Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät, lomakkeen kohta 8 ja liite 1

  Tilastointipäivien 20.9. ja 20.1. mukaiset tiedot opiskelijamääristä lähetetään Opetushallitukselle. Tietojen avulla pystytään tarkistamaan rahoitus todellisen opiskelijamäärän mukaiseksi sekä laskemaan tulevan vuoden yksikköhinnat ja ennakollinen valtionosuus.

  Alla olevassa ohjeessa on vinkkejä, miten tiedot saadaan Primuksesta. Mikäli oppilaitoksessa on käytetty tietojen kirjaamiseen muita kenttiä, kuin ohjeessa on neuvottu, tulee tiedot kerätä käyttämienne kenttien avulla.

  8. Lisätiedot (ei ilmoiteta edellä kohdissa 2 eikä 3 rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi)

  8.1 Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien ns. yliaikaisten lukumääärä
  Haku: Kirjoillaoloaika="Yliajalla" JA Päätoimisesti=Opiskelee
  Voi käyttää myös läsnäolotaulukkoa apuna: Lukuvuosi=2017* JA Syksy 20.9.="Yliaikainen" JA Päätoimisesti=Opiskelee

  8.6 Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien rahoitukseen oikeuttamattomien muiden kuin kohdan 8.1 lukumäärä
  Haku: Kirjoillaoloaika="Yliajalla" JA Päätoimisesti<>Opiskelee
  Voi käyttää myös läsnäolotaulukkoa apuna: Lukuvuosi=2017* JA Syksy 20.9.="Yliaikainen" JA Päätoimisesti<>Opiskelee

  Yllä oleva haku on esimerkki.

  8.2 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle maksullisena palvelutoimintana järjestetyn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä

  Tämän tiedon kirjaamiseen ei Primuksessa ole tiettyä kenttää. Haku tehdään sen kentän perusteella, jota oppilaitos on tähän tarkoitukseen käyttänyt. Voi käyttää esimerkiksi Opintojen rahoitus -kenttää, jos rahoitusmuotona on käytetty maksullinen palvelutoiminta -nimistä rahoitusta.

  8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maksullisena palvelutoimintana järjestetyn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä

  Tämän tiedon kirjaamiseen ei Primuksessa ole tiettyä kenttää. Haku tehdään sen kentän perusteella, jota oppilaitos on tähän tarkoitukseen käyttänyt. Voi käyttää esimerkiksi Opintojen rahoitus -kenttää, jos rahoitusmuotona on käytetty maksullinen palvelutoiminta -nimistä rahoitusta.

  8.4 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä
  Haku: Opintojen rahoitus->Selite="Työvoimapoliittinen*"

  Tässä kohdassa oppilaitos voi käyttää myös muunlaista hakua sen mukaan, miten tiedot on kirjattu. Yllä oleva haku on esimerkki.

  8.5 Muu maksullisen palvelutoiminnan opiskelijamäärä

  Tämän tiedon kirjaamiseen ei Primuksessa ole tiettyä kenttää. Haku tehdään sen kentän perusteella, jota oppilaitos on tähän tarkoitukseen käyttänyt. Voi käyttää esimerkiksi Opintojen rahoitus -kenttää, jos rahoitusmuotona on käytetty maksullinen palvelutoiminta -nimistä rahoitusta.

  LIITE 1

  Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten (RahA 4 §)

  Eri tutkintojen opiskelijamäärät saa haettua opiskelijarekisterin Tutkinto-kentän ja joissakin tapauksissa Osaamisala-kentän avulla. Haku voi olla esim.1 Tutkinto->Tutkinto="Musiikkialan perustutkinto"
  esim.2 Tutkinto->Tutkinto="Elintarvikealan perustutkinto" JA Osaamisala->Osaamisala="Meijerialan koulutusohjelma"

  Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset, erittely kohdasta 3.1.1

  Vaikeasti vammaiset opiskelijat, joiden koulutuksen järjestäminen edellyttää henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa (RahA 9 §)
  Haku: Vaikeavammaisuus=Kyllä JA Henkilökohtainen avustaja<>""

  Muut vaikeasti vammaiset opiskelijat
  Haku: Vaikeavammaisuus=Kyllä JA Henkilökohtainen avustaja=""

  Muut erityisopiskelijat
  Haku: Vaikeavammaisuus=Ei JA Henkilökohtainen avustaja="" JA Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>""

  Koulutuksen järjestäjän palkkaamien koulunkäyntiavustajien lkm
  Jakauma Henkilökohtainen avustaja -kentästä.

  Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset (RahA 10 §), erittely kohdasta 3.2 (majoitetut opiskelijat)

  Erityisopetuksen erityinen koulutustehtävä: erityisoppilaitosten majoitetut opiskelijat
  Haku: Majoitusetu=Kyllä

  Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat
  Haku: Majoitusetu=Kyllä