Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet

  Oppilaitos voi määritellä toimintokohtaisesti, mitä opettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit jne. saavat Visma InSchool -ohjelmissa nähdä ja millaisia tietoja he pystyvät muokkaamaan. Oikeudet annetaan yleensä käyttäjäryhmittäin, mutta oikeuksia voi lisätä ja vähentää myös henkilötasolla. Opiskelijoiden ja huoltajien hyvin niukkoja oletusoikeuksia voi tarvittaessa kasvattaa käyttäjäryhmien avulla.

  Alla on esimerkki siitä, millaiset käyttöoikeudet eri henkilöryhmille tavataan antaa. Kunta/oppilaitos voi kuitenkin määritellä käyttöoikeudet täysin haluamallaan tavalla. Työnjako ja tehtäväkuvat vaihtelevat paljon etenkin suurten ja pienten kuntien välillä, ja pienissä kunnissa samalle henkilölle kertyy helposti enemmän tehtäviä ja sitä kautta tarve päästä tekemään enemmän asioita kuin kollegan isommassa kaupungissa.

  1) Primus-käyttäjät
  Esimerkit käyttäjäryhmistä

  Primus-tunnus tehdään vain niille henkilöille, jotka todella tarvitsevat Primusta, tyypillisesti koulusihteerit/opintosihteerit, rehtorit ja muu hallinto, sekä it-tuki. Primus-tunnus sisältää myös henkilön mahdolliset Kurreen liittyvät oikeudet, ts. Primus-tunnuksella kirjaudutaan myös Kurreen.

  Opettajat eivät yleensä tarvitse Primus-tunnuksia, vaan he voivat hoitaa tehtävänsä Wilman kautta.

  2) Wilma-käyttäjät
  Esimerkit käyttäjäryhmistä

  Wilma-tunnus tai avainkoodi tehdään kaikille niille henkilöille, joiden tulee päästä kirjautumaan Wilmaan.

  Yleistä käyttäjäryhmistä

  Samoja käyttäjäryhmiä voi käyttää niin Primus- kuin Wilma-käyttäjien oikeusmäärittelyihin.

  • Primus-käyttäjillä käyttäjäryhmä merkitään Käyttäjätunnukset-rekisterissä kenttään Tunnuksen ryhmä.
  • Wilma-käyttäjillä käyttäjäryhmä merkitään kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa siinä rekisterissä, jossa henkilön rekisterikorttikin on.
  • Opettajien ja henkilökunnan Wilma-käyttäjäryhmän antamia oikeuksia voidaan täydentää Opettaja- ja henkilökuntarekisterin rastikentillä.
   • Opettajien käyttäjäryhmät täytetään Opettajarekisterissä kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.
   • Henkilökunnan käyttäjäryhmät täytetään Henkilökuntarekisterissä kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.
   • Opiskelijoiden käyttäjäryhmät täytetään joko Koulun tiedot -rekisterissä (kaikille opiskelijoille), Luokat-rekisterissä (tietyille luokille) tai Opiskelijarekisterissä (tietyille opiskelijoille) kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa. Opiskelijakortille täytetty ryhmä on ensisijainen ja jos se on täytetty, on opiskelijan ryhmä vain se (ei katsota enää luokan ja koulun ryhmiä).
   • Huoltajien käyttäjäryhmät täytetään samoissa rekistereissä kuin opiskelijoidenkin, kenttiin Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Käyttäjäryhmävaihtoehdot tulevat Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisteristä. Samassa rekisterissä hallitaan sekä Primus- että Wilma-käyttöön liiityviä ryhmiä.

  Jos henkilöllä on oikeus tehdä jotain Primuksessa, hänellä on automaattisesti oikeus tehdä sama asia myös Wilmassa. Kannattaa kuitenkin huomata, että Wilmassa ei ole yhtä paljon toiminnallisuutta kuin Primuksessa, joten tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain Primuksen puolella. Opiskelijoille ja huoltajille EI KOSKAAN tehdä Prímus-tunnuksia, joten heidän oikeutensa koskevat aina vain Wilmaa.

  Henkilö voi kuulua useampaan käyttäjäryhmään. Kun ryhmiä on useita, lasketaan ryhmien oikeudet ikään kuin yhteen. Jos henkilön toisella ryhmällä on pääsy Arviointirekisteriin ja toisella ryhmällä pääsy Opiskelijarekisteriin, pääsee henkilö molempiin rekistereihin.

  Käyttäjäryhmä EI rajaa sitä, keitä opiskelijoita henkilö näkee eri toimintojen kautta. Sen määrä käyttäjän koulu. Henkilö näkee vain omien koulujensa opiskelijoita. Henkilön koulut valitaan Opettajarekisterissä/Henkilökuntarekisterissä kenttään Koulu.

  MultiPrimus-kunnissa käyttäjäryhmien on hyvä olla yhteisiä, ts. luokanopettajalla Mallilan koulussa on samat oikeudet kuin luokanopettajalla Testilän koulussa. Kukin käyttäjä näkee Primuksessa vain oman koulunsa asiat ja omat oppilaansa, mutta käyttäjälle sallitut toiminnot ovat samat kunnan kaikissa saman kouluasteen kouluissa.