Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Monta emokurssia opetussuunnitelmassa, ammatilliset oppilaitokset

  Jos opiskelija suorittaa osia toisesta tutkinnosta tai muita opintoja, joita ei ole mukana hänen omassa opetussuunnitelmassaan, ilmestyvät nämä suoritukset oletuksena opsissa aivan alimmaiseksi. Käyttäjä voi kuitenkin ohjata tällaisia suorituksia oikeiden otsakkeiden alle mm. kurssityypin avulla.

  Otsaketta, jonka alle tutkinnon osa tai kurssi halutaan sijoittaa, kutsutaan Primuksessa "emokurssiksi". Opinnoille, jotka eivät kuulu opiskelijan opetussuunnitelmaan, valitaan emokurssi. Emokurssi on yleensä jokin opsissa oleva otsikko: ammatilliset tutkinnon osat, pakolliset opinnot; ammatilliset tutkinnon osat, valinnaiset opinnot; musiikkioppilaitoksissa esim. instrumenttitaidot ja yhteismusisointi.

  Jos tiedetään etukäteen, että tietyt kurssit kuuluvat saman emokurssin alle suurimmalla osalla opiskelijoista (musiikkioppilaitokset), voi ne ohjata oikean emokurssin alle kurssityypin perusteella. Jos taas sama tutkinnon osa/kurssi kuuluu toisilla pakollisiin, toisilla valinnaisiin (ammatilliset oppilaitokset), on ohjaus paras tehdä Kurssit-rekisterissä.

  Emokurssi opsissa -kenttä löytyy sekä Kurssit- että Kurssityypit-rekistereistä.

  Ammatilliset oppilaitokset

  Opiskelijat voivat valita opintoja muistakin tutkinnoista kuin siitä, mitä he ovat parhaillaan suorittamassa. Muista tutkinnoista poimittujen osien sijaintia opsissa (emokurssia) ei voi aina määritellä etukäteen Kurssit- tai Kurssityypit-rekisterissä, koska sama tutkinnonosa voi mennä yhdellä opiskelijalla pakollisiin, toisella valinnaisiin. Toisesta tutkinnosta valittujen opintojen sijainti eli emokurssi kannattaakin valita opiskelijakohtaisesti.

  Tutkinnon osan lisääminen opiskelijan opsiin

  Valitse opiskelijarekisterissä Lisätoiminnot / Valitse opsin ulkopuolinen kurssi. Apuruudussa valitaan ko. tutkinnon osa tai jakso. Voit etsiä sitä joko koko oppilaitoksen opetustarjonnasta Kurssit-välilehdeltä, tai tietystä opetussuunnitelmasta. Valitse ko. tutkinnon osa tai osa-alue ja kuittaa OK, se ilmestyy opiskelijan omassa opsissa sen otsikon/tutkinnon osan alle, joka on valittu Muiden suoritusten emoksi. (Huom. opetussuunnitelmalle pitää olla valittuna muiden suoritusten emo.)

  Voit valita myös kerralla tutkinnon osan ja kaikki sen alikurssit, jos ne sopivat sellaisenaan opiskelijan opintoihin. Klikkaa valittavan tutkinnon osan päällä vielä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Valitse kurssi ja sen alikurssit. Koko "paketti" siirtyy opiskelijan opetussuunnitelmaan emokurssiksi määritellyn otsikon alle.

  Jos tutkinnon osa tai osa-alue sisältää opsikohtaisia muutoksia, voit halutessasi siirtää ne opiskelijalle. Opinnon valitsemisen jälkeen Primus kysyy, haluatko tuoda opinnon opsikohtaisilla tiedoilla. Jos et halua sisällyttää niitä mukaan siirrossa, opiskelijalle tuodaan Kurssit-rekisterin mukaiset tiedot.

  Tutkinnon osan siirtäminen oikeaan kohtaan

  Valitse lisätyn kurssin päällä hiiren oikealla Muuta opiskelijakohtaisia kurssitietoja ja valitse Emokurssi opsissa -kenttään se otsikko tai tutkinnon osa, jonka alle valinnainen opinto kuuluu kyseisellä opiskelijalla.

  Emokurssin avulla voi opsiin lisätä ulkopuolisia kursseja useampaan tasoon. Primus osaa järjestää opinnot oikeaan järjestykseen, vaikka ulkopuolisella kurssilla olisi emona jokin toinen ulkopuolinen kurssi.

  Muun suorituksen lisääminen

  Sellaiset tutkinnon osat/osa-alueet, joita ei löydy oppilaitoksen opetustarjonnasta lainkaan, lisätään Lisää muu suoritus -toiminnolla. Toiminto huomioi käytettävän laajuuden (osaamispisteet).

  Lisätoiminnot / Lisää muu suoritus -toiminnossa voi valita suoraan emokurssin, jonka alle tutkinnon osa/osa-alue sijoittuu opsipuuhun. Täytä muun suorituksen muut tiedot, klikkaa Kurssin tiedot -painiketta ja täytä Emokurssi opsissa. Suoritus menee heti oikeaan paikkaan.

  Opetussuunnitelmat

  • Tutkinnoille tehdään omat opetussuunnitelmat ihan tavalliseen tapaan.
  • Opetussuunnitelma valitaan opiskelijoille Opiskelijarekisterissä.
  • Jos opiskelija valitsee tutkinnon osia jostakin toisesta tutkinnosta, tälle tutkinnon osalle valitaan emokurssiksi sellainen otsikko, jonka alle osa kuuluu, esim. ammatilliset tutkinnon osat, valinnaiset opinnot.
  • Jos opiskelija valitsee osa-alueita toisesta tutkinnosta, niille valitaan emokurssiksi se tutkinnon osa, jonka alle ne kuuluvat. Huomioi kuitenkin, että kyseisen tutkinnon osan on oltava valmiina ops-puussa, jotta jakso menee oikeaan kohtaan.

  Opsin ulkopuolisen kurssin lisääminen Arviointirekisterin kautta

  • Arviointirekisterissä tehdään arviointikirja kurssille ja valitaan siihen opiskelijat, jotka suorittavat saman kurssin. Arviointi ja toimeenpano tehdään ihan normaalisti.
  • Jos kurssi ei ole jonkun opiskelijan ops-puussa valmiina, näkyy opiskelijan nimi punaisella Arviointirekisterin arviointikirjassa. Samoin arviointikirjan toimeenpanossa ohjelma ilmoittaa, että toimeenpantiin sellainen kurssi, joka ei sisälly opiskelijan opsiin.
  • Jos kurssille tai kurssityypille on kuitenkin valmiiksi määritelty emokurssi, arvioitu kurssi menee oikeaan kohtaan opiskelijan opsipuussa.
  • Arviointirekisterin tulosteisiin voi tulostaa arviointikirjan Kurssi-kentässä olevan kurssin emokurssin tietoja, jos emokurssiin on tehty hopsauksia.

  Esimerkkejä

  1. Opiskelija opiskelee hiusalan perustutkintoa. Hän valitsee omaan opetussuunnitelmaansa yhdeksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi kauneudenhoitoalan perustutkinnosta esim. ihon hoidon, joka on siinä tutkinnossa pakollinen tutkinnon osa.

  Opiskelijalle lisätään Lisätoiminnot / Valitse opsin ulkopuolinen kurssi tai Lisätoiminnot / Lisää muu suoritus -toiminnolla ihon hoidon tutkinnon osa. Lisätylle tutkinnon osalle valitaan emokurssiksi valinnaiset tutkinnon osat.

  2. Opiskelija opiskelee sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, mutta suorittaa leivontakurssin samassa oppilaitoksessa ravintolakokki-ryhmän mukana. Heillä leivontakurssi on opetussuunnitelmassa valmiina ja emokurssi on määritelty Kurssit-rekisterissä (= vapaasti valittavat). Lähihoitajaopiskelija valitsee sen vapaasti valittaviin opintoihinsa myös, mutta se ei ole valmiina hänen opetussuunnitelmassaan.

  Opiskelija voidaan lisätä ravintolakokki-ryhmän leivontakurssin arviointikirjaan, arvioida ja toimeenpanna arviointi. Opiskelijan nimi näkyy punaisella arviointikirjassa, mutta toimeenpanossa kurssi menee vapaasti valittavien otsikon alle, koska se on valittu Kurssit-rekisterissä kyseisen kurssin emokurssiksi.