimman alas, jolloin se vie myös vähemmän tilaa.

  Jos alatunniste alkaa korkealta, saattaa todistus hajota kahdelle sivulle etenkin niillä opiskelijoilla, joilla on paljon suorituksia. Valitse ylälaidasta välilehti Viimeinen sivu ja klikkaa alatunniste aktiiviseksi.

  Siirrä alatunnistetta vähän kerrallaan alaspäin. Välillä kannattaa testata esikatselussa. Kaikkien tulostuvien tietojen tulee jäädä näkyviin, mutta tyhjä tila ensimmäisen tulostuvan tiedon yläpuolella ja viimeisen tulostuvan tiedon alapuolella pidetään minimissä.


  3. Säädetään suoritustaulukon riviväliä ja fonttikokoa

  Tulosteen riviväliä pienentämällä saadaan lisää tilaa suoritustietojen tulostumiseen. Riviväliä pienennetään rivin korkeutta muuttamalla. Korkeutta muutetaan joko vetämällä hiirellä riviä matalammaksi tai klikkaamalla jotain rivin solua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Solun ominaisuudet. Rivin korkeutta vähennetään miinuspainikkeesta tai syöttämällä kenttään uusi korkeus, esim. 20 -> 18.

  Rivivälin muutos tarkistetaan esikatselussa. Mikäli rivivälin muutoskaan ei auta, voidaan pienentää tekstin fonttikokoa.

  4. Tiivistetään ala- ja ylätunnistetta

  Lopuksi kannattaa tarkistaa, voidaanko ala- ja ylätunnistetta tiivistää. Tyhjiä rivejä voi poistaa klikkaamalla tyhjää riviä hiiren kakkospainikeella ja valitsemalla Poista rivi.