Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijakohtaiset valinnat

  Valinnat-sivun Opiskelijakohtaiset valinnat -välilehdellä näet, mitä kukin opiskelija on valinnut ja voit muokata opiskelijoiden valintoja. Sivusta on apua erityisesti silloin, kun ryhmiä on koottu palkkeihin ja opiskelijoita halutaan siirtää ryhmästä toiseen. Sivulla näkyy, mitä muita ryhmiä samassa palkissa on ja missä muissa palkeissa opetetaan opiskelijan valitsemia aineita/kursseja.

  Valintojen tarkastaminen ja merkkaaminen

  Valitse ensin oikeasta laidasta se opiskelija, jonka valintoja haluat muokata.

  Valinnat tehdään klikkaamalla sitä ryhmää, johon opiskelija siirretään. Ensimmäinen klikkaus tekee tummansinisen ryhmävalinnan, toinen klikkaus tekee vaaleansinisen kurssivalinnan kurssin kaikkiin ryhmiin. Kolmas klikkaus poistaa valinnan kokonaan.

  Värimaailma on sama kuin muilla välilehdillä eli kurssivalinnat ovat vaaleita ja ryhmävalinnat tummempia. Saman kurssin/aineen rinnakkaiset ryhmät esitetään tummemmanharmaana.

  Ruudulla näkyvät ryhmät

  Ruudulla näkyy joko oppilaitoksen kaikki ryhmät (2. aste) tai kyseisen luokka-asteen ryhmät (peruskoulut). Jos ryhmiä puuttuu, tarkista Näytä-valikosta, onko ruudulta piilotettu muiden luokkien ryhmiä. Varmista myös, ettei ylälaidan Näytä/Piilota ryhmät -kentissä ole mitään rajausta.

  Palkitetut ryhmät ja muut ryhmät

  Jos ryhmiä ei ole vielä koottu palkeiksi, näkyvät kaikki ryhmät allekkain pitkänä jonona. Palkeissa olevat ryhmät näkyvät peräkkäin. Rastikenttien Tarjotinpalkit ja Muut ryhmät avulla saadaan haettua ruudulle jommatkummat tai molemmat. Tarjotinpalkit tarkoittaa ryhmiä, jotka on vedetty kurssitarjottimeen ryhmittelyikkunan Kurssitarjotin-välilehdellä. Muut ryhmät ovat valmiita ryhmiä/palkkeja, joita ei ole viety tarjottimeen.

  Palkkien näkymistä voi rajata kurssitarjottimen ominaisuuksista löytyvällä Valintojen teko (luokkahaku) -kentällä. Jos kenttään laittaa esim. 8*, niin tarjottimen palkit näkyvät opiskelijakohtaisten valintojen sivulla vain, kun on valittuna vasemmasta yläkulmasta jokin 8. luokka.

  Tietyn jakson ryhmät

  Kurssit on jaoteltu jaksoittain. Ruudulle voidaan hakea kaikkien tai vain tietyn jakson palkit. Jaksoa vaihdetaan jaksopainikkeen nuolilla, jaksojärjestelmä saadaan vaihdettua itse jaksopainiketta klikkaamalla.

  Tietyn jakson ryhmät/palkit voidaan piilottaa ruudulta tuplaklikkaamalla tummansinistä otsikkopalkkia tai valitsemalla ponnahdusvalikosta Piilotettu.

  Esille voi ottaa tietyn jakson ryhmät, tiettyjen jaksojen ryhmät tai kaikki ryhmät. Jos ikkunan oikean ylänurkan Kaikki jaksot -painike on valittu, näytetään kaikkien jaksojen ryhmät, muussa tapauksessa jaksopainikkeessa näkyvän jakson ryhmät. Jaksoa vaihdetaan jaksopainikkeen nuolilla, jaksojärjestelmä saadaan vaihdettua itse jaksopainiketta klikkaamalla.


  Yksittäisten jaksojen, esim. jaksojen 1, 3 ja 5 ryhmät saa ruudelle valitsemalla ensin Kaikki jaksot ja piilottamalla sitten ne jaksot, joita ei haluta nähdä. Piilotus tehdään klikkaamalla siniharmaata jaksopalkkia hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Piilota/Piilota kaikki. Piilotukset saa pois vastaavasti ponnahdusvalikon Avaa/Avaa kaikki -toiminnolla.

  Ryhmäkoot ja opettajatiedot

  Ryhmäkoot-kenttien avulla etsitään ne ryhmät, joissa on esim. 1-10 opiskelijaa. Kurre näyttää punaisella ne ryhmät, joissa on vähemmän opiskelijoita kuin minimimäärä ja keltaisella ne, joissa on enemmän kuin maksimimäärä. Värejä voi muuttaa valitsemalla ikkunan ylälaidasta Asetukset / Värit.

  Ryhmien opettajat ja ryhmäkoko saadaan esille ryhmäsoluihin Näytä-valikon kautta.