Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tekstiviestiasetukset

  Primuksesta voi lähettää tekstiviestejä opiskelijoille, huoltajille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Tässä kuvatut asetukset ja rajapinnat koskevat myös Wilman tapahtumista lähteviä tekstiviestejä. Sekä Primuksen että Wilman kautta lähtevät viestit lähettää Primus-palvelin.

  Toiminto löytyy sekä henkilörekistereistä että arviointirekisteristä. Arviointirekisterin kautta on helppo lähettää viestit tietylle opetusryhmälle, opiskelijarekisterin kautta taas luokille tai yksittäisille opiskelijoille.

  Tekstiviestiasetukset Primuksessa


  Koulun tiedot -rekisterissä täytetään kentät:

  • SMS-osoite
  • SMS-portti
  • SMS-tunnus
  • SMS-salasana
  • SMS-lähettäjän nimi
  • SMS-palvelimen tyyppi ja
  • Oikeus lähettää tekstiviestejä.

  Täytettävät kentät vaihtelevat hieman käytettävän rajapinnan mukaan. Katso asetukset erillisestä rajapintojen ohjeesta.

  Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä valitaan, mitkä henkilöryhmät voivat tilata ilmoituksia tekstiviestinä. Näin voidaan vaikuttaa lähtevien tekstiviestien määrään ja sitä kautta kustannuksiin. Mahdollisuuden tekstiviesti-ilmoituksiin voi antaa esim. vain opettajille.


  • Välittömien ilmoitusten tekstiviestiasetukset -kohdasta rastitaan ne henkilöryhmät, jotka saavat tilata välittömät ilmoitukset tekstiviestinä (1 tekstiviesti per tapahtuma Wilmassa).

  • Jos opiskelijoita/huoltajia ei rastita, he voivat edelleen valita, mistä asioista he haluavat vastaanottaa välittömiä ilmoituksia, mutta ilmoitukset tulevat sähköpostilla. Tekstiviestivaihtoehtoa ei voi valita.


  • Koottujen ilmoitusten tekstiviestiasetukset -kohdasta rastitaan ne henkilöryhmät, jotka saavat tilata kootut ilmoitukset tekstiviestinä (max. 2 tekstiviestiä per päivä). Koottu tekstiviesti on maksimissaan 2 viestiä pitkä, ja sisältää käyttäjän valinnan mukaan joko yhden päivän tai yhden viikon tapahtumat.
  • Jos opiskelijoita/huoltajia ei rastita, he voivat edelleen valita, mistä asioista he haluavat vastaanottaa koottuja ilmoituksia, mutta ilmoitukset tulevat sähköpostilla. Tekstiviestivaihtoehtoa ei voi valita.  • Jos tekstiviestejä halutaan lähettää vain joillekin yksittäisille opiskelijoille/huoltajille, kannattaa asetukset merkitä valmiiksi käyttäjäkohtaisesti.
  • Käyttäjäkohtaiset asetukset täytetään uudentyyppisillä tunnuksilla Wilman käyttäjätunnukset -rekisterissä ja vanhantyyppisillä Opiskelijat-rekisterissä. Kaikille muille valitaan sähköpostivaihtoehto, erikoistapauksille tekstiviesti. Asetukset lukitaan jättämällä Koulun tiedot -rekisteristä rastimatta Välittömien ilmoitusten tekstiviestiasetukset -kohdasta vaihtoehdot "Huoltajat" ja "Opiskelijat", jolloin huoltajat ja opiskelijat eivät voi muuttaa niitä itse.
  • Jos Koulun tiedot -rekisteristä on rastittu kentät Huoltajat eivät saa muuttaa välittömien ilmoitusten asetuksia ja Opiskelijat eivät saa muuttaa välittömien ilmoitusten asetuksia, niin kaikkien opiskelijoiden ja huoltajien välittömien ilmoitusten asetukset katsotaan Opiskelijat-rekisteristä opiskelijan kortilta riippumatta siitä, onko huoltajalla vanhantyyppinen vai uudentyyppinen tunnus käytössä.
  • Huoltajat/Opiskelijat eivät saa muuttaa välittömien ilmoitusten asetuksia on "vahvempi" kuin Välittömien ilmoitusten tekstiviestiasetukset -kohdan rasti, ts. muuttaminen on estetty, vaikka asetukset olisi rastittu käyttöön.

  MultiPrimuksessa tiedot täytetään niiden koulujen rekisterikorteille, jotka toimintoa käyttävät. Kouluilla voi olla myös omat tekstiviestitunnukset, jolloin laskutuskin saadaan koulukohtaisesti.

  Käyttäjäryhmät-rekisterissä annetaan toiminnon käyttöoikeus halutuille ryhmille. Oikeus on rekisterikohtainen, ts. esim. opettajille voi antaa oikeuden lähettää tekstiviestejä sekä Opiskelijarekisterissä että Arviointi-rekisterissä.

  Primus tukee useita vaihtoehtoisia lähettää tekstiviestejä.

  Wilman asetukset

  Jos koulu käyttää Wilmaa, ja Wilman tapahtumista halutaan ilmoituksia käyttäjien matkapuhelimeen tekstiviestinä, täytetään Wilman prwilma.cfg -tiedostoon:
  [Communication]
  Enabled=true
  SMSEnabled=true
  WilmaUrl=https://wilma.kunta.fi
  CollatedReferenceTimeofDay=16
  CollatedTaskTimeofDay=16

  Merkitys:

  • Enabled-kohdalla otetaan sähköposti-ilmoitukset käyttöön
  • SMSEnabled-kohdalla otetaan tekstiviesti-ilmoitukset käyttöön
  • WilmaUrl-kohdassa osoitteeksi laitetaan oman kunnan Wilman osoite. Osoitetieto näkyy ilmoituksien lopussa: "Pikaviesti on luettavissa Wilmassa: https://wilma.kunta.fi.
  • CollatedReferenceTimeofDay on aika, johon mennessä tulleet viestit/poissaolot ovat mukana kootussa ilmoituksessa.
  • CollatedTaskTimeofDay on aika, jolloin kootut ilmoitukset lähtevät Primus-palvelimelta.

  Huom!

  • Valitse lähetysajaksi sellainen, että suurin osa vastaanottajista on todennäköisesti hereillä. (Hätätapauksissa viestit saa pakotettua lähtemään välittömästi)
  • Välitön ilmoitus pikaviestistä on max. 2 tekstiviestiä pitkä, riippumatta siitä, kuinka pitkä Wilmassa kirjoitettu viesti on.
  • Muista käynnistää Wilma uudelleen cfg-tiedoston muokkaamisen jälkeen.