Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointikirjojen kopiointi

  Edellisen lukukauden arviointikirjat voi kopioida seuraavalle lukukaudelle, jolloin opetusryhmiä ei tarvitse koota uudelleen. Kopioinnissa syntyy tyhjä arviointiruudukko, johon opettaja voi ruveta syöttämään uuden lukukauden/jakson poissaoloja ja arvosanoja.

  Kopiointia käytetään silloin, kun oppilaitos ei käytä Kurre 7 -ohjelmaa. Jos Kurre on käytössä, muodostetaan uudet arviointikirjat aina Kurrella. Näin Wilman poissaoloseurannan kurssiviittaukset menevät automaattisesti oikein. Jos arviointikirja kopioidaan, jää viittaus syksyn/edellisvuoden kurssiin.

  Kurren kautta muodostettuja arviointikirjoja ei voi kopioida, ellei niitä olla kopioimassa tenttipäiväkirjoiksi.

  Seuraavan kurssin arviointikirjan muodostaminen edellisen pohjalta

  Arviointikirjat kopioidaan valitsemalla Lisätoiminnot / Kopioi arviointikirjat. Toiminto avaa apuruudun, jossa määritellään kurssille alkamis- ja päättymispäivä. Vaihtoehtoina on joko kopioida arviointikirja seuraavaa kurssia varten tai tehdä kopio samaan kurssiin. Ensimmäinen vaihtoehto kopioi arviointikirjan tiedot, mutta vaihtaa Kurssi-kenttään saman aineen seuraavan kurssin ja nimeää arviointikirjan seuraavan kurssin mukaiseksi. Jälkimmäinen kopioi arviointikirjan tiedot mutta pitää kurssin samana.

  Kopioinnissa on myös mahdollisuus valita poistetaanko arkistoidut opiskelijat, sekä poistetaanko kaikki opiskelijat. Jälkimmäinen tyhjää siis koko ruudukon opiskelijoista.


  Jos Valitse kopioitavat tiedot -kohta on rastittu, avautuu Kopioi-painikkeen painalluksen jälkeen vielä apuruutu, jossa voit valita kopioitavat ja tyhjättävät tiedot. Oletuksena kopioidaan kaikki tiedot. Valitse ne kentät, joita et halua kopioida, ja siirrä ne nuolipainikkeella oikeanpuoleiseen ruutuun. Koetietoja ei koskaan kopioida.

  Seuraavaa kurssia varten kopioitaessa toiminto huomioi opsin rakenteen mukaisen seuraavan kurssin. Esim. BI1-kurssin kopiointi tekee arviointikirjan BI2-kurssille. Opiskelijaluettelo säilyy samana. Voit maalata useamman arviointikirjan kerralla ja tehdä kaikista saman jakson arviointikirjoista seuraavan jakson arviointikirjat.

  Kurssien kurssityypin täytyy olla Valittavissa (Kurssityypit-rekisterin rastikenttä).

  Identtinen kopio arviointikirjasta

  Jos haluat arviointikirjasta täysin samanlaisen kopion, jossa on samat päiväyksen, sama kurssi, tuntipäiväkirja ym. tallella, valitse Toiminnot / Kopioi rekisterikortti.