Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Linux-versioiden asentaminen

  Primuksen, Kurre 7:n ja Wilman Linux-versioiden asentaminen.

  Primus

  Asennus

  1) Primuksen Linux-versio tarvitsee seuraavat Linux-kirjastot:
  yum install openssl-libs (tai openssl, jos edellistä ei löydy)
  yum install openssl-devel

  Huom. Sekä openssl-libs- että openssl-devel-kirjastoista täytyy asentaa 32- ja 64-bittiset versiot.

  2) Tee Primusta varten hakemisto ja pura prserver-linux.tar.gz. Purkamisen jälkeen hakemistosta löytyvät tiedostot:

  • kanta.tar
  • prserver
  • prserver.ini
  • prserver.lic

  3) Tee data-hakemisto ja siirrä kanta.tar -tiedosto siihen

  4) Tee tarvittaessa prserver -tiedostosta ajettava (chmod a+x prserver).

  5) Ensimmäisellä käynnistyskerralla Primus luo salausavaimia, joiden tekemiseen saattaa mennä pitkäkin aika.

  Päivitys

  1) Sammuta prserver. (Esim. killall prserver)

  2) Pura prserver-linux.tar.gz ERI HAKEMISTOON kuin mihin Primus on asennettu.

  3) Kopioi prserver ja prserver.lic Primuksen asennushakemistoon.

  4) Kopioi (HUOM! Älä pura!) kanta.tar Primuksen data-hakemistoon eli siihen hakemistoon jossa Primuksen tietokanta sijaitsee. Tarkista hakemiston sijainti tarvittaessa Primuksen asennushakemistossa sijaitsevasta prserver.ini-tiedostosta.

  5) Tee tarvittaessa prserver -tiedostosta ajettava (chmod a+x prserver)

  Käytä seuraavia esimerkkejä vain täydentävinä ohjeina. Pyydä apua Linux-asiantuntijalta tarvittaessa.

  Esimerkki asennuksesta:

  • mkdir primus
  • cd primus
  • tar xvfz ../prserver-linux.tar.gz
  • mkdir data
  • mv kanta.tar data
  • chmod a+x prserver
  • nohup ./prserver

  Esimerkki päivityksestä:

  • killall prserver
  • mkdir uusiprimus
  • cd uusiprimus
  • tar xvfz ../prserver-linux.tar.gz
  • cd ../primus
  • cp ../uusiprimus/prserver .
  • cp ../uusiprimus/prserver.lic .
  • cp ../uusiprimus/kanta.tar data
  • chmod a+x prserver
  • nohup ./prserver


  Kurre 7

  Asennus

  1) Tee Kurrea varten hakemisto ja pura kurreserver-linux.tar.gz. Purkamisen jälkeen hakemistosta löytyvät tiedostot:

  • LinuxKurreServer
  • kurreserver.ini

  2) Muokkaa tarvittaessa kurreserver.ini -tiedostoa. Tämä on tarpeen jos haluat vaihtaa Kurren käyttämää porttia tai tiedostojen sijaintia.

  3) Tee tarvittaessa LinuxKurreServeristä ajettava (chmod a+x LinuxKurreServer)

  4) Ensimmäisellä käynnistyskerralla Kurre luo salausavaimia, joiden tekemiseen saattaa mennä pitkäkin aika.

  Päivitys

  1) Sammuta LinuxKurreServer. (Esim. killall LinuxKurreServer)

  2) Pura kurreserver-linux.tar.gz ERI HAKEMISTOON kuin edellinen versio on asennettu.

  3) Kopioi LinuxKurreServer asennushakemistoon edellisen version päälle.

  4) Tee tarvittaessa LinuxKurreServeristä ajettava (chmod a+x LinuxKurreServer)


  Wilma

  YLEISTÄ

  Tämä on Wilman Linux-version asennusohje. Wilman Linux-versio edellyttää 64-bittistä Linux-palvelinta. Suosittelemme CentOS- tai Redhat-jakelua, sillä Ubuntu- ja Debian-pohjaisilla palvelimilla on aikaisemmin ilmennyt vakausongelmia.

  Wilman Linux-versio tarvitsee seuraavat Linux-kirjastot ja fontit:

  CentOS:

  yum install openssl-libs (tai openssl, jos edellinen ei löydy)
  yum install openssl-devel
  yum install pango cairo freetype pixman fontconfig
  yum install xorg-x11-fonts-Type1.noarch xorg-x11-fonts-misc.noarch
  rpm –Uvh https://downloads.sourceforge.net/project/mscorefonts2/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm

  Ubuntu:

  apt-get install libcairo2 libpango1.0
  apt-get install msttcorefonts

  Nämä ohjeet asentavat mm. Microsoftin yleisimmät truetype-fontit, kuten esim. Arial.
  Jos käytössä on muita truetype-fontteja, joiden halutaan tulostuvan oikein pdf-tiedostoissa,
  tulee ne asentaa myös Wilman palvelimelle.

  Huom! Kirjastojen ja fonttikokoelmien nimet voivat vaihdella eri Linux-versioiden välillä. Kun käytössä on 64-bittinen Wilma, täytyy myös yllämainituista kirjastoista olla asennettuna 64-bittiset versiot.

  Asennus

  1) Tee Wilmaa varten hakemisto ja pura wilma-linux.tar.gz. Purkamisen jälkeen hakemistosta löytyvät:

  • ASENNUSOHJEET
  • update-wilma.sh (Scripti, jonka avulla voi päivittää - Wilman)
  • prwilma.lic (Lisenssi)
  • LinuxWilma (64-bittinen versio Wilmasta. Tätä tulisi käyttää 32-bittisen sijaan)
  • LinuxWilma32 (32-bittinen versio Wilmasta. Käytä vain tarvittaessa)
  • ini-sample (Hakemisto, joka sisältää esimerkit prwilma.ini ja prwilma.cfg)
  • SharedFiles
  • WebFiles
  • SSLFiles (Hakemisto SSL-varmenteita varten)

  2) Kopioi ini-sample -hakemistosta prwilma.ini ja prwilma.cfg nykyiseen hakemistoon.

  3) Muokkaa prwilma.ini -tiedostossa alla näkyvien rivien osalta:

  [Setup]

  • ServerIP="127.0.0.1" (Primuksen palvelimen ip-osoite)
  • ServerPort=1222 (Primuksen palvelimen portti)
  • Username="username" (Primuksessa oleva käyttäjätunnus Wilmaa varten)
  • Password="password" (Salasana yllä olevalle tunnukselle)

  [Kurre]

  • ServerIP= (Kurren palvelimen ip-osoite)
  • ServerPort= (Kurren palvelimen portti)

  4) Kopioi SSL-varmenteen tiedostot hakemistoon SSLFiles ja muokkaa prwilma.cfg -tiedostoa. Lisätietoja varmenteesta

  Varmista, että OpenSSL on asennettu palvelimelle ja että /usr/lib/libssl.so on symbolinen linkki järjestelmään asennettuun libssl-kirjastoon. Esim. Ubuntu Linuxissa tämä tehdään:

  • ln -s /usr/lib/libssl.so.0.9.8 /usr/lib/libssl.so

  5) Tee tarvittaessa LinuxWilma:sta ajettava (chmod a+x LinuxWilma)

  Päivitys

  1) Kopioi hakemasi uusi wilma-linux.tar.gz Wilman hakemistoon
  2) Sammuta Wilma (Esim. killall LinuxWilma)
  3) Aja update-wilma.sh (sh update-wilma.sh)
  4) Käynnistä Wilma (sudo ./LinuxWilma &)