Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Englanninkielisten todistusten tekeminen

  Primuksesta voi tulostaa myös englanninkielisiä todistuksia. Tulostepankista löytyy valmiina muutamia englanninkielisiä tulostepohjia, joita voi muokata oman oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti.

  Käännökset

  Aineiden nimet, arvosanojen nimet ym. Primuksen rekistereistä tulostuva tieto käännetään omissa rekisterissään. Ota käännöksiä varten esiin seuraavat kentät:

  Kurssit-rekisterissä

  • Nimi englanniksi: Käännä väliotsikko- ja ainetason kortit. Kurssien nimiä ei peruskouluissa ja lukioissa yleensä tarvitse kääntää, koska todistuksiin tulostuu vain aineiden nimet. Samalla tavalla kurssien nimiä voi tallentaa Primukseen myös muilla kielillä. Muita kieliä varten käyttöön otetaan kentät Nimi ruotsiksi, Nimi vieraalla kielellä 1 tai Nimi vieraalla kielellä 2. Englanninkielisiä nimiä löytyy jonkin verran Opetushallituksen ylläpitämästä sanastosta.
  • Muiden arvosanojen aiheet englanniksi: Nämä käännetään, jos arviointi on jaettu aihealueisiin, esim. äidinkielestä on arvioitu erikseen lukeminen ja kirjoittaminen.

  Arvosanamääritykset-rekisterissä

  • Arvosana kirjaimin englanniksi: Kirjoita tähän arvosanan englannikielinen nimi, esim. "very good"
  • Arvosana englanniksi: Tämä tarvitaan, jos arvosana ei ole numeerinen, esim. "H" (Hylätty) -arvosanan voi kääntää tähän "F" (Failed).

  Lausepankissa

  • Lause englanniksi: Tämä tarvitaan, jos koulussa on annettu sanallista arviointia.

  Koulun tiedot -rekisterissä

  • Koulun nimi englanniksi

  Todistuksen muokkaus

  Käännä suoraan todistuspohjaan ne tiedot, joiden käännöksiä ei saada rekistereistä. Vaihda rekisteristä tulostuvien tietojen kohdalle suomenkielisen nimen tilalle englanninkielinen nimi.

  • Vaihda Koulun nimi -kentän tilalle Koulun nimi englanniksi.
  • Jos todistuksessa on koulun yhteystiedot, kirjoita ne suoraan pohjaan kansainvälisessä muodossa.
  • Primus tuottaa vain suomalaisen merkintätavan mukaisen päiväyksen. Kirjoita päiväys kansainvälisessä muodossa suoraan pohjaan.
  • Käännä todistuksen nimi ja sarakeotsikot suoraan pohjaan.

  • Poista Kurssin tiedot()->Nimi suoritustaulukosta ja valitse tilalle Kurssin tiedot()->Nimi englanniksi.
  • Poista Arvosana()->Arvosana ja valitse tilalle Arvosana()->Arvosana englanniksi.
  • Jos osaamisen tunnustamisille on kirjattu englanninkielisiä lisätietoja (rekisterin Lisätietoviite englanniksi -kenttä), vaihda tulostepohjan viittaukset Lisätietoviite-funktiosta Osaamisen tunnustamisen lisätieto englanniksi-funktioksi. Funktio tulostaa osaamisen tunnustamisen englanninkieliset lisätietoviitteet Osaamisen tunnustaminen -rekisterin kentästä Lisätietoviite englanniksi.
  • Käännä myös todistuksen alatunnisteen tekstit: allekirjoitukset, lisätiedot ym. Viitteiden selitykset -funktiolla voit koota myös englanninkielisistä lisätietoviitteistä listauksen todistuksen loppuun.

  Tulosta todistus lopuksi esikatseluun ja tarkista, että kaikki kääntämistä vaativa on käännetty.

  Samalla periaatteella voi tehdä myös saksan, ranskan jne. kieliset todistukset.

  Tarkempia ohjeita tulosteiden muokkaukseen sekä kenttäeditorin käyttöön löytyy Tulosteet-ohjesivulta.

  Päivitetty 5.6.2014