Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Toimeenpano ja arvosanan korottaminen

  Kun arvosanat on syötetty, pitää arviointi vielä toimeenpanna. Toimeenpanossa arviointitiedot siirtyvät opiskelijakortteihin ja sitä kautta todistuksiin. Arvosanat näkyvät opiskelijoilla vasta toimeenpanon jälkeen.

  Arviointikirjan päivitys Opiskelijarekisteristä

  Ennen arviointitietojen kirjaamista kannattaa tarkistaa, onko esim. opo merkinnyt Opiskelijarekisterin kautta jotakin lisätietoa tämän ryhmän opiskelijoille, tai onko esim. jollakin opiskelijalla kurssi yksilöllistetty. Valitse Lisätoiminnot / Päivitä Opiskelijarekisteristä.

  Primus kysyy päivitetäänkö suoritustiedot opiskelijarekisteristä.

  • Päivitä myös arvioidut: Tämä valinta korvaa arviointitaulukon tiedot opiskelijarekisterin tiedoilla, joten käytä tätä vaihtoehtoa vain jos arviointitaulukko on vielä tyhjä. Jos arviointikirjaan on kirjattu jotain arviointitietoja ja ne ovat vielä toimeenpanematta, katoavat ne päivityksen yhteydessä.
  • Valitse päivitettävät tiedot...: Tämä valinta antaa valintaruudun, jossa on valittavissa kaikista arviointitaulukon sarakkeista ne, jotka halutaan päivittää ja ne joiden tiedot halutaan säilyttää. Tällä valinnalla voidaan päivittää esim. yksilöllistetty kurssityyppi arviointikirjaan, vaikka arvioinnit olisi jo annettu.

  Arvioinnin toimeenpano

  Toimeenpano tehdään arviointirekisterissä valitsemalla Lisätoiminnot / Toimeenpane arviointi.

  Oletuksena toimeenpanoa varten on täytettävä vähintään Arvosana-sarake tai Poissaolot-sarake. Ei siis riitä, että opiskelijoille on täytetty esim. pelkkä sanallinen arvio tai muiden arvosanojen aiheet, vaan myös kurssiarvosana tai poissaolomäärä pitää antaa. Arvosanana voi käyttää esim. A=arvosteltu, K=kesken, O=osasuoritus tms.

  Koulun tiedot -rekisterissä voi sallia toimeenpanon tarvittaessa myös ilman arvosanaa. Rasti silloin kenttä Salli toimeenpano ilman arvosanaa. Tätä käytetään esim. silloin, kun kurssi on vielä kesken, mutta halutaan siirtää opiskelijoille sanallinen arviointi.

  Arviointirekisterin Toimeenpantu-rastikenttään ilmestyy rasti ilmoittamaan, että tämä arviointikirja on nyt toimeenpantu. Rastikentän avulla ei siis toimeenpanna arviointia vaan rastikenttä on pelkästään informatiivinen. Rekisterissä on myös rastikenttä Valmis toimeenpantavaksi, jonka opettaja voi rastia sen merkiksi, että hänen puolestaan arviointi on valmis ja arviointikirjan saa nyt toimeenpanna.

  Toimeenpanossa siirtyvät tiedot

  Koulun tiedot -rekisterissä on kokonaisuus Toimeenpanossa siirrettävät tiedot, jonka rastikentät vastaavat arviointikirjan sarakkeita. Oletuksena on, että kaikki tiedot siirretään, jolloin rasteja ei ole missään kohdassa. Toimeenpanossa voi kuitenkin siirtää myös vain osan tiedoista: Jos esim. kohdat "Arvosana" ja "Poissaolot" on rastittu, vain nämä tiedot siirretään opiskelijan kortille arvioinnin toimeenpanon yhteydessä.

  Suorituspäivämääräksi tulee oletuksena Päättymispäivä-kentän tieto, mutta jos joku opiskelija on saanut kurssin valmiiksi muuna ajankohtana, täytetään Päivämäärä-sarakkeeseen ko. päivämäärä. Tämä päivämäärä on voimakkaampi kuin yleinen, Päättymispäivä-kentän tieto - ts. jos tähän kohtaan on täytetty jotain, näkyy suoritusmerkitä aina sillä päivämäärällä. Toimeenpanossa siirrettävät tiedot -kohdassa tämä huomioidaan rastimalla kohta Poikkeava suorituspäivämäärä.

  Uusinnat ja arvosanan korotukset: korvataanko huonommalla arvosanalla?

  Jos arvosanan saa korvata huonommalla arvosanalla (esim. uusintakuulustelun arvosana), rastitaan Arvosana voidaan korvata huonommalla -kenttä. Jos arvosanan korvaamista huonommalla ei sallita, Primus vertaa suorituksia ja kirjaa toimeenpanossa huonomman arvosanan arvosanahistoriaan ja parempi arvosana jää voimaan. Primus kirjaa arvosanahistoriaan myös korotusyrityksen, jonka tuloksena on sama arvosana kuin aikaisemmin.

  Korotusyritykset erotetaan alkuperäisestä suorituksesta päivämäärän perusteella. Jokaisesta suorituskerrasta syntyy uusi välilehti opiskelijarekisterin Kurssisuoritukset-ruutuun. Välilehden nimenä on suorituspäivämäärä. Jos arvosanan korvaaminen huonommalla sallitaan, parempi arvosana siirtyy arvosanahistoriaan ja tuoreempi jää voimaan. Primus ilmoittaa, keillä opiskelijoilla arvosanoja korvattiin.

  Arvosanan korjaaminen jälkikäteen

  Jos arviointia korjataan toimeenpanon jälkeen, on muuttunut arviointikirja toimeenpantava uudelleen. Näin arviointirekisterin ja opiskelijakorttien tietojen välille ei jää ristiriitaa. Todistuksiin tulostuu se arvosana, joka opiskelijalla näkyy opiskelijarekisterissä.

  Toimeenpantujen arviointikirjojen muuttaminen on oletuksena estetty. Niille käyttäjäryhmille, jotka saavat muutoksia tehdä, annetaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä Arviointi-rekisterin oikeus "Toimeenpantujen arviointikirjojen muuttaminen".

  Jos toimeenpantuun arviointikirjaan tehdään jotain muutoksia, rastii Primus automaattisesti kentän "Arviointia muutettu toimeenpanon jälkeen". Rasti tulee silloin, jos tehdään muutoksia arviointikirjan suoritusosaan, eli arvosanaan, kurssityyppiin jne. Rasti ei tule jos arviointikirjan nimeä tms. yläosan kenttiä muutetaan. Kun arviointikirja toimeenpannaan uudestaan, poistuu myös rasti ko. kentästä.

  Jos arviointikirjan opiskelijoita on arkistoitu ja Koulun tiedot -rekisterissä on rasti kentässä Estä toimeenpano arkistoiduille opiskelijakorteille, ei arvosanan muutos päivity arkistoiduille opiskelijoille.

  Arvosanoja voi antaa ja korjata myös Opiskelijarekisterissä, mutta sitä tapaa käytetään lähinnä yksittäisten arvosanojen korjailuun ja opsiin kuulumattomien kurssien arviointiin.

  Kesken jääneen suorituksen jatkaminen

  Jos opiskelija on suorittanut kurssin vain osittain, annetaan hänelle jokin osasuoritusta tarkoittava arvosana, esim. "K kesken" tai "O osallistunut". Arvosanamääritykset-rekisterissä rastitaan tälle arvosanalle Käsitellään valintana. Näin kesken olevia suorituksia ei lasketa mukaan opiskelijan kurssimäärään/opintoviikkomäärään tilastoissa, todistuksissa ja opintokorteissa, vaan ne lasketaan valinnoiksi. Tällaisella arvosanalla arvosteltu kurssi siirretään Kurreen valittuna kurssina.

  Arvosanan korottaminen

  Jos halutaan, että opiskelijakortilla säilyy sekä hänen aiemmin saamansa arvosana että korotettu arvosana, tulee korotukselle merkitä eri päivämäärä kuin aiemmalle suoritukselle. Jos opiskelija korottaa arvosanaa osallistumalla samalle kurssille myöhemmin uudestaan jonkin toisen ryhmän mukana, tulee suorituspäiväksikin automaattisesti uusi päivä. Jos taas opettaja merkitsee korotetun arvosanan aiemman arvosanan päälle, tulee korotukselle antaa eri päiväys:

  • Arviointirekisterin tai Wilman kautta arvioitaessa täytetään opiskelijan riville Päivämäärä-sarakkeeseen korotuksen päivämäärä. Koulun tiedot -rekisterissä kannattaa rastia kenttä Estä arvosanan muuttaminen ilman poikkeavaa suorituspäivää.
  • Opiskelijarekisterin kautta arvioitaessa klikataan suoritusruudussa ensin Uusi-painiketta, ja syötetään sitten korotuksen tiedot.

  Suoritusten poistaminen

  Yksittäisiä virheellisiä arviointeja tai testiarviointeja voi poistaa opiskelijarekisterissä, ko. kurssin suoritusruudussa Poista-painiketta klikkaamalla. Poistamista tarvitaan lähinnä silloin, kun arvosana on mennyt kokonaan väärään kurssiin, väärälle opiskelijalle tms. Poista suoritus nimenomaan Poista-painikkeella, ei kenttien tietoja tyhjäämällä.

  Arvosanoja voi poistaa myös massana eli kerralla useammalta opiskelijalta, useasta kurssista. Tämä toiminto vaatii oikeuden Kaikkien suoritusten poistamisoikeus, joka on syytä antaa vain Primuksen pääkäyttäjälle. Arvosanojen massapoisto on tarkoitettu vain erikoistilanteisiin. Massapoisto löytyy opiskelijarekisterin Lisätoiminnot-valikosta. Poista suoritukset -kohdan vaihtoehdot ovat:

  • Poista kaikki suoritukset, joka poistaa kaikilta valituilta opiskelijoilta kaikki suoritukset, sekä
  • Poista suoritukset arvosanalla, joka poistaa esim. pelkät K-arvosanat kaikilta valituilta opiskelijoilta.

  Avainsanat: Toimeenpano, arvosanojen korottaminen, arvosanan korjaaminen, päivitys opiskelijarekisteristä, suoritusten poistaminen

  Päivitetty 03.01.2014