Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimisen kirjaaminen Wilmassa

  Opettaja voi täyttää ja tarkastella työssäoppimistietoja Wilman kautta. Myös opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle voi antaa oikeuden täyttää joitain tietoja. Kirjaukset tehdään lomakkeiden avulla, ja oppilaitos voi päättää itse, mitä tietoja mikin käyttäjäryhmä pääsee näkemään ja muuttamaan. Valmiit lomakemallit voi ladata lomakepankista, ja niitä voi muokata Primuksessa, lomake-editorilla. Yksittäiselle opiskelijalle kirjatut työssäoppimisen perustiedot voi kopioida ryhmän muille opiskelijoille.

  Työssäoppimisen lomakkeilla voi

  • lisätä uusia työssäoppimisjaksoja
  • muokata olemassa olevien tietoja sekä
  • tarkastella tehtyjä kirjauksia, sekä omia että muiden.

  Valmistelut

  • Rasti Koulun tiedot -rekisterissä Työssäoppimisen kirjaus käytössä.
  • Lataa työssäoppimisen lomakkeet Primukseen ja muokkaa niitä tarvittaessa.
  • Anna käyttäjille tarvittavat käyttöoikeudet. Oikeuksien antaminen ja vaikutus on kuvattu tarkemmin erillisessä ohjeessa, johon on linkki alla.
  • Wilman versiosta 2.21 lähtien voi opettajan/henkilökunnan käyttäjäryhmälle antaa oikeuden nähdä kaikki työssäoppimiset. Tämä oikeus kannattaa antaa vain esim. tutkintovastaaville tai rehtorille.

  Lomakkeiden muokkaus

  Lomakkeiden sisältö ja muokkaus on kuvattu tarkemmin lomakekohtaisissa ohjeissa. Kaikissa lomakkeissa kuitenkin Lomakkeen tietokanta on "Työssäoppiminen". Lomakkeelle voi siis valita Työssäoppiminen-rekisterin kenttiä. Lomakkeelle voi lisätä vain sellaisia kenttiä, jotka ovat valmiiksi esillä Työssäoppiminen-rekisterissä, joten jos jokin kenttä puuttuu, ota se ensin esiin ja palaa sitten muokkaamaan lomaketta.

  Lomakkeissa kannattaa olla aina ylimpänä opiskelijan nimi ja tutkinnon osan nimi. Nämä tiedot saavat olla kaikilla käyttäjillä lukutilassa, ts. niitä ei saa muuttaa. Lomakkeiden muut kentät voivat olla muokattavissa. Harkitse kuitenkin, mitä tietoja annat opiskelijoiden muokata.

  Esimerkkikuvassa opettaja on kirjannut työssäoppimisen ajankohdan ja työssäoppimispaikan. Opiskelijan nimi on valmiina lomakkeella lukutilassa, joten opettaja ei voi kesken kirjaamisen vaihtaa lomakkeelle toista opiskelijaa.

  Työssäoppimisen lomakkeet opettajalla

  Opettaja valitsee Wilmassa ensin sen opiskelijan, kenen työssäoppimisesta on kyse. Opiskelijan sivulta valitaan eHOPS-välilehti.

  Ruudulle aukeaa opiskelijan opetussuunnitelma, josta klikataan sitä tutkinnon osaa, johon työssäoppiminen liittyy. Avautuu sivupaneeli, jossa Lomakkeet-välilehdellä on linkki uuden työssäoppimisen kirjaamiseen sekä mahdollisen jo aiemmin kirjatun työssäoppimisen muokkaamiseen. Jos linkkejä ei näy, käyttäjällä ei todennäköisesti ole oikeutta työssäoppimis-lomakkeiden käyttöön tai tälle kurssityypille ei voi lisätä työssäoppimista (esim. yhteiset opinnot).

  Työpaikkaohjaajan valinta

  Jos oppilaitoksella on runsaasti harjoittelupaikkoja ja työpaikkaohjaajia, kannattaa Työpaikkaohjaaja-valikon sisältö rajata siten, että ohjaajaksi tarjotaan vain Työssäoppimispaikka-kenttään valitun työpaikan ohjaajia. Rajaus on tehty mallilomakkeeseen valmiiksi, mutta se toimii vasta, kun Työssäoppimispaikka on täytetty.

  Aiemmin kirjatun työssäoppimisen tietoja voi muokata joko valitsemalla sivupaneelista kyseisen työssäoppimisen linkin, tai valitsemalla Wilman yläreunasta Työssäoppiminen-kohdan. Tällä sivulla on lista opettajan vastaamista työssäoppimisista.

  Työssäoppimiset on jaettu viidelle välilehdelle: Uudet, Nykyiset, Menneet, Kaikki nykyiset, Kaikki menneet. Jos työssäoppimisen päättymispäivä on tämä päivä, työssäoppiminen näkyy vielä Nykyiset-välilehdellä. Sarakeotsikoita klikkaamalla voi vaihtaa listauksen järjestystä, esim. järjestää työssäoppimiset opiskelijan tai alkamispäivän mukaan. Sarakkeiden yläpuolella on laatikot, joihin voi kirjoittaa hakusanoja pilkulla eroteltuna. Listauksen sarakkeita tai niiden järjestystä ei voi vaihtaa, vaan ne tulevat ohjelmakoodista.

  Työssäoppimisen perustietojen kopioiminen ryhmän muille opiskelijoille

  Työssäoppimista voi kirjata myös opetusryhmän kautta eli Wilman Opetusryhmät-sivun kautta. Ryhmän sivulla, opiskelijan nimen perässä on kynä-ikoni ja linkki TOP, jos jollekin on jo kirjattu työssäoppiminen. TOP-linkkiä klikkaamalla aukeaa kopiointimahdollisuus. Ryhmänäkymässä työssäoppimisen kaikille yhteiset tiedot (esim. ajankohta, tavoitteet, suojavarusteet...) voi kopioida yhdeltä opiskelijalta ryhmän muille opiskelijoille. Ks. tarkemmin erillinen ohje.

  Lomakekohtaiset oikeudet

  Oppilaitoksella voi olla käytössä useita erilaisia lomakkeita työssäoppimistietojen kirjaamiseen: opiskelijoille, opettajille, työpaikkaohjaajille ym. omansa. Primuksen lomake-editorin Käytössä Wilman liittymissä -kentästä rastitaan, keitä mikin lomake koskee.

  Työssäoppimistietojen tarkasteluun käytettävä "profiililomake" voi olla yhteinen kaikille käyttäjille.

  Lomakkeelle valitaan myös käyttäjäryhmä, joka on liittymää tarkempi määritys. Käyttäjäliittymä voi olla esim. "opettajat", ja käyttäjäryhmä rajaa tarkemmin, ketkä opettajat lomakkeen näkevät. Käyttäjäryhmäksi voi valita esim. ammatillisten aineiden opettajat tai ryhmänohjaajat.

  Työssäoppimisen lomakkeet opiskelijalla

  Opiskelija näkee kaikki omat työssäoppimisensa klikkaamalla Wilman yläreunasta linkkiä Työssäoppiminen tai yhden työssäoppimisen eHOPS:n kautta klikkaamalla opintoa, johon on lisätty työssäoppimista (ratas-ikoni). Opiskelija näkee työssäoppimisesta ne tiedot, joita työssäoppimisen profiililomakkeelle on valittu.

  Opiskelijoita varten voi tehdä lomakkeen, jolla he täyttävät joitain tiettyjä työssäoppimistietoja, esim. itsearviointia. Lomakkeessa annetaan muokkausoikeus vain niihin kenttiin, joita opiskelija saa täyttää. Opiskelijoita varten tehdään oma käyttäjäryhmä, jolle ei anneta mitään oikeuksia. Käyttäjäryhmä täytetään sekä lomakkeelle että Koulun tiedot, Luokat- tai Opiskelija- rekisterissä kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Jos opiskelijoilla on oikeus muokata joitain tietoja, näkyy profiilisivun oikeassa yläkulmassa Lomakkeet-linkki.

  Wilman versiosta 2.21 lähtien opiskelija voi itse myös aloittaa työssäoppimisen kirjaamisen eHOPS:nsa kautta. Tähän tarvitaan oma lomake: (mallilomake löytyy tästä ohjeesta).

  • tyyppinä "Rekisterin tiedot"
  • rastitaan kenttä Uuden rekisterikortin luominen sallittu.
  • käyttäjäryhmä, jolla on pääsy Työssäoppiminen-rekisteriin ja oikeus: Uuden rekisterikortin luominen.
  • Käytössä Wilman liittymissä rastitaan "Opiskelijat"
  • sama käyttäjäryhmä lisätään opiskelijoille.

  Työssäoppimisen lomakkeet työpaikkaohjaajalla

  Työpaikkaohjaajat tai -arvioijat voivat kirjata joitain tietoja omien opiskelijoidensa osalta. Tätä varten he tarvitsevat tunnukset Wilmaan. Tunnukset voi tehdä kullekin ohjaajalle henkilökohtaisesti Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat -rekisteriin.

  Ohjaaja näkee Wilmassa linkin Työssäoppiminen, jota klikkaamalla avautuu luettelo oman työpaikan työssäoppimisista. Työssäoppimisen nimeä klikkaamalla avautuu työssäoppimisen tarkemmat tiedot sekä linkki tietojen muokkausta varten.

  Työpaikkaohjaajat voivat viestiä omien opiskelijoidensa, oppilaitoksen opettajien ja henkilökunnan sekä koulutustarkastajien kanssa Wilman kautta. He voivat myös luoda tapahtumakutsuja. Pikaviestimahdollisuus on käytössä automaattisesti, sähköpostia ja tekstiviestejä varten annetaan erikseen oikeudet Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat -rekisterissä.