Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Päättöarviointi Wilman kautta

  Opettajille voi antaa oikeuden nähdä opiskelijan kaikki suoritukset tietyssä oppiaineessa tai tutkinnon osassa (ammatillinen koulutus). Tästä on apua arviointikokouksessa, kun kaikki kyseistä ainetta opettaneet näkevät muidenkin opettajien antamat arvosanat. Toimintoa varten tehdään arviointikirja ainetasolle (tutkinnon osalle), ja siihen merkitään opettajiksi kaikki ainetta / tutkinnon osaa opettaneet.

  Valmistelut

  • Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä rastitaan kenttä Opettaja saa nähdä kaikki arvosanat aineesta.


  Tehdään arviointikirjat aineille / tutkinnon osille

  • Kullekin aineelle tehdään yksi arviointikirja, johon haetaan kaikki aineesta loppuarvosanan saavat. Tällöin opettajalla olisi siis yksi arviointikirja kemiasta, ja siinä kaikki ne opiskelijat, joille hän antaa kemian päättöarvosanan TAI
  • Kopioidaan opettajien nykyiset arviointikirjat, ja vaihdetaan kurssiksi kyseinen oppiaine. Tällöin opettajalla olisi useampia ryhmäkohtaisia arviointikirjoja, ja hän syöttäää 9A-luokan kemian arvosanat yhteen arviointikirjaan ja 9B-luokan arvosanat toiseen.

  Arviointikirjan tiedot

  • Arviointikirjan Kurssi-kenttään valitaan siis tietty aine: lukioissa esim. "Laaja matematiikka", ammatillisessa koulutuksessa esim. tutkinnon osa "Asiakaspalvelu".
  • Opettaja-kenttään valitaan joku tämän aineen opettajista ja moniriviseen Muut opettajat -kenttään aineen muut opettajat. Opettajien jaolla näihin kenttiin ei ole merkitystä, "opettaja" ja "muu opettaja" ovat samanarvoisia.
  • Arviointikirjan päättymispäiväksi voi laittaa vaikkapa tämän lukuvuoden viimeisen päivän.
  • Ryhmä-kenttään voi kirjoittaa opettajia varten jonkin kuvaavan ryhmänimen, esim. "valmistuvat" tai "päättöarviointi".
  • Arviointikirjaan lisätään opiskelijoiksi kaikki ne, jotka saavat arvosanan tästä aineesta / tutkinnon osasta, esim. kaikki laajaa matematiikkaa lukeneet abit tai kaikki merkonomiksi valmistuvat.

  Päättöarvioinnin antaminen Wilmassa

  Arviointikirja näkyy Wilmassa kaikilla niillä opettajilla, jotka valittiin joko Opettaja- tai Muut opettajat -kenttään. Arviointikirja näkyy Wilman Ryhmät-sivulla samalla tavalla kuin normaalit opetusryhmätkin. Kun ryhmän otsikkoa klikkaa, avautuu ryhmän oma sivu, jonka ylälaidassa näkyy välilehti Aineen arvosanat.

  Tällä sivulla näkyy yhteenveto kaikista tähän kokonaisuuteen kuuluvista suorituksista. Kun hiirikursorin vie arvosanan päälle, tulee arvioineen opettajan lyhenne näkyviin.

  • Jos ryhmässä on mukana sellaisten koulujen/yksiköiden opiskelijoita, joissa arvosanojen näyttämistä ei ole sallittu, lukee opiskelijan rivillä tieto tästä. Näiden opiskelijoiden koulun rekisterikortille ei ole rastittu kenttää Opettaja saa nähdä kaikki arvosanat aineesta.
  • Sivun alalaidassa on linkki Näytä kaikki arvosanat, jos aineen alapuolelta löytyy vielä alempia tasoja opetussuunnitelmassa. Alemmat tasot avautuvat samaan taulukkoon viimeisiksi sarakkeiksi.
  • Taulukossa näkyy +- sellaisten opiskelijoiden kohdalla, joilta vielä puuttuu arvosana. Samasta kohtaa pääsee klikkaamalla arviointikirjaan antamaan arvioinnin, jos opettajalla on siihen oikeus.
  • Taulukossa näkyy harmaa ruutu, jos opiskelijalla ei ole kurssissa valintaa.

  Päättöarvosana annetaan ryhmän Arviointi-linkin kautta samalla tavalla kuin normaalien kurssien / opintojaksojen arvosanat. Sama arviointikirja näkyy aineen kaikilla opettajilla. Opettajat päättävät keskenään, kuka syöttää arvosanan kellekin opiskelijalle. Lopuksi arviointikirja tallennetaan ja toimeenpannaan.

  Päättöarvosanan näkyminen Primuksessa

  Primuksessa päättöarvosanan tunnistaa arvosanan ja aineen nimen alleviivauksesta. Kuvassa ylempänä on tilanne ennen toimeenpanoa. Primus on laskenut suorituksille keskiarvon "2". Alemmassa kuvassa opettaja on antanut päättöarvosanaksi "3".

  • Ammatillisessa koulutuksessa tutkinnon osa voi olla ennen toimeenpanoa myös kokonaan ilman arvosanaa, jos tutkinnon osalle ei ole etukäteen määrätty mitään arvosanan laskentatapaa.
  • Jos opettajan antama arvosana on huonompi kuin Primuksen laskema, ja Koulun tiedot -rekisterissä ei ole sallittu arvosanan korvaamista huonommalla (rastikenttä Arvosana voidaan korvata huonommalla), jää laskennallinen arvosana voimaan.


  Suoritusruudussa säilyy näkyvissä Primuksen laskema keskiarvo sekä opettajan antama päättöarvosana. Todistukseen tulostuu se arvosana, jonka välilehti on suoritusruudussa päällimmäisenä.