Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ylioppilaskokeiden pistemäärät

  Opiskelijarekisterin yo-seurannan taulukkoon täyttyy automaattisesti kunkin yo-kokeen pistemäärä sitä mukaa, kun kokeiden arvosanat merkitään. Pistemäärä tarkoittaa ko. arvosanaa vastaavaa pistemäärää, esim. 7 tai 6 pistettä.

  Ylioppilaskirjoituksiin liittyy kaksi pistemäärien summakenttää, joista toinen täyttyy automaattisesti ja toinen täytetään käsin.

  Pistemäärä yhteensä -kenttään kertyy kaikkien kokeiden pisteet, myös tutkinnon valmiiksi saamisen jälkeen kertyneet pisteet.

  Yo-todistuksen pistemäärä -kenttä täytetään käsin siinä vaiheessa, kun tiedetään, mitkä kokeet tulevat mukaan opiskelijan ylioppilastodistukseen. Tätä pistemäärää ei muuteta enää valmistumisen jälkeen, vaikka opiskelija korottaisi arvosanojaan tai suorittaisi lisää ylimääräisiä kokeita.

  Koekohtaiset pistemäärät

  • Opettaja voi eritellä antamansa valmistavan arvioinnin pisteytyksen kenttään Opettajan arviointi. Tähän voi merkitä esim. erikseen kuunteluiden, kirjoitelman ja muiden tehtävien pisteet, tai äidinkielen eri kokeiden pisteet.
  • Koepisteet-kohtaan tulee yo-kokeen pistemäärä. Pistemäärä tulee suoraan CSV-tiedostosta, kun Primukseen tehdään tiedonsiirto. Jos kenttään on syötetty jotain muita tietoja (esim. YTL:aan lähetettävät kokeiden pistemäärät), tulisi ne siirtää johonkin toiseen kenttään ennen tiedonsiirtoa, koska CSV-tiedoston tiedot korvaavat kentässä olevat tiedot.
  • Pistemäärä -kohtaan ilmestyy tallennuksen yhteydessä arvosanaa vastaava pistemäärä, esim. L-arvosanalle "7".

  Taulukko huomioi myös uusinnat, eli kun opiskelija saa uusinnassa paremman arvosanan, häviää pistemäärä aiemman suorituksen riviltä ja ilmestyy uusintarivin kohdalle. Arvosana ja muut tiedot säilyvät myös aiemman suorituskerran rivillä.