Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus

  Tilastokeskus kerää tietoja tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Ohjeeseen on kerätty avuksi tilaston tekoon joitakin hakuja ja ohjeen lopussa on kaksi tulostetta, joilla E-kohdan tietoja voi etsiä.

  Tilastokeskuksen ohjeet ja lomake löytyy täältä: http://www.stat.fi/keruu/otjk/ohjeet.html

  Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tilastointi.

  A-kohta:
  Tee seuraavat haut Primuksen Opiskelijarekisterissä. Hakujen tuloksesta saat osallistujamäärät tilastoon kunkin koulutuksen kohdalle. Ellei tilastovuotta aiempien opiskelijoiden rekisterikortit ole arkistossa, ota hakuun mukaan myös joku päivämäärä-kenttä, johon olette kirjanneet joko aloitus- tai päättymispäivän. Esim. Aloituspäivä=>1.1.2015 JA Aloituspäivä<=31.12.2015.

  Kotitalousopetus (talouskoulut):
  Tutkintotavoitteinen koulutus=EI JA Talouskoulu=Kyllä

  Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus:
  Tutkintotavoitteinen koulutus=EI JA Valmistavan opetuksen opiskelija=Kyllä

  Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus:
  Tutkintotavoitteinen koulutus=EI JA Valmentava ja kuntouttava opetus/ohjaus, tavoite <>""

  B-kohta
  Alle 6 tuntia kestäneet koulutukset:
  Koulutuksien lukumäärän saa seuraavista rekistereistä alla olevilla hauilla, mikäli tuntimäärät ja kestot on rekistereihin syötetty. Osallistujamäärät ja naisten osuuden saa otettua arviontikirjoihin laitetuista opiskelijoista tai luokan opiskelijoista, riippuen kumpaan rekisteriin alle 6 tunnin koulutukset on kirjattu.
  Arviointirekisteri: "Tuntimäärä<6"
  Luokat-rekisteri: "Kesto (h)<6"

  C-kohta
  Ei kenttiä Primuksessa

  D-kohta, Koulutustyypeittäin

  Koulutusten määrät haetaan Luokat-rekisterissä ja osallistujien/naisten määrät Opiskelijarekisterissä.

  1. Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus
  Koulutukset: Koulutuslaji->Koodi="1"
  Osallistujat: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Oppisopimuskoulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="1"
  Naiset: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Oppisopimuskoulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="1" JA Sukupuoli="Nainen"

  2. Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus
  Koulutukset: Koulutuslaji->Koodi="2"
  Osallistujat: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="2"
  Naiset: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="2" JA Sukupuoli="Nainen"

  3. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
  Koulutukset: Koulutuslaji->Koodi="3"
  Osallistujat: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="3"
  Naiset: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="3" JA Sukupuoli="Nainen"

  4. Työnantajan tilaama koulutus
  Koulutukset: Koulutuslaji->Koodi="4"
  Osallistujat: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="4"
  Naiset: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="4" JA Sukupuoli="Nainen"

  5. Vapaana sivistystyönä järjestettävä koulutus
  Koulutukset: Koulutuslaji->Koodi="5"
  Osallistujat: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="5"
  Naiset: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="5" JA Sukupuoli="Nainen"

  6. Avoin ammattikorkeakouluopetus
  Koulutukset: Koulutuslaji->Koodi="6"
  Osallistujat: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="6"
  Naiset: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="6" JA Sukupuoli="Nainen"

  7. Avoin yliopisto-opetus
  Koulutukset: Koulutuslaji->Koodi="7"
  Osallistujat: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="7"
  Naiset: Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Ryhmä/Luokka->Koulutuslaji->Koodi="7" JA Sukupuoli="Nainen"

  8. Muut koulutukset
  Tähän kohtaan ei ole varsinaista omaa hakua, mutta voi hakea vertailemalla, että koulutuslajin koodi on eri kuin kaikki yllä olevat.
  Esimerkiksi: Koulutuslaji->Koodi<>"1" JA Koulutuslaji->Koodi<>"2" JA jne.

  E. Opettajien antamat opetustunnit koulutustyypeittäin

  Ohjeen liitteenä on txt-tiedostot opintoaloista ja koulutuslajeista. Tiedostot voit tallentaa koneellesi ja ladata kyseisiin rekistereihin Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primukseen -toiminnolla. Ota ennen tiedonsiirtoa Opintoalat-rekisterissä esille ainakin kentät Opintoala ja Lyhenne sekä Koulutuslajit-rekisterissä kentät Koodi ja Selite. Lisäksi voit ottaa esille myös Rekisterikortin luontipäivän, jota voi käyttää apuna haussa, jos rekistereissä oli ennestään jotain muuta sisältöä.

  Siirrä Opintoalat-rekisteriin tilaston mukaiset sisältöluokitukset "Opintoalat_sisaltoluokitukset.txt"-siirtotiedostostolla, joka löytyy ohjeen liitteenä.
  Valitse sen jälkeen Arviointi-rekisterissä ja Luokat-rekisterissä, Opintoala-kenttään kullekin koulutukselle, mitä sisältöluokitusta koulutus on.

  Siirrä myös Koulutuslajit-rekisteriin oikeat koulutustyypit tiedostosta "Koulutuslajit.txt". Valitse sen jälkeen kullekin koulutukselle Arviointi- ja Luokat-rekistereissä oikea koulutuslaji kenttään Koulutuslaji.

  Tulosteet

  Tallenna liitteenä olevat kaksi .tul-tiedostoa omalle koneellesi ja vie ne Primukseenne: ensimmäinen tuloste arviontirekisteriin ja toinen luokat-rekisteriin. Tämän jälkeen näillä tulosteilla saadaan tilastoon tarvittavat tuntimäärien summat sisältöluokittain ja koulutustyypeittäin:

  • Opintoalat_sisaltoluokitukset_koulutustyypeittain_tuntimaarasummat_Arviointi.tul
  • Opintoalat_sisaltoluokitukset_koulutustyypeittain_tuntimaarasummat_Luokat.tul

  Tulosteet vaativat toimiakseen, että koulutuksille on merkitty niiden kestot tunteina oikeisiin kenttiin eli Arviointi-rekisterissä: Tuntimäärä-kenttään ja Luokat-rekisterissä: Kesto (h)-kenttään.

  Tilastoon tulevat koulutukset voi hakea esiin ennen tulosteen ottamista esim. tämän tyyppisillä hauilla:
  Arviointi-rekisteri:
  Arviointikirjan opiskelijat()->Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA ((Alkamispäivä=<1.1.2015 JA Päättymispäivä="*.2015") TAI (Alkamispäivä>=01.01.2015 JA Alkamispäivä=<31.12.2015 JA Päättymispäivä="*.2015") TAI (Alkamispäivä>=01.01.2015 JA Alkamispäivä=<31.12.2015 JA Päättymispäivä>31.12.2015))

  Luokat-rekisteri:
  Tutkinto->Tutkinto="" JA ((Aloituspäivä=<01.01.2015 JA Päättymispäivä="*.2015") TAI (Aloituspäivä>=01.01.2015 JA Aloituspäivä=<31.12.2015 JA Päättymispäivä="*.2015") TAI (Aloituspäivä>=01.01.2015 JA Aloituspäivä=<31.12.2015 JA Päättymispäivä>31.12.2015))

  LiiteKoko
  Opintoalat_sisaltoluokitukset.txt3.18 Kt
  Koulutuslajit.txt378 bytes
  Opintoalat_sisaltoluokitukset_koulutustyypeittain_tuntimaarasummat_Arviointi.tul48.3 Kt
  Opintoalat_sisaltoluokitukset_koulutustyypeittain_tuntimaarasummat_Luokat.tul48.29 Kt