Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sähköpostiasetukset

  Primuksesta voi lähettää sähköpostia opiskelijoille, huoltajille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Primuksen kautta lähtevän postin etuna on, että kaikilla opettajilla on automaattisesti käytössään ajantasaiset postituslistat kaikista opetusryhmistään. Lisäksi postitusryhminä voi käyttää Primuksen valmiita hakuja. Myös yksittäisten henkilöiden poimiminen vastaanottajiksi sujuu helposti.

  Viestit lähettää Primuksen palvelinosa, ei työasema. Palomuuriasetuksissa tulee sallia postien lähetys Primus-palvelimelta, ja vastaavasti työasemille oikeutta ei tarvitse antaa.

  Sähköpostiasetukset Primuksessa


  Koulun tiedot -rekisterissä täytetään kentät:

  • SMTP-osoite
  • SMTP-portti
  • SMTP lähettäjän nimi
  • SMTP lähettäjän sähköpostiosoite ja
  • Oikeus lähettää sähköpostia

  MultiPrimuksessa nämä tiedot täytetään niiden koulujen rekisterikorteille, jotka toimintoa käyttävät. Jos Wilma on käytössä, täytetään asetukset myös oletuskoululle (yleensä se koulu, jonka rekisterikortin numero on 1). Oletuskoulu löytyy prwilma.ini-tiedostosta, Setup-osion alla kohta DefaultSchool=1.

  SSL-salaus

  Primuksen sähköpostilähetys tukee SSL-salausta, joten lähtevät viestit voi salata, jos myös sähköpostipalvelin tukee salattua liikennettä.

  Salausasetukset Primuksessa:

  • Rasti Koulun tiedot -rekisterissä kenttä Käytä salattua sähköpostiyhteyttä.
  • Varmista, että Primuksen palvelimen asennushakemistossa on tiedostot libeay32.dll ja ssleay32.dll.
  • Voit valita SMTP salaustapa -kenttään, käytetäänkö salatun sähköpostin lähettämisessä FullSSL- vai AutoTLS-salaustapaa. Primus käyttää oletuksena FullSSL-salaustapaa, jos kenttä on tyhjänä. FullSSL yrittää avata yhteyden heti salattuna, kun taas AutoTLS avaa yhteyden ensin salaamattomana ja vaihtaa sitten yhteyden salatuksi, jos yhteyden toinen osapuoli tukee sitä.

  Tarkista lisäksi käytössänne olevan sähköpostipalvelimen salausasetukset.

  Sähköpostin lähettäjätiedot

  Sähköposteille on tärkeää täyttää lähettäjän nimi ja osoite, sillä jotkin sähköpostiohjelmat tulkitsevat roskapostiksi sellaiset viestit, joista puuttuu jompikumpi tai molemmat tiedot.

  SMTP lähettäjän sähköpostiosoitteeksi merkitään jokin sellainen osoite, joka ei kuulu kenellekään todelliselle henkilölle, esim. noreply@mallila.fi. Jos joku yrittää vastata ilmoitukseen, päätyy sähköposti tähän osoitteeseen. Jotkin sähköpostipalvelimet vaativat, että lähettäjän osoite on olemassa. Tee silloin tähän tarkoitukseen oma osoitteensa.

  SMTP lähettäjän nimeksi annetaan jokin koko organisaatiota kuvaava nimi, esim. Mallilan kunta tai Mallilan Wilma, ei yksittäisen koulun nimeä. Samassa sähköpostiviestissä voi olla koottuna usean eri koulun ilmoituksia, jos vastaanottaja työskentelee monessa koulussa tai hänellä on lapsia monessa koulussa.

  Henkilöiden sähköpostiosoitteet

  • Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet täytetään Opiskelijarekisterissä kenttään Sähköpostiosoite.
  • Huoltajien sähköpostiosoiteet täytetään Opiskelijarekisterissä kenttään Huoltajan sähköpostiosoite
  • Opettajien sähköpostiosoitteet täytetään Opettajarekisterissä kenttään Sähköpostiosoite.

  Tarkista, että opiskelijoiden, huoltajien ja opettajien sähköpostiosoitteet ovat oikeanmuotoisia! Voit käyttää apuna esim. luettelotulostetta osoitteista. Linkki luettelon ohjeeseen löytyy tämän ohjeen lopusta.

  Sähköpostiosoitteiden generointi

  Jos oppilaitos antaa opiskelijoille ja/tai henkilökunnalleen omat sähköpostiosoitteet, voi osoitteet luoda Primuksen sähköpostikenttiin automaattisesti. Sähköpostiosoitteet luodaan sähköpostiosoitteen kenttään ponnahdusvalikon Luo sisältöä -toiminnolla.

  Osoite voi olla muotoa

  • kutsumanimi.sukunimi@oppilaitos.fi
  • sukunimi.kutsumanimi@oppilaitos.fi tai
  • opiskelijanumero@oppilaitos.fi

  Täysnimikaimoilla toisen osoitteen alkuosaan lisätään järjestysnumero: mikko.virtanen2@mallilanlukio.fi.

  Huom! Toiminto generoi ainoastaan osoitteet. Sähköpostitilit tulee vielä perustaa oppilaitoksen käyttämään sähköpostijärjestelmään.

  Sähköpostien lähetysloki

  Lähetetyistä sähköposteista voi tallentaa lokitiedostoa. Tiedostoon tallentuu viestin lähetysaika, vastaanottaja/t sekä viestin otsikko.

  Loki otetaan käyttöön lisäämällä prserver.ini -tiedoston [Log]-osioon seuraavat rivit:

  [Log]
  SMTPLogFile= (tiedoston nimi, esim. smtplog.txt)
  SMTPLogMaxKb= (tiedoston maksimikoko, jonka täytyttyä aloitetaan uusi tiedosto)

  Wilman asetukset

  Jos koulu käyttää Wilmaa, ja Wilman tapahtumista halutaan ilmoituksia käyttäjien sähköpostiin, täytetään Wilman prwilma.cfg -tiedostoon:
  [Communication]
  Enabled=true
  WilmaUrl="https://wilma.mallila.fi"
  CollatedReferenceTimeofDay=16
  CollatedTaskTimeofDay=16

  Merkitys:

  • Enabled-kohdalla otetaan sähköposti-ilmoitukset käyttöön
  • WilmaUrl-kohdassa osoitteeksi laitetaan oman kunnan Wilman osoite. Osoitetieto näkyy sähköposti-ilmoituksien lopussa: "Pikaviesti on luettavissa Wilmassa: https://wilma.kunta.fi.
  • CollatedReferenceTimeofDay on aika, johon mennessä tulleet viestit/poissaolot ovat mukana kootussa ilmoituksessa.
  • CollatedTaskTimeofDay on aika, jolloin kootut ilmoitukset lähtevät Primus-palvelimelta.

  Käynnistä Wilma uudelleen aina cfg-tiedoston muokkaamisen jälkeen!