Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Peruskoulun valinnaisainetarjotin Wilmaan

  HUOM! Tätä ohjetta tullaan päivittämään lähiaikoina!

  Valinnaisainetarjotin nopeuttaa valintojen keräämistä ja vähentää hallinnon työtä, kun oppilaat syöttävät itse valintansa ohjelmaan. Peruskoulun valinnaisainetarjottimen voi toteuttaa kahdella tavalla: Tarjotinta voi käyttää pelkkien valintamäärien keräämiseen tai tarjottimeen voi tehdä valmiiksi tarvittavan määrän ryhmiä, jolloin oppilaat ilmoittautuvat suoraan tiettyyn opetusryhmään.

  Valintamäärien kerääminen Wilman kurssitarjottimen avulla

  Tässä tavassa kaikkiin valinnaisaineisiin tehdään yksi opetusryhmä ja tämä ryhmä viedään kurssitarjottimeen. Kaikki valinnat kertyvät siis yhteen ja samaan ryhmään. Myöhemmin tehdään lisää ryhmiä ja jaetaan oppilaat niihin.

  Työskentely aloitetaan luomalla uusi työjärjestys tulevaa lukuvuotta varten. Tähän työjärjestykseen haetaan aluksi vain 7. luokkalaiset ja vain valinnaisaineet. Muut tiedot haetaan myöhemmin, kun aloitetaan lukuvuoden varsinainen suunnittelu.

  1) Luo uusi Kurre-tiedosto. Tässä vaiheessa tiedostoon ei tarvitse tehdä muuta kuin yksi jaksojärjestelmä, ja siihen vähintään yksi jakso. Jos seuraavan lukuvuoden tiedot on kirjattu Primuksen Koulun tiedot -rekisteriin, kannattaa tuoda ne Kurreen.

  2) Kun tiedosto on luotu, siirrytään Primuksen puolelle. Opiskelijarekisterissä maalataan kaikki 7. luokkalaiset ja siirretään heidät Kurreen. Yläpalkista valitaan Tiedonsiirrot / Siirto Kurreen (7). Siirtotavaksi valitaan:

  • Kaikki valitut kortit
  • Simuloi luokaltasiirtoa
  • Ei rastita Siirrä opetustarjonta.
  • Muut asetukset voivat olla kuten ovat.

  HUOM. Tarkista, että opiskelijoille on täytetty Tuleva luokka-aste/vuositaso-kenttään "8". Tarkista myös Luokat-rekisterissä, että Seuraava luokka -kentässä on oikea tieto, esim. "8A".

  3) Tarkista Kurren perustietojen Opiskelijat-välilehdiltä, että opiskelijoiden luokkatietona näkyy 8A, 8B jne. Tarkista myös Luokat-välilehdeltä, ettei mikään luokka ole tuplasti tai väärällä nimellä. Korjaa tiedot ennen kuin jatkat eteenpäin.

  4) Palaa Primukseen ja avaa Kurssit-rekisteri. Hae ruudulle kaikki valinnaisaineet: pitkistä valinnaisista ainetaso, esim. kurssityyppi "ya valinnainen aine", lyhyistä valinnaisista kurssitaso, esim. kurssityyppi "ya lyhytkurssi". Maalaa nämä, ja valitse yläpalkista Tiedonsiirrot / Siirto Kurreen (7). Siirtotavaksi valitaan:

  • Kaikki valitut kortit
  • Valitse Opetustarjonnan asetukset -välilehti. Rasti Siirrä kurssi, vaikka sen kesto on nolla (ainetasolle ei ole merkitty kestoja).
  • Rasti myös Siirrä kurssien kurssityypit Kurreen.

  5) Palaa Kurreen ja tarkista perustietoikkunan Kurssit-välilehdeltä valinnaisaineiden ja lyhytkurssien tiedot.

  • Aineiden kestona näkyy 0. Vaihda tilalle 2, jos kyseessä on 2 vvt aine. Kesto korjataan ruudun alareunan Kesto-kenttään. Voit maalata kaikki 2 vvt aineet ja vaihtaa keston kerralla kaikille.
  • Vaihda samalla kaikkien pitkien valinnaisaineiden luokka-asteeksi 8. Luokka-astekin täytetään ruudun alareunassa.

  6) Maalaa kaikki aineet ja kurssit, klikkaa niistä jotain hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Lisää ryhmä. Kaikista valinnaisista tulee siis yksi ryhmä, johon oppilaat ilmoittautuvat. Kun valintamäärät ovat selvillä, tehdään lisää ryhmiä suosittuihin aineisiin. Ryhmät saavat järjestysnumerokseen ykkösen, mutta numeron voi poistaa perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä tyhjäämällä Tunnus-sarakkeen.

  7) Siirry ryhmittelyikkunaan ja Kurssitarjotin-välilehdelle. Luo uusi tarjotin Jaksottamatta-jaksolle. Tarjottimelle ei tässä vaiheessa tarvitse täyttää muuta kuin nimi ja Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään 8*.

  8) Ikkunan yläosassa, luokkavalikossa, näkyy oletuksena 8*. Vaihda tilalle pelkkä tähti (*) ja paina Enteriä (älä klikkaa Hae-painiketta). Näin haetaan esille nekin aineet ja kurssit, joissa ei ole lainkaan valintoja. Valinnaisaineet ja lyhytkurssit ilmestyvät ikkunan oikeaan reunaan.

  9) Vedä aineet ja kurssit yksitellen ruudun vasempaan reunaan. Voit koota kaikki aineet samaan palkkiin tai tehdä useampia palkkeja. Samaan palkkiin voi viedä vain saman tuntimäärän valinnaisia. Voit kuitenkin työjärjestystä tehdessä yhdistää samaan ajankohtaan esim. sekä pitkän että kaksi lyhyttä valinnaista.

  Esimerkkikoulussa on erikseen 2 vvt valinnaisia aineita (vihreät ryhmät) ja 0,5 vvt lyhytkursseja (keltaiset ryhmät). Muut tuntimäärät/aineet on piilotettu ruudulta työskentelyn helpottamiseksi. Piilotus tehdään klikkaamalla tummansinistä Tuntimäärä-palkkia hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Piilota. Kuvassa kerätään nykyisiltä 7. luokkalaisilta valinnat 8.-9. luokkia varten. Vihreät ryhmät jatkuvat 9. luokalla, keltaiset ovat vain 8. luokkaa varten.

  Aineet koko nimillään

  Aineiden esittämistavaksi kannattaa valita joku selkokielinen vaihtoehto. Kurren puolella esittämistapa valitaan Ryhmittelyssä ja siellä Näytä / Ryhmän nimenä -> esim. "Kurssin nimi". Wilman puolelle selkeämmät nimet saa näkyviin, kun valitaan Kurren yleiset asetukset ja Wilman asetukset -välilehdellä kohta Näytä ryhmän nimenä Wilmassa -> esim. "Kurssin nimi" tai "Kurssin nimi + lyhenne".

  Palkkinumerointi

  Oletuksena keltaiset palkit saisivat numerot 1 ja 2, mutta numeroiksi on vaihdettu 2 ja 3. Palkkeihin on myös kirjattu ohjetekstiä, joka näkyy myös oppilailla ja huoltajilla Wilman puolella. Palkkinumerointia ja tekstiä muutetaan klikkaamalla palkkia hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Muuta palkin numeroa tai Nimeä tarjotinpalkki.

  Tarjottimen julkaisu Wilmassa

  Kun tarjotin on valmis, klikataan tarjottimen alta Ominaisuudet-painiketta.

  • Rasti kenttä Tarjotin näkyy Wilmassa.
  • Rasti kenttä Salli monta valintaa samasta palkista, jos oppilaiden tulee valita esim. 2 pitkää valinnaista ja kaikki pitkät valinnaiset ovat samassa palkissa.
  • Vaihda luokkahauksi 7*. Näin tarjotin näkyy Wilmassa nykyisillä 7. luokilla.
  • Anna ilmoittautumisen päättymispäivä kenttään Ilmoittautuminen loppuu.
  • Valintoja enintään -kenttien avulla voi estää oppilaita valitsemasta liikaa aineita.

  Palaa vielä Kurren päävalikon Yleiset asetukset -ruutuun, ja rasti Julkinen Wilmassa. Nyt tarjotin näkyy Wilmassa ja oppilaat voivat kirjata valinnat. Oppilailla näkyy Wilman etusivun oikeassa reunassa osio Kurssitarjottimet. Opettajilla kurssitarjotin näkyy, kun ensin valitaan joku oppilas, ja oppilaan sivulta Kurssitarjotin-välilehti.

  Valinnaisaineiden ryhmäjako ja elementtien teko

  Valintamäärien seuraaminen

  • Ainekohtaiset valintamäärät näkyvät perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä.
  • Oppilaskohtaiset valintamäärät näkyvät perustietoikkunan Opiskelijat-välilehdellä. Kaikilla pitäisi olla sama määrä valintoja (poikkeuksena mahdollisesti A2-kielen lukijat).

  Valintojen siirto Primukseen

  Valinnat voi tässä vaiheessa siirtää Primukseen, jolloin ne saa kirjattua myös seuraavalle lukuvuodelle.

  • Tee arviointikirjat kaikista ryhmistä. Ryhmässä saa olla vaikka 90 oppilasta, ryhmiä ei siis tarvitse jakaa.
  • Arviointikirjoissa tunnistustapana kannattaa käyttää kurssin numeroa. Jos esim. 8. lk syksyn kurssien numero on 3, annetaan järjestysnumeroksi 3. Toinen vaihtoehto on käyttää tunnistuksessa tapaa "Valintojen perusteella". Tällöin arviointikirjoista jää kuitenkin kurssitieto pois, ja se tulee täyttää niihin käsin. Arviointikirjan nimestä käy ilmi, mitä ainetta mikin arviointikirja koskee.
  • Kun arviointikirjat on siirretty Primukseen, päivitetään valinnat arviointirekisteristä opiskelijarekisteriin: Lisätoiminnot / Päivitä valinnat opiskelijarekisteriin.
  • Valinnat näkyvät aluksi vain aineen ensimmäisessä kurssissa, esim. 8. lk syksyn kurssissa. Seuraavaksi valinnat kopioidaan aineen loppuihin kursseihin, aine kerrallaan.
   • Valitse opsista ensimmäisen valinnaisaineen 1. kurssi ja klikkaa sitä hiiren 2. painikkeella. Valitse ponnahdusvalikosta Hae opiskelijat, joilla kurssi valittu.
   • Maalaa kaikki nämä oppilaat ja klikkaa valinnat tämän aineen muihin kursseihin.
   • Toinen vaihtoehto on klikata aineen palkin päällä hiiren kakkospainikkeella ja valita valikosta Valitse kaikki alikurssit.
   • Käsittele samalla tavalla seuraava valinnaisaine: hae sen valinneet ja lisää loput valinnat.
  • Nyt valinnat ovat Primuksessa valmiina myös 9. luokkaa varten. Seuraavana vuonna ne tulevat normaalissa tiedonsiirrossa Kurreen. Valintojen siirtoon käytetyt arviointikirjat voi nyt poistaa ainakin ylisuurien ryhmien osalta. Myöhemmin tehdään oikeat, ryhmäkohtaiset arviointikirjat.
  • Huomaa, että arviointikirjojen numerot jäävät tässä vaiheessa Kurreen. (Perustiedot/Ryhmät->Arviointikirja-sarake).

  Valinnat huoltajien nähtäviksi

  Oppilaiden valinnat voi esittää huoltajille Wilmassa tulosteen avulla. Toinen vaihtoehto on avata kurssitarjotin huoltajille, jolloin nämä voivat itse muokata oppilaan tekemiä valintoja. Hyväksynnän oppilaan valinnoille voi kerätä joko tulosteen tai sähköisen lomakkeen avulla.

  Lisää ryhmiä suosittuihin aineisiin

  Seuraavaksi tehdään tarvittava määrä lisäryhmiä suosittuihin aineisiin. Avaa Kurssit-välilehti ja lisää ryhmiä ponnahdusvalikon kautta tai syötä ryhmämäärä suoraan Ryhmiä-sarakkeeseen.

  Tarkista, mistä aineista järjestetään vain yksi ryhmä - nämä aineet ovat valmiita näin. Moniryhmäisissä aineissa tarjottimessa ollut ryhmä tyhjätään, jolloin valintamäärät säilyvät, mutta oppilaat eivät ole enää sidottuja juuri tähän ryhmään.

  Anna ryhmille Maksimikoot ja täytä opettajat niille aineille, joissa opettaja on jo tiedossa.

  Ryhmäjako

  Ryhmäjako on helpoin tehdä Kurren optimointitoiminnolla. Toiminto siirtelee oppilaita saman aineen rinnakkaisryhmien välillä siten, että ryhmät pysyvät mahdollisimman tasakokoisina ja että kaikki pääsevät opiskelemaan valitsemiaan aineita. Jos päällekkäisyyksiä ei voi välttää, listaa Kurre ne kurssitarjotinnäkymän oikeaan alanurkkaan.

  1) Siirry kurssitarjotinnäkymään. Rasti tarjottimen alta Optimoi valinnat.

  2) Vedä hiirellä lisäryhmätkin tarjottimeen. Palkki tarkoittaa samanaikaista opetusta. Aloittaa kannattaa siitä aineesta, johon tulee eniten ryhmiä. Jos esim. kotitaloudesta tulee 4 ryhmää, viedään loput 3 ryhmää jokainen omaan palkkiinsa. Jos koululla on käytettävissä 2 kotitalousluokkaa ja 2 kotitalousopettajaa, voi samassa palkissa olla 2 kotitalousryhmää.

  3) Järjestele kaikki ryhmät palkeiksi eli valinnaisaine-elementeiksi. Aina kun johonkin palkkiin viedään uusi ryhmä, päivittää Kurre ikkunan oikean alanurkan päällekkäisyyslistaa. Seuraa päällekkäisyyksien määrää ja vaihtele palkkien kokoonpanoa: kokeile siirtää ryhmiä palkista toiseen ja seuraa, pieneneekö vai suureneeko päällekkäisyyksien määrä. Kun päällekkäisyyksiä on mahdollisimman vähän, tallenna valinnat. Tallennus "lukitsee" oppilaat juuri näihin ryhmiin.

  Jos päällekkäisyyksiä jäi, käsittele näiden oppilaiden valinnat käsin Valinnat-ikkunan Opiskelijakohtaiset valinnat -välilehdellä. Tässä kohdassa näkee myös kurssitarjotin-näkymän. Kuvassa oppilas on valinnut kotitalouden, teknisen työn ja ranskan. Teknisestä työstä ja ranskasta on vain yksi ryhmä ja ne opetetaan yhtä aikaa. Oppilaalle valitaan jompi kumpi ja jokin kolmas aine keskimmäisestä palkista.

  4) Tarkista vielä lopuksi valintayhteenvedosta, että kaikilla on oikea määrä valintoja: Valinnat-sivu, yläpalkista Tulosteet

  Yhteiset aineet ja muut oppilaat mukaan

  Kun valinnaisaine-elementit on käsitelty, tehdään uusi tiedonsiirto Primuksesta. Tällä kerralla tuodaan Primuksesta kaikki oppilaat, eli nykyiset 7. luokkalaiset tuodaan vielä uudelleen. Tässä siirrossa Kurreen siirtyvät yhteisten aineiden valinnat ja nykyisten 8. luokkalaisten osalta myös valinnaisaineiden valinnat.

  Avainsanat: Valinnaisaineet, Wilma, valinnaisaine-elementti, kurssitarjotin, valinnainen, 6426