Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Yo-arvosanat ja puoltoäänet, yhteenveto

  Katso kuva

  Tulosteella saa luettelon yo-kirjoitusten arvosanoista sekä puoltoäänistä opiskelijoittain. Tulosteen lopussa on yhteenveto arvosanojen lukumääristä, puoltoäänistä sekä kirjoittajien ja kokeiden lukumääristä.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lomakkeen tiedot


  Tulosteessa on esihaku, joka hakee kaikki käsillä olevan kirjoituskerran kokelaat. Kokelaiden yo-taulukon Suoritusaika-tietoa verrataan Koulun tiedot -rekisterin Yo-kirjoitusten suoritusaika -kentän tietoon.

  Opiskelijakohtaiset arvosanat

  Luetteloon tulostuu opiskelijan suku- ja etunimet, aineen lyhenne, arvosana ja puoltoäänet. Tulostusehtona on Suoritusaika=Koulun tiedot-> Yo-kirjoitusten suoritusaika, eli tiedot tulostetaan vain, jos aineen suoritusaika vastaa Koulun tiedot -rekisteriin merkittyä nykyistä suorituskertaa, esim. K2013.

  Alatunniste

  Yhteenvetotiedot on määritelty tulostepohjan viimeisen sivun alatunnisteeseen.

  Primus käy läpi kokelaiden yo-taulukot ja poimii yhteenvetoon ne rivit, jotka koskevan nykyistä kirjoituskertaa. Jokaiselle riville haetaan ko. arvosanojen määrä.

  Lkm-otsikon alle on määritelty summaehdot jokaiselle arvosanalle. Soluun on määritelty Summa-välilehden kautta tulostumaan tieto Arvosana[Rivilukumäärä]. Solun tulostusehtona on Suoritusaika=Koulun tiedot-> Yo-kirjoitusten suoritusaika JA Arvosana-> Arvosana="L".

  Huomaa: I-arvosanan kohtaan lasketaan kaikki arvosanan eri variaatiot. (I, I+, I++ jne...)

  Arvosanojen alle tulostuu puoltoäänten summa. Tulostusehtona on jälleen Suoritusaika=Koulun tiedot-> Yo-kirjoitusten suoritusaika.

  Arvosanojen vieressä on vielä muita yhteenvetotietoja.

  • Kirjoitusajankohta: Koulun tiedot-> Yo-kirjoitusten suoritusaika.
  • Kirjoittajia: Lkm-välilehden kautta on määritelty tulostumaan kaikkien tämän kirjoituskerran kokelaiden yhteismäärä.
  • Kirjoitettuja aineita: Summa-välilehden kautta määritelty tulostumaan tieto Suoritusaika[Rivilukumäärä], tulostusehtona jälleen nykyisen kerran rivit.

  Artikkeli on päivitetty 06.05.2013