Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Koekalenteri ja kokeen kirjaaminen

  Wilman koekalenterin kautta kirjataan uusia kokeita, etsitään sopivia koepäiviä sekä tarkastellaan yksittäisten luokkien tai ryhmien tulevia kokeita. Kalenterin kautta saa myös kokonaiskuvan oppilaitoksen kaikista kokeista ja voi etsiä esim. liikuntapäivää varten sellaista päivää, jolloin millään ryhmällä ei ole koetta.

  Toiminto on automaattisesti käytössä kaikilla niillä kouluilla, joilla on ennestään Wilmassa näkyvillä opettajien opetusryhmät (Kurssi- ja ryhmäsivut käytössä).

  Uuden kokeen merkitseminen

  1) Avaa Ryhmät-sivu. Klikkaa jonkin ryhmän nimeä (ryhmän otsikkorivi).

  2) Klikkaa ryhmän oman sivun ylälaidassa näkyvää Kokeet-välilehteä.

  3) Koenäkymä avautuu kuluvalta viikolta. Siirry nuolikuvakkeen tai kalenterikuvakkeen kautta sille viikolle, jolla aiot pitää kokeen.

  4) Taulukosta näkyy tämän opetusryhmän oppilaille jo merkityt kokeet. Samalle päivälle voi merkitä useampia kokeita, jos on tarpeen.

  5) Opettaja lisää oman kokeensa maanantaille klikkaamalla maanantaisarakkeen painiketta, jolloin koe ilmestyy koelistaan ja jokaiselle ryhmän opiskelijalle taulukkonäkymään.

  Kokeen aihe ja koealue

  • Klikkaa kokeen riviltä kynäkuvaketta, jolloin avautuu kokeen oma sivu, jolle syötetään sekä kokeen tiedot että myöhemmin arvosanat.
  • Alkamisaika- ja Päättymisaika-kenttiin syötetään kokeen alkamis- ja päättymisaika. Kentät kannattaa täyttää erityisesti, jos koe suoritetaan muulloin kuin kyseisen oppiaineen oppitunnin aikana.
  • Aihe-kohtaan kirjataan kokeen nimi tai aihealue.
  • Lisätietoja-kohtaan kirjataan koealueen sivut, kokeessa sallitut välineet ym. oppilaiden/huoltajien tarvitsemaa tietoa.
  • Kun tiedot on täytetty, klikkaa Tallenna muutokset -painiketta. Sulje-painiketta klikkaamalla palataan Kokeet-sivulle.

  Koe koskee oletuksena koko ryhmää, ellei koetta ole erikseen poistettu joiltain oppilailta. Valitse osallistujat -linkin kautta voi tarkistaa, keille kaikille koe on merkitty. Jos jonkun oppilaan koe siirtyy esim. poissaolon vuoksi toiseen päivään, kannattaa koepäivä sopia ja tiedottaa Wilman viestitoiminnolla.

  Useampi koetilaisuus samalle päivälle

  Samalle ryhmälle voi lisätä useamman koetilaisuuden samalle päivälle, jos esim. osa ryhmästä tekee kokeen aamulla ja osa iltapäivällä. Luo ensin normaalisti koe Lisää koe -painikkeella haluamallesi päivälle ja luo sen jälkeen samalla painikkeella toinenkin koe samalle päivälle.

  Jos samalle päivälle on tehty kaksi koetta, opettajan täytyy poistaa jokaiselta opiskelijalta toinen kokeista klikkaamalla koelaatikoita, mikäli kukin opiskelija osallistuu vain toiseen kokeeseen. Vaihtoehtoisesti osallistujat voi valita kokeen muokkaussivulla Valitse osallistujat -painikkeen kautta. Kuten viereisen kuvan esimerkistä näkyy, koe on sinisävyisellä pohjalla kalenterissa, jos opiskelija osallistuu siihen, ja harmaasävyisellä pohjalla, jos opiskelija ei osallistu siihen.

  Kokeen arviointikategoriat

  Kokeesta voi arvioida eri kategorioita erillisillä arvosanoilla. Valmistelut tehdään Primuksessa ennen kuin opettaja luo koetta Wilmassa:

  • Luo arviointikategoriat Primuksen Kokeiden arviointikategoriat -rekisterissä, joka löytyy Muut rekisterit -osiosta. Täytä korteille ainakin Kategoria-kenttä.
  • Avaa Kurssit-rekisteri ja valitse haluamillesi kursseille Kokeiden arviointikategoriat -kenttään haluamasi kategoriat. Huom. Jos useammalla koululla on käytössä sama kurssikortti, ei sille kannata valita vain yhdelle koululle tarkoitettua arviointikategoriaa (eli sellaista, jolle on valittu Kokeiden arviointikategoriat -rekisterissä Koulu-kenttään vain yksi koulu). Tässä tilanteessa on parempi, että opettajat valitsevat itse kokeen muokkaussivulla kurssille tarkoitetut arvointikategoriat.

  Kun opettaja luo uutta koetta Wilmassa, kokeen muokkaussivulla näkyy kurssille määritellyt arviointikategoriat Arviointikategoriat-kentässä. Osallistujalistassa näkyy kunkin oppilaan kohdalla arviointikategoriat, joihin opettaja syöttää myöhemmin arvosanat.

  Opettajille voi myös antaa oikeuden lisätä tai poistaa arviointikategorioita. Oikeus annetaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä Wilman oikeudet -välilehdellä. Avaa sieltä Wilman moduulit -osiosta Arviointi-oikeudet ja rasti Oikeus muokata kokeiden arviointikategorioita käyttäjäryhmälle, jolle toiminto halutaan antaa käyttöön.

  Kokeen merkitseminen toisen opettajan ryhmälle

  Rehtorille, opolle tms. voi antaa oikeuden kirjata kokeita kaikille ryhmille. Tämä tehdään antamalla käyttäjäryhmälle Wilman oikeudet -välilehdeltä, Arviointi-rekisterin oikeuksista, kohta Kaikkien arviointikirjojen näkeminen. Näillä henkilöillä näkyy Ryhmät-sivulla välilehti Muiden opettajien, jolla on painike Ryhmän tiedot. Painiketta klikkaamalla avautuu samanlainen ryhmänäkymä kuin ryhmän opettajalla.

  Kokeiden kirjaaminen etukäteen tuleville jaksoille

  Kokeita voi kirjata etukäteen myös tuleville jaksoille ja lukukausille. Tämä kuitenkin vaatii, että arviointikirjat on muodostettu tietyllä tavalla.

  • Jos koulussa on ryhmillä sama arviointikirja koko lukuvuoden, voi sekä syksyn että kevään kokeet kirjata syksyn arviointikirjaan. Väliarvioinnin toimeenpanon yhteydessä kevään koepäivämäärät siirtyvät kevään arviointikirjaan. Tämä toimintatapa on erittäin suositeltava peruskouluille. Ks. lisätietoa toiminnosta.
  • Jos aina arvioinnin jälkeen muodostetaan uudet arviointikirjat, kokeita ei voi merkitä etukäteen tulevien jaksojen/lukukausien osuudelle. Esimerkiksi keväällä pidettävää matematiikan koetta ei voi merkitä syksyn arviointikirjaan, sillä koe katoaa kalenterista väliarvioinnin jälkeen, kun syksyn arviointikirja arkistoidaan.
  • Jos koko lukuvuoden arviointikirjat muodostetaan kerralla, on opettajalla on läpi vuoden joka ryhmästä useita arviointikirjoja, esim. sekä syksyn että kevään arviointikirjat ovat yhtä aikaa näkyvissä. Tällöin kokeita voi kirjata etukäteen kevään osalle, mutta kevään kokeet tulee kirjata kevään arviointikirjaan, ja syksyn kokeet syksyn arviointikirjaan. Myöhempien jaksojen ryhmät löytyvät Tulevat ryhmät -välilehdeltä, mikäli niiden arviointikirjat on muodostettu valmiiksi.

  Jos koepäivä ei osu ryhmän (arviointikirjan) alkamis- ja päättymispäivien väliin, Wilma pyytää tarkistamaan päivämäärän. Kokeen voi kuitenkin merkitä myös kurssin ulkopuolelle. Jos esim. ruotsia opetetaan vain jaksoissa 1 ja 3, ja valtakunnallinen koe osuu jaksolle 2, voi kokeen merkitä joko jakson 1 tai 3 ruotsin arviointikirjaan. Huomaa kuitenkin, että jos 1. jakson arviointikirja arkistoidaan, katoavat myös siihen merkityt kokeet Wilmasta.

  Kokeen poistaminen tai korjaaminen

  • Poista koe halutulta päivältä painamalla kokeen riviltä Poista-kuvaketta. Koe katoaa koelistasta ja taulukkonäkymästä.
  • Koepäivää muutetaan poistamalla vanha koe ja tekemällä uusi. Kopioi ennen poistoa kokeen lisätiedot, niin voit liittää ne sellaisenaan uuteen kokeeseen.
  • Kokeen aihetta ja lisätietoja voi muuttaa koelistan Muokkaa-painikkeen kautta. Muista tallentaa tekemäsi muutokset.


  Kokeen näkyminen Wilmassa

  • Oppilaat ja huoltajat näkevät ilmoituksen seuraavan 10 päivän aikana tulevista kokeista Wilman etusivulla. Lisäksi kokeet näkyvät etusivun kalenterissa. Kokeen perässä näkyy kokeen aihe. Luettelo kaikista tulevista kokeista näkyy Kokeet-sivulla, Tulevat-välilehdellä.
  • Opettajat näkevät Wilman etusivulla yhteenvedon omien ryhmiensä kokeista eli itse merkitsemistään kokeista. Lisäksi kokeet näkyvät etusivun kalenterissa. Koetta klikkaamalla pääsee kokeen muokkaussivulle. Muiden opettajien merkitsemät kokeet näkyvät ryhmän oman sivun taulukosta. Opettaja näkee siis vain omien ryhmiensä oppilaita koskevat kokeet.


  Koekalenterin selailu ja tulostus

  Opettajilla ja hallinnolla näkyy Wilman yläpalkissa Kokeet-linkki, jonka kautta voi tarkastella omien ryhmien sekä oman luokan/ohjausryhmän kokeita. Kaikki-välilehti on varsinainen koekalenteri, joka näyttää oppilaitoksen kaikki kokeet käyttäjän valitsemalta aikaväliltä. Oletuksena avautuu viikkonäkymä kuluvalta viikolta. Valikosta voi valita jaksottaisen näkymän tai antaa itse päivämäärävälin, jonka kokeet halutaan ruudulle.

  Viikkonäkymän voi tulostaa ikkunan oikean yläreunan Tulostettava versio -linkistä, jaksokohtainen ja muu aikaväli tulostetaan taulukon alla olevan tulostuslinkin kautta.

  Tietyn opiskelijan kokeita voi tarkastella opiskelijan oman sivun kautta.

  Koetiedot Primuksessa

  Kun Wilmassa luodaan uusi koe, koe tallentuu Primuksen Muut rekisterit -osiosta löytyvään Koetilaisuudet-rekisteriin omalle kortilleen. Kortilla on samat tiedot kuin Wilmassakin, mm. kokeen kurssi, aihe, osallistujalista, koekategoriat, lisätiedot yms. Kortille tallentuu myös Koulu-kenttään sama koulu (tai koulut), joka on kokeen ryhmän arvointikirjalla. Lisäksi kokeen tiedot näkyvät Opiskelijat-rekisterissä Koearvosanat-välilehdellä. Siellä näkyy myös opiskelijan saama arvosana heti, kun koe on arvioitu.

  Primuksen eri rekistereissä on useita funktioita koetietojen näyttämiseen. Funktiot löytyvät Opiskelijat- ja Arviointi-rekisteristä hakuruudulta ja tulostuseditorin kautta. Funktiot ovat nimeltään Koearvosanat-, Koetilaisuudet- ja Arviointikirjan koetilaisuudet -alkuisia.


  Mikäli Primuksen puolelle halutaan arviointikirjaan näkyviin ryhmän koetiedot, täytyy sitä varten luoda infokenttä (halutessa useampi):

  • Avaa Arviointi-rekisterissä Kenttäeditori ja sieltä Infokentät-välilehti.
  • Klikkaa Uusi info -painiketta.
  • Valitse haluamasi koetieto listasta, klikkaa OK ja anna infokentälle vielä nimi. Jos esim. haluat kokeen päivämäärän ja aiheen näkyviin, valitse yhteen infokenttään Arviointikirjan koetilaisuudet()->Päivämäärä ja toiseen Arviointikirjan koetilaisuudet()->Aihe.

  Kun opiskelija vaihtaa koulua kesken lukuvuoden

  Jos opiskelija vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, näkyy opiskelijalla Wilmassa kuitenkin vielä ne tulevat kokeet, jotka vanhassa koulussa on ehditty lisätä tulevaisuuteen ennen koulun vaihtumista. Nämä kokeet saa tarvittaessa Wilmasta pois kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

  • Vanhan koulun Primuksen Arviointi-rekisterissä valitaan Lisätoiminnot / Poista lähteneitä opiskelijoita, joka poistaa opiskelijan arviointikirjoista ja tulevaisuuteen merkityt kokeet opiskelijalta.
  • Vanhan koulun opettaja ottaa Wilmassa ryhmän kokeen osallistujalistasta kyseisen opiskelijan pois.