Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät, lomakkeen kohdat 2-3

  Tilastointipäivien 20.9. ja 20.1. mukaisesti lähetetään tiedot opiskelijamääristä Opetushallitukselle, jotta rahoitus pystytään tarkistamaan todellisen opiskelijamäärän mukaiseksi sekä tulevan vuoden yksikköhintojen ja ennakollisen valtionosuuden laskemiseksi.

  Alla olevassa ohjeessa on vinkkejä, miten tiedot saadaan Primuksesta. Haut tehdään Primuksen opiskelijarekisterissä. Mikäli oppilaitoksessa on käytetty tietojen kirjaamiseen muita kenttiä kuin ohjeessa on neuvottu, tulee tiedot kerätä käyttämienne kenttien avulla. Katso hauissa käytetyt kentät omasta ohjeesta.

  Hauissa voi tutkia lisäksi opiskelijoiden läsnäolotaulukkoa, että saadaan tilastoon juuri laskentapäivänä läsnäolevat opiskelijat. Lisää jokaisen haun alkuun/perään joko:

  Syyskuun tilastoon: Lukuvuosi=2017* JA Syksy 20.9.="Läsnä"
  Tai
  Tammikuun tilastoon: Lukuvuosi=*2018 Ja Kevät 20.1.="Läsnä"

  Ideana on, että teet haun ja tarvittaessa jatkat hakua kussakin kohdassa kysyttävän tiedon mukaan, jotta saat juuri kyseiseen sarakkeeseen tarvittavan opiskelijamäärän. Oph:n lomakkeeseen siirrettävä opiskelijamäärä näkyy aina haun jälkeen opiskelijalistan alla.

  2. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätiedot

  NAO-opiskelijat

  Jos Primuksessanne on NAO-ohjelman mukaisia opiskelijoita, täytyy heidät rajata pois tietyissä kohdissa. Silloin kyseisten kohtien hakuihin lisätään esimerkiksi
  JA Opintojen rahoitus->Rahoittaja<>*"Nuorten aikuisten*"

  Erityisopiskelijat

  Erityisopiskelijoita koskevissa hauissa on esimerkeissämme käytetty opiskelijarekisterin kenttää Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen). Voitte käyttää sen tilalta myös muita erityisopetukseen liittyviä kenttiä.

  Jos opiskelijoille on tehty hojks:t pedagogisten asiakirjojen avulla, voi hakuun lisätä yllämainitun kentän tilalta esim.
  JA (HOJKSit->HOJKS päättymispäivä>20.9.2017 TAI HOJKSit->HOJKS päättymispäivä="") JA HOJKSit[Rivilukumäärä]>0. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan HOJKS on vielä laskentapäivänä voimassa eikä sitä ole purettu.

  2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus


  Kohdassa 2.1 olevien hakujen jälkeen otetaan aina jakauma opiskelijoista joko Koulutusala- tai Koulu-kentän mukaan, jotta saadaan opiskelijamäärät koulutusaloittain. Jälkimmäistä kenttää käytetään, jos multiPrimuksessa on tehty koulujaottelu koulutusalojen mukaan. Tee aina ensin haku ja sen jälkeen ota jakauma. Jakauman saa, kun klikkaa Koulutusala- tai Koulu-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitsee ponnahdusvalikosta Tee jakauma. Jakaumatulosteessa näkyy kunkin koulutusalan opiskelijamäärä ja luvut voi siirtää Oph:n lomakkeelle.

  2.1.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus

  Opiskelijamäärä
  Haku: Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä

  2.1.1 a) josta erityisopiskelijat (ei b-kohdassa ilmoitettavia)

  • Ei erityisoppilaitosten erityisopiskelijoita

  Haku: Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>””

  2.1.1 b) josta erityisopetuksen erit.koulutustehtävän saaneiden erityisopiskelijat

  • Vain ne oppilaitokset, joilla on järjestämisluvassa mainittu erityinen koulutustehtävä.

  Haku: Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>””

  2.1.1 c) Kohdan 2.1.1 opiskelijoista kahta tutkintoa suorittavien määrä
  Haku: Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Yhdistelmäopintojen tyyppi<>""

  2.1.1 d) Alle 20 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa

  • Ikä huomioidaan opiskelijan aloitushetkeltä

  Haku: Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)<20 JA Aikaisempi koulutus -> Nimi=""
  (Aikaisemman koulutuksen tilalla voi käyttää Aikaisempi tutkinto-kenttää.)

  2.1.1 e) 20-24 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa

  • Ikä huomioidaan opiskelijan aloitushetkeltä

  Haku: Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)>=20 JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)<=24 JA Aikaisempi koulutus -> Nimi=""
  (Aikaisemman koulutuksen tilalla voi käyttää Aikaisempi tutkinto-kenttää.)

  2.1.1 f) 25-29 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa

  • Ikä huomioidaan opiskelijan aloitushetkeltä

  Haku: Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)>=25 JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)<=29 JA Aikaisempi koulutus -> Nimi=""
  (Aikaisemman koulutuksen tilalla voi käyttää Aikaisempi tutkinto-kenttää.)

  2.1.1 g) 30-50 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa

  • Ikä huomioidaan opiskelijan aloitushetkeltä

  Haku: Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)>=30 JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)<=50 JA Aikaisempi koulutus -> Nimi=""
  (Aikaisemman koulutuksen tilalla voi käyttää Aikaisempi tutkinto-kenttää.)

  2.1.2 Näyttötutkintoon valmistava koulutus
  Haku: Suoritustapa="Näyttöperusteinen" JA Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä

  2.1.2 a) josta erityisopiskelijat (ei b-kohdassa ilmoitettavia)

  • Ei erityisoppilaitosten erityisopiskelijoita

  Haku: Suoritustapa="Näyttöperusteinen" JA Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Erityisopetuksen peruste(amk/ammatillinen)<>””

  2.1.2 b) josta erityisopetuksen erit.koulutustehtävän saaneiden erityisopiskelijat

  • Vain ne oppilaitokset, joilla on järjestämisluvassa mainittu erityinen koulutustehtävä.

  Haku: Suoritustapa="Näyttöperusteinen" JA Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Erityisopetuksen peruste(amk/ammatillinen)<>””

  Kohdat 2.1.2 d, e, f ja g samoin kuin yllä opetussuunnitelmaperusteisten opiskelijoiden kohdalla

  2.2 Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus

  Opiskelijamäärä, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
  Haku: Valmentava koulutus=Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava*

  Opiskelijamäärä, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
  Haku: Valmentava koulutus=Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava*

  2.2 a) josta erityisopiskelijat (ei b-kohdassa ilmoitettavia)

  Opiskelijamäärä (erityisopiskelijat), Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
  Haku: Valmentava koulutus=Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava* JA Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>""

  2.2 b) josta erit.koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneiden erityisopiskelijat

  Opiskelijamäärä, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
  Haku: Valmentava koulutus=Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava* JA Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>""

  Opiskelijamäärä, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
  Haku: Valmentava koulutus=Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava* JA Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>""

  Kohdat 2.2 d, e, f ja g samoin kuin yllä opetussuunnitelma- tai näyttöperusteisten opiskelijoiden kohdalla

  2.3 Opiskelijamäärä yhteensä (kohdat 2.1+2.2)

  Huomaa jättää pois NAO-opiskelijat, jos niitä on oppilaitoksessanne.

  2.3.1 Opiskelijamäärä yhteensä

  Haku: Suoritustapa="Opetussuunnitelmaperusteinen" TAI (Suoritustapa="Näyttöperusteinen" JA Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä)

  Haun jälkeen otetaan jakauma opiskelijoista Koulutusala-kentän mukaan. Jakauman saa, kun klikkaa Koulutusala-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitsee ponnahdusvalikosta Tee jakauma.

  VALMA ja TELMA opiskelijamäärät samoin kuin kohdassa 2.2.

  2.3.1 a) josta erityisopiskelijat

  Haku: (Suoritustapa="Opetussuunnitelmaperusteinen" TAI (Suoritustapa="Näyttöperusteinen" JA Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä))JA Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>""

  3.1 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden opiskelijat

  Huomaa jättää pois NAO-opiskelijat, jos oppilaitoksessanne on niitä.

  3.1.1 Erityisopiskelijat

  Haku: Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>""

  3.1.2 Muut opiskelijat

  Muut opiskelijat -kohtaan ilmoitetaan opiskelijat, joille ei tarjota erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluja.

  Haku: Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)=""
  Tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi
  Erityiset opetuspalvelut ja -järjestelyt="".

  Voitte käyttää myös apuna muita sellaisia kenttiä, joiden avulla löydätte opiskelijat, joille ei tarjota erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluja.

  3.2 Majoitetut opiskelijat

  Huomaa jättää pois NAO-opiskelijat.

  Haku: (Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä TAI Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä) JA Majoitusetu=Kyllä

  Haun jälkeen otetaan jakauma opiskelijoista joko Koulutusala-kentän mukaan tai Koulu-kentän mukaan. Jakauman saa, kun klikkaa Koulutusala- tai Koulu-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Tee jakauma.

  Majoitusetu, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
  Haku: Majoitusetu=Kyllä JA Valmentava koulutus=Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava*

  Majoitusetu, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
  Haku: Majoitusetu=Kyllä JA Valmentava koulutus=Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava*

  6. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (Nao) mukaiset opiskelijat 20-29 -vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa

  6.1.2 Näyttötutkintoon valmistava koulutus

  Haku: Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä JA Opintojen rahoitus->Rahoittaja="Nuorten aikuisten*" JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)>=20 JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)=<24 JA Aikaisempi koulutus->Nimi=""

  Haku: Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä JA Opintojen rahoitus->Rahoittaja="Nuorten aikuisten*" JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)>=25 JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)=<29 JA Aikaisempi koulutus->Nimi=""

  Kohta 8 löytyy erillisestä ohjeesta.