Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Perusopetuksen päättöluokkalaisten väliarviointi

  13.11.2013 päivitys tietoihin: Opetushallituksen mukaan yhteishakua varten ei enää tarvita välitodistusta ja sen arvosanoja.

  Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa.

  Suurin osa yläkouluista antaa 9. luokan joulutodistuksen arvosanat siten, että ne kuvaavat kuluneen syyslukukauden osaamista. Jatko-opintoihin pyrkimistä varten taas tarvitaan arvosana, joka vastaa päättöarviointia.

  Väliarvosanan merkitsemiselle on kaksi vaihtoehtoista tapaa.

  • Tapa A sopii kouluille, joissa aineen arvosana on viimeisin kurssiarvosana.
  • Tapa B sopii kouluille, joissa aineen arvosana on kurssien keskiarvo tai painotettu keskiarvo.

  A) Aineen arvosanan laskentatapana "Viimeisen kurssin arvosana"

  Tässä vaihtoehdossa oppilaan 9. luokan syksyn arvosana on annettu normaalisti ja arvosana, jolla oppilas hakee jatko-opintoihin, merkitään oppiaineen kevään kurssiin. Jos arviointikertoja on 2 vuodessa, on syksyn arvosana annettu aineen 5. kurssiin (AI5, MA5) ja päättöarvioinnin mukainen arvosana 6. kurssiin (AI6, MA6). Keväällä tämä arvosana korvautuu toimeenpanon yhteydessä varsinaisella 9. luokan kevätarvosanalla. Aiempi arvosana näkyy opettajalle kevään arvosanaa annettaessa.

  Niissä oppiaineissa, joiden opiskelu on päättynyt 7. tai 8. luokalla, merkitään päättöarvosana suoraan ko. oppiaineeseen.

  B) Aineen arvosanan laskentatapana "Keskiarvo kursseista" tai "Painotettu keskiarvo"

  Tässä vaihtoehdossa opetussuunnitelmaan lisätään ylimääräiset aineet, joihin päättöarvioinnin mukainen arvosana merkitään. Ylimääräinen aine lisätään opsissa aineen ja sen kurssien väliin. Ylimääräinen aine tehdään jokaiselle oppiaineelle, jonka arvosana huomioidaan jatko-opintoihin pyrittäessä.

  Kuvassa on tehty matematiikkaan väliaine ja sijoitettu se opsiin. Kurssit 1-5 on arvioitu ja oppilaan suoritusten keskiarvo on 8. Oppilas on kuitenkin ahkeroinut keväällä kovasti ja opettaja aikoo antaa päättötodistukseen arvosanan 9. Arvosana 9 merkitään väliaineeseen 8:n tilalle. Arviointikriteereistä OPH:n sivuilla


  Väliainetta varten tehdään oma kurssityyppinsä, esim. nimellä "väliaine". Väliaineen arvosanan laskemistavaksi valitaan "Keskiarvo" tai "Painotettu keskiarvo". Painotetussa keskiarvossa 8.-9. luokan kurssien painokertoimeksi merkitään "100" ja muille "0".

  Lisäksi väliaineelle rastitaan kenttä "Ei lasketa keskiarvoon". Yhteishakuun liittyviä kenttiä, opintoviikkoja tms. ei täytetä.

  Kun välitodistuksen arvosana on erillisessä aineessa, sitä ei tarvitse poistaa tai muuttaa varsinaista päättöarvosanaa annettaessa. Väliaineen arvosana ei vaikuta päättöarvosanaan.

  Välitodistuksen tulostaminen

  Tapaa A käyttävät koulut voivat tulostaa 9. luokkalaisille normaalin välitodistuksen. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös tämän ohjeen liitteenä olevaa välitodistusta, joka tulostaa oppilaan kaikki suoritukset 7. luokalta alkaen.

  Tapaa B käyttävissä kouluissa välitodistukseen valitaan tulostumaan vain "väliaine"-kurssityypin aineet ja arvosanat. Erittelyä valinnaisiin ja yhteisiin aineisiin ei tarvita: jos välitodistuksessa on erillinen rivi valinnaisaineita varten (sisennettynä), voi sen poistaa.

  Opsin vaihtaminen

  Yläkoulut ovat usein tehneet päättötodistuksen tulostamista varten erillisen opetussuunnitelman, "päättöopsin". Päättöopsista on poistettu mm. opinto-ohjaus ja käyttäytymisen aine. Uudet väliaineet lisätään vain tähän päättöopsiin, jolloin ne eivät näy tavallisessa opsissa. Kun oppilaalle tulostetaan välitodistus tai päättötodistus, vaihdetaan Opiskelijarekisterin Opetussuunnitelma-kenttään päättöops. Näin väliaineet ym. eivät näy muiden luokka-asteiden oppilailla lainkaan.

  Jos tiedetään jonkun 9. tai 10. luokkalaisen jäävän luokalle, vaihdetaan hänelle normaali opetussuunnitelma siksi ajaksi, kun seuraavan vuoden valinnat siirretään Kurreen.

  Todistuspohja

  A-tapaa käyttäville on alla liitteenä välitodistus jatko-opintoihin.tul, jota voi käyttää päättöluokkalaisten väliarviointiin. Pohja tulostaa oppilaan kaikki suoritukset 7. luokalta alkaen.

  B-tapaa käytettäessä pohjaan vaihdetaan tulostuvaksi kurssityypiksi "väliaine".

  Voit kopioida tulosteen käyttöösi klikkaamalla alla olevaa tiedoston nimeä. Selain kysyy, avataanko vai tallennetaanko tiedosto. Valitse tallennus ja tallenna tiedosto joko omalle koneellesi tai muistitikulle.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  LiiteKoko
  Valitodistus_jatko-opintoja_varten.tul3.43 Kt