Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ainelaskutus (musiikkiopistot)

  Ainelaskutuksessa laskutusperusteena on opiskeltavien aineiden määrä, opetustuokion pituus tai lukukausimaksu. Laskut muodostetaan opiskelijarekisterissä, josta ne siirtyvät automaattisesti laskutusrekisteriin.

  Ainelaskutusta käytetään tyypillisimmin musiikkiopistoissa, joissa aineita laskutetaan joko ainemäärän tai opetustuokion pituuden mukaan. Aineena voi olla esim. pianon soitto. Laskun loppusummasta voidaan antaa sisarusalennus. Alennusta varten oppilaitoksella on oltava Huoltajarekisteri, joka on mukana ainakin Steiner-kannoissa. Rekisteri löytyy Muut rekisterit -ruudusta. Opiskelijarekisterin kenttään 1. Huoltajan tiedot rekisteristä valitaan oikean huoltajan kortti.

  Ainelaskutusta varten otetaan esiin seuraavat kentät:

  Opiskelijarekisteri: Pääaine, Pääaine min/vko, Sivuaine, Sivuaine min/vko ja tarvittaessa 1. Huoltajan tiedot rekisteristä, Oikeutettu perhealennukseen ja Maksuluokka (%). Aineiden kestona voi käyttää myös desimaalilukuja.
  Koulun tiedot -rekisteri: Kirjaamismaksu, Ainemaksu € (min.) tai Ainemaksu € (lkm), Lukukausimaksu €, Laskutettavan opetustuokion pituus ja Perhealennus
  Ainekoodit-rekisterissä luodaan laskutettavat oppiaineet. Ei siis Kurssirekisterissä!
  Opettajarekisterissä voidaan ottaa esiin kentät Aine, Aineen laji, Opetustuokion kesto (min) ja Aineen opiskelija. Kun nämä on täytetty, voidaan opiskelijan kortille hakea opetustiedot suoraan Opettajarekisteristä.

  Pääaine/sivuaine-kenttien päivitys ja kenttien "pakollisuus" riippuu prserver.ini-tiedoston asetuksista. Jos [Settings]-osion kohdassa AutoSubjectUpdate=1, ainepäivitys on päällä ja vaatii kaikki tiedot tallennuksessa. Jos AutoSubjectUpdate=2, ainepäivitys on pois käytöstä. Jos AutoSubjectUpdate=3, ainepäivitys on päällä, mutta ei pakota täyttämään kestoa pää-, sivu- tai yleisaineille.

  Lisätietoa on tässä ohjeessa.

  Laskutusruudussa valitaan laskutuksen tyypiksi joko Opetusajan mukaan, Aineiden lukumäärän mukaan tai Lukukausilaskutus. Laskutusruudun Ainemaksu-kentän nimi vaihtuu sen mukaan, mikä laskun tyypiksi on valittu. Kun tyyppinä on Opetusajan mukaan, on kentän nimi Ainemaksu (min) ja Aineiden lukumäärän mukaan -tyypin kanssa Ainemaksu (lkm).

  Maksuluokka (%) -kenttä on täytettävä jokaiselle laskutettavalle opiskelijalle.

  A) Opetusajan mukaan

  Laskun summa muodostuu aineille syötetyn minuuttimäärän ja minuuttihinnan perusteella. Koulun tiedot -rekisterin Laskutettavan opetustuokion pituus -kenttään määritellään lyhyimmän laskutettavan opetustunnin kesto (esim. 15 min.) ja hinta. Opiskelijarekisterin kenttiin Pääaine min/vko ja Sivuaine min/vko merkitään viikottaisen opetustuokion pituus, esim. 60 min.

  Kun opetustuokion pituus jaetaan lyhyimmän laskutettavan kestolla ja kerrotaan lyhyimmän laskutettavan hinnalla, saadaan yhden aineen hinta. Esim. 60 min/15 min x 20 e = 80 e. Opiskelijalla, joka opiskelee ainetta 60 min, oppituntiin mahtuu neljä 15 min. tuokiota, joten hinnaksi tulee 4 x Ainemaksu (min).

  B) Aineiden lukumäärän mukaan
  Summa muodostuu ainehinnan ja ainemäärän mukaan. Ainemaksu (lkm) -kenttään kirjataan yhden aineen hinta. Kahta ainetta opiskelleella hinnaksi tulee 2 x Ainemaksu (lkm).

  C) Lukukausilaskutus
  Hinta on kiinteä ja se määritellään Koulu tiedot -rekisterissä

  Mahdollisen kirjautumismaksun ja/tai laskutuslisän määrä haetaan Koulun tiedot -rekisteristä, prosenttimääräinen alennus taas Opiskelijarekisterin Maksuluokka (%) -kentästä ja perhealennuksen määrä Koulun tiedot -rekisterin samannimisestä kentästä.

  Laskunnumeroksi syötetään ensimmäinen vapaa laskunnumero. Primus luo juoksevat laskunumerot kaikkien valittujen opiskelijoiden laskuihin.

  Viitenumeroksi syötetään joko ensimmäinen vapaa pankin antama viitenumero tai jos pankin viitteitä ei käytetä, syötetään viitenumeroksi laskunnumero ja painetaan F3-näppäintä. Primus lisää viitenumeroon tarkisteen ja luo kaikille laskuille viitenumerot.