Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Poissaoloihin liittyvät tulosteet

  Primuksessa ja Wilmassa on valmiit poissaoloyhteenvedot, joiden avulla voit seurata myöhästyneitä, sairaspoissaoloja ym. Yhteenvedot voi ottaa luokittain, luokka-asteittain ja ryhmittäin. Jos valmis yhteenveto ei kerro tarvitsemiasi tietoja, voit laatia Primuksessa omia poissaolotulosteita. Tulosteita varten tarvitset Primuksesta version 4.39 tai uudemman.

  Luettelo voi olla opiskelijakohtainen tai isommasta opiskelijajoukosta. Siihen voi ottaa mukaan kaikki luokitukset tai esim. pelkät selvittämättömät poissaolot. Tällaisen tulosteen voi myös asettaa Wilmassa opiskelijan ja huoltajan nähtäväksi.

  Huom! Testaa ensin Primuksen poissaoloyhteenveto: Opiskelijarekisteri / Toiminnot / Koosteet / Tuntimerkintöjen yhteenveto ja siitä välilehti Wilman tuntimerkinnät. Usein jo tämä tilasto näyttää kaipaamasi tiedot.


  Tuloste, jolla on tarkoitus tulostaa Wilman merkintöjä (poissaoloja, myöhästymisiä ym.), tehdään Poissaolot-tyyppisellä taulukolla. Taulukon pohjaväri on vihreä.

  Opiskelijan kaikki merkinnät

  Opiskelijakohtainen luettelo tehdään valitsemalla vihreän taulukon yläriville halutut poissaolotiedot. Mallikuvassa poissaoloista tulostetaan mm. merkinnän päivämäärä, oppitunnin kellonaika tai järjestysnumero, poissaololuokitus, merkinnän kirjannut opettaja sekä poissaolon huomautus.

  Opiskelijan poissaolot

  Jos luetteloon halutaan pelkät poissaolot (ei esim. myöhästymisiä), lisätään jokaiseen punaiseen soluun tulostusehto
  Luokitus()->Läsnäolo(ei poissaolo)=Ei

  Luokan kaikki merkinnät

  Saat samalle sivulle useamman opiskelijan poissaolot, kun merkitset tulosteen luettelomuotoiseksi: Taulukko / Ominaisuudet, rasti kohtaan Luettelo. Voit rastia myös joka toisen rivin varjostuksen, jolloin on helpompi erottaa eri opiskelijoiden rivit toisistaan.

  Tietyn luokituksen tulostaminen

  Jos luetteloon halutaan esim. pelkät myöhästymiset tai pelkät sairaspoissaolot, lisätään jokaiseen punaiseen soluun tulostusehto
  Luokitus()->Koodi="01", jossa koodi on etsittävän luokituksen koodi.

  Eilisen poissaolomerkinnät

  Lisää jokaisen punaisen solun tulostusehdoksi
  Merkinnän päivämäärä()>=Nykyinen päivämäärä-"1"

  Viime viikon poissaolomerkinnät

  Lisää jokaisen punaisen solun tulostusehdoksi
  Merkinnän päivämäärä()>=Nykyinen päivämäärä-"7"

  Kuluvan jakson poissaolomerkinnät

  Lisää jokaisen punaisen solun tulostusehdoksi
  Merkinnän päivämäärä()>=Nykyisen jakson alkamispäivä

  Tilastotiedot


  Tulosteen viimeisen sivun alatunnisteeseen voi lisätä erilaisia summa- ja lukumäärätietoja. Valitse editorin oikeasta reunasta joko Lkm- tai Summa-välilehti. Etsi hakuruudun kenttäluettelosta kohta Wilman merkinnät, sen alla valmiina erilaisia tilastoitavia tietoja.

  Kaikkien merkintöjen yhteismäärä
  Wilman merkintöjä yhteensä

  Poissaolojen lukumäärä (3 kpl)
  Wilman poissaolomerkintöjä

  Myöhästymisten lukumäärä
  Wilman merkintöjä.Luokitus(valitse myöhästymisluokitus)

  Merkinnät aikaväliltä
  Wilman merkintöjä.Aikaväli(01.08.2009,21.12.2009) tai
  Wilman merkintöjä.Luokitus.Aikaväli (esim. pelkät luvattomat poissaolot)
  Wilman poissaolomerkintöjä.Aikaväli (vain poissaolot, ei muita merkintöjä)