Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimisen päiväkirja Wilmassa

  Yleistä
  Wilmassa voi täyttää työssäoppimiseen liittyvää päiväkirjaa. Opiskelija kirjoittaa päiväkirjaan omat lyhyet kommenttinsa siitä, mitä hän on tehnyt työssäoppimisjaksolla. Hän voi tehdä merkintöjä vaikka päivittäin. Opettaja ja työpaikkaohjaaja(t) voivat lisätä mukaan omat kommenttinsa. Päiväkirja näkyy myös huoltajalle ja harjoittelupaikalle.

  Työssäoppimispäiväkirjan voi piilottaa huoltajilta, jos esimerkiksi kirjaukset voivat sisältää työssäoppimisen kannalta salassapidettäviä asioita. Työssäoppimisen lomakkeelle kannattaa lisätä kenttä TOP-päiväkirja piilotettu huoltajilta, jonka opettaja (tai opiskelija) voi rastia, jos päiväkirjan kirjauksia ei saa näyttää huoltajalle. Piilotus on työssäoppimis-kohtainen eli koskee aina yhtä työssäoppimista. Piilotuksen voi tehdä myös Primuksen Työssäoppiminen-rekisterissä. (Opiskelijan iällä ei ole merkitystä.)

  Päiväkirja toimii samaan tyyliin kuin viestien kirjoitus eli kommentit kootaan viestiketjuksi. Päiväkirjatoiminnossa toimii samat muotoilut kuin Wilman pikaviestien kirjoituksessakin.

  Yksi päiväkirja on sidottu yhteen työssäoppimiseen. Jos työssäoppiminen koskee useampaa kurssia, syntyy niille kuitenkin yksi yhteinen päiväkirja.

  Työssäoppimispäiväkirjan voi tulostaa Wilmassa. Ikkunan oikeassa yläreunassa on tulostuspainikkeet kaikkien kirjausten ja pelkkien opiskelijan merkintöjen tulostamiseen. Päiväkirja näkyy vain Wilmassa, ts. merkinnät eivät tallennu Primuksen Työssäoppiminen-rekisteriin.

  Päiväkirja lukittuu opiskelijalta, kun työssäoppiminen päättyy tai keskeytyy. Opiskelijalle voi kuitenkin antaa päättymisen jälkeen mahdollisuuden täyttää päiväkirjaa. Ota Koulun tiedot -rekisterissä esiin kenttä Top-päiväkirja opiskelijan muokattavissa päättymispäivän jälkeen (päiviä). Tähän kirjataan, montako päivää päiväkirja on vielä muokattavissa työssäoppimisen päättymispäivän jälkeen. Jos kenttä on tyhjä, silloin päiväkirja lukittuu työssäoppimisen päättymispäivänä.

  Opiskelijan keskeyttäessä työssäoppimisjakson päiväkirja lukittuu samana päivänä (Keskeyttämispäivä Työssäoppiminen-rekisterissä).

  Ohjaaja ja opettaja voivat antaa kommentteja vielä myöhemminkin, ja ne tulevat opiskelijalle edelleen näkyviin. Rajoitus ei siis koske opettajan eikä työpaikkaohjaajan kirjauksia.

  Primuksen Työssäoppiminen-rekisterissä voi etsiä ne työssäoppimiset, joihin on täytetty työssäoppimispäiväkirjaa Wilman kautta. Paina Hae-painiketta, valitse hakuruudun vasemmasta reunasta funktio Suoritustiedot / Päiväkirjamerkintöjä, jolloin saat esille ne työssäoppimiset, joihin päiväkirjaa on täytetty.


  Päiväkirja opiskelijan Wilmassa

  • Opiskelija valitsee Työssäoppiminen-linkin Wilman yläreunasta.
  • Avautuu lista opiskelijan omista työssäoppimisjaksoista ja opiskelija valitsee jonkin niistä. Avautuu työssäoppimisen profiilisivu, jonka yläreunassa on välilehti Työssäoppimispäiväkirja.
  • Päiväkirja rakentuu ikäänkuin viestiketjusta: opiskelija kirjoittaa viestin, jossa hän kertoo, mitä on päivän aikana tehnyt. Kirjaukset näkyvät opettajalle ja työpaikkaohjaajille heidän Wilmassaan.
  • Opiskelija voi tehdä kirjauksia myöhemminkin tietylle päiväykselle, jos hän ei ehdi täyttää päiväkirjaa joka päivä. Hän voi tallentaa omaan kommenttiinsa tuntimäärän ja päivämäärän. Wilma laskee yhden päivän tunnit yhteen, mikäli samalle päiväykselle on useampi kirjaus.
  • Opettaja ja ohjaaja voivat kommentoida omalla viestillään opiskelijan kirjoituksia.
  • Opiskelija voi muokata/poistaa lähettämäänsä viestiä tai lähettää useamman viestin samalta päivältä, mutta laskuri laskee työpäiviksi vain yhden merkinnän per sama päivämäärä. Tästä voi tarkistaa työpäivien määrän esim. ruokarahan laskemista varten - edellyttäen, että opiskelijat kirjaavat joka päivä jotakin. Laskuri huomioi myös viikonlopun merkinnät.
  • Opiskelijan kirjoittama uusi viesti lukittuu, kun työpaikkaohjaaja on kuitannut opiskelijan merkinnän omalla kommentillaan.
  • Wilman etusivulla näkyy ilmoitus uusista, lukemattomista päiväkirjamerkinnöistä. Päiväkirjasivulla lukemattomat kommentit tunnistaa pienestä puhekuplan kuvasta kommenttien oikeassa yläkulmassa.


  Päiväkirja opettajan Wilmassa

  • Kun opiskelija tekee uuden merkinnän työssäoppimispäiväkirjaansa, tulee opettajan Wilman etusivulle siitä ilmoitus. Ilmoituksessa näkyy, kenestä opiskelijasta ja mistä kurssista on kyse. Linkistä pääsee kommentoimaan kyseistä päiväkirjaa.
  • Opettaja voi joko kommentoida opiskelijan merkintää tai kirjoittaa itse uuden merkinnän sivun ylälaidan Uusi viesti -kenttään.
  • Opettaja voi tarvittaessa poistaa opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kommentteja, jos niiden alle ei ole lisätty muita kommentteja.

  Päiväkirja työpaikkaohjaajan Wilmassa

  • Työpaikkaohjaajalla on samat toiminnot kuin opettajalla.
  • Hän voi kuitata opiskelijan merkinnät paikkansapitäviksi. Sen jälkeen opiskelijan kirjoittama teksti lukittuu, eikä opiskelija voi sitä enää muuttaa tai poistaa. Opiskelija voi kuitenkin kirjoittaa uuden kommentin.
  • Jos ohjaajia on useampia, voivat molemmat tehdä merkintöjä ja he näkevät toistensa kommentit.
  • Työpaikkaohjaajat voivat myös lähettää pikaviestejä omille opiskelijoilleen sekä oppilaitoksen opettajille ja muulle henkilökunnalle. Työpaikkaohjaajat voivat lisäksi selata oppilaitoksen opettaja- ja henkilökuntalistoja.

  Ryhmänohjaajan/muiden opettajien oikeus työssäoppimispäiväkirjoihin

  • Työssäoppiminen-rekisterissä on Vastuuopettaja ja Muut opettajat -kentät. Niihin kirjatut opettajat saavat samat oikeudet työssäoppimisiin ja voivat tehdä merkintöjä työssäoppimispäiväkirjaan. Kaikista merkinnöistä tulee ilmoitukset sekä vastuuopettajan että muiden opettajien Wilman etusivulle.
  • Ryhmänohjaaja näkee oman ryhmänsä työssäoppimispäiväkirjat ja voi kommentoida niitä tarvittaessa.
  • Lisäksi ne opettajat, jotka eivät ole vastuuopettajia eikä lisätty Muut opettajat -kenttään, näkevät työssäoppimispäiväkirjan, jos he opettavat opiskelijaa jossakin ko. työssäoppimisen kurssissa.
  • Opettajille, jotka eivät ole vastuuopettajia tai Muut opettajat -kentässä, voidaan antaa Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia, jolloin hekin pääsevät muokkaamaan työssäoppimistietoja. Oikeus annetaan Opettajarekisterissä.

  Kootut ilmoitukset TOP-päiväkirjan merkinnöistä

  • Versiosta Wilma 2.22 lähtien työssäoppimispäiväkirjan uusista merkinnöistä voi tilata kootun ilmoituksen sähköpostiin tai tekstiviestinä.
  • Ilmoitukset TOP-päiväkirjan merkinnöistä voi tilata opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja.
  • Tekstiviesti-ilmoituksia varten rastitaan Koulun tiedot -rekisterissä kentästä Koottujen ilmoitusten tekstiviestiasetukset ne käyttäjäryhmät, joille oppilaitos sallii ilmoitusten tilaamisen tekstiviestinä.
  • Jos työssäoppimisen kirjaus ei ole käyttäjän koululla käytössä, ei ilmoituksiakaan voi tilata.

  Avainsanat: työssäoppimispäiväkirja

  Päivitetty 30.10.2016