Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Termit ja erikoistilanteita

  Tässä ohjeessa kuvataan

  • uudistukseen liittyvät termit, joita ohjelmassa ja ohjeissa käytetään
  • uudistuksen vaikutukset AD-tunnistukseen sekä
  • huoltajatunnuksen teko silloin, kun huoltaja ei käytä sähköpostia.

  Termejä

  • Rooli: Henkilöllä on aiemmin voinut olla käytössään useita Wilma-tunnuksia. Nyt kaikki tunnukset voi yhdistää. Tällöin yhteen tunnukseen kuuluu useita rooleja, esim. opettaja- ja huoltajaroolit, tai kaksi huoltajaroolia.
  • Yhteinen tunnus: Wilma-tunnus, jota käyttävät lapsen molemmat huoltajat.
  • Henkilökohtainen tunnus: Kaikki muut paitsi huoltajien yhteiset tunnukset. Aiemmin kaikki huoltajatunnukset olivat yhteisiä, nyt huoltajakin voi tehdä itselleen henkilökohtaisen tunnuksen.
  • Uudentyyppinen tunnus: Wilma-tunnus, johon on yhdistetty useampia tunnuksia, tai tunnus, joka on tehty avainkoodin avulla.
  • Vanhantyyppinen tunnus: Kaikki ne Wilma-tunnukset, joita ei ole muutettu uudentyyppisiksi. Suurin osa Wilma-tunnuksista säilyy vanhantyyppisinä vielä pitkään.

  AD-tunnistus ja uudet tunnukset

  AD-tunnistuksessa mukana olevilla henkilöillä (esim. opettajat, opiskelijat ja henkilökunta) Wilman tunnus ja salasana pysyvät samoina. AD-tunnistukseen kytketyn tunnuksen salasanaa ei voi jatkossakaan vaihtaa Wilman kautta.

  Jos henkilöllä on käytössään useampia AD-tunnistukseen kytkettyjä tunnuksia ja hän yhdistää ne Wilmassa, pyytää Wilma valitsemaan, mikä tunnus otetaan käyttöön.

  Yksi AD-tunnus, kaksi korttia Primuksessa

  Jos henkilöllä on useampia rekisterikortteja (esim. sekä opettajakortti että henkilökuntakortti, tai kaksi opiskelijakorttia), tehdään Wilma-tunnus vain toiselle kortille. Toista roolia varten tehdään avainkoodi. Henkilö kirjautuu Wilmaan tunnuksellaan, ja yhdistää siihen sitten avainkoodilla toisen roolinsa.

  Huoltaja, joka ei käytä sähköpostia

  Jos huoltaja ei käytä lainkaan sähköpostia, ei hän pysty tekemään itse itselleen Wilma-tunnusta. Tällaisessa tilanteessa koulu voi tehdä tunnuksen huoltajalle valmiiksi. Oppilaitos saa ohjeet tällaisen tunnuksen tekoon tukipalvelustamme.