Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Henkilötietojen näkyminen Wilmassa

  Jokainen kunta tai oppilaitos määrittelee itse, mitä tietoja kukin Wilma-käyttäjä saa muista henkilöistä nähdä. Wilmaan saa esille luettelot koulun luokista, opiskelijoista, opettajista ja muusta henkilökunnasta. Luettelosta voi piilottaa sellaiset luokat tai henkilöt, joiden nimiä ei haluta näyttää Wilmassa. Nimilistan lisäksi voidaan näyttää muitakin henkilötietoja, esim. yhteystiedot ja henkilökunnan osalta työtehtävät.

  Oppilaitos/kunta päättää itse, mitä tietoja Wilmassa näytetään eri henkilöryhmistä. Esiin voi ottaa mitä tahansa Primukseen tallennettua tietoa, mutta käytännössä tiedot kannattaa pitää minimissä. Kaikki, mitä Wilmaan esille halutaan, on varta vasten otettava esille. Näkyvät tiedot valitaan koulun hallinto-ohjelmassa, Primuksessa. Asetukset ja ohjeet


  Mitä opiskelijat näkevät?

  • Omat tietonsa. Opiskelijat eivät koskaan näe toistensa tietoja, korkeintaan luokan nimilistan. Nimilistankin voi piilottaa kokonaan, tai listasta voi piilottaa tietyt nimet.
  • Opettajista ja koulun muusta henkilökunnasta ne tiedot, jotka koulu on laittanut esiin - tyypillisesti nimilistan, yhteystiedot ja opetettavat aineet, toisinaan myös työjärjestyksen ja/tai kuvan.


  Mitä huoltajat näkevät?

  • Omat tietonsa
  • Omien lastensa tiedot
  • Opettajista ja koulun muusta henkilökunnasta ne tiedot, jotka koulu on laittanut esiin - tyypillisesti nimilistan, yhteystiedot ja opetettavat aineet, toisinaan myös työjärjestyksen ja/tai kuvan.

  Mitä opettajat näkevät?

  • Omat tietonsa
  • Muista opettajista ja henkilökunnasta ne tiedot, jotka koulu on laittanut esiin - tyypillisesti nimilistan, yhteystiedot ja opetettavat aineet, toisinaan myös työjärjestyksen ja/tai kuvan.
  • Opiskelijoiden tietoja koulun antamien käyttäjäoikeuksien mukaisesti. Yleensä käyttäjäoikeudet on asetettu siten, että opettajat näkevät vain omien opiskelijoidensa tietoja, ja niistäkin vain yhteystiedot. Opinto-ohjaajilla, erityisopettajilla ym. voi olla laajemmat oikeudet.
  • Huoltajien yhteystiedot, jos koulu on laittanut ne esiin.

  Sairaalakoulut

  Jos opiskelija opiskelee tilapäisesti myös toisessa koulussa, esim. sairaalakoulussa tai erityiskoulussa, näkyy osa opiskelijatiedoista myös näille kouluille. Oletuksena opiskelijan toisen koulun opettajat näkevät opiskelijan profiilisivun, Tuki-sivun, työjärjestyksen ja voivat viestiä opiskelijan ja huoltajan kanssa. Lisäoikeuksilla toisen koulun opettajille ja henkilökunnalle saa enemmän tietoja näkyviin, esim. poissaolot ja suoritukset.

  Primuksen Opiskelijat-rekisterissä opiskelijalla on vain yksi rekisterikortti. Koulu-kenttään merkitään 1. riville opiskelijan varsinainen koulu ja 2. riville toinen koulu.

  Mitä työpaikkaohjaaja näkee?

  Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajilla voi olla Wilma-tunnukset työssäoppimisen kirjauksia ja näyttöjen arviointia varten. Työpaikkaohjaaja näkee

  • Omat tietonsa
  • Ohjaamistaan opiskelijoista ne tiedot, jotka liittyvät työssäoppimisjakson järjestelyihin ja näyttöihin. Lisäksi hän näkee opiskelijan työssäoppimisjakson päiväkirjamerkinnät.
  • Ne oppisopimuskoulutukseen hakevat henkilöt, joita hän tulee ohjaamaan, sekä näiden henkilötietoja oppilaitoksen sallimissa määrin.
  • Ohjaaja näkee opettaja- ja henkilökuntaluettelot, mutta ei opiskelija- ja ryhmäluetteloita.

  Mitä muu henkilökunta näkee?

  Henkilökuntaan kuuluu monenlaisia Wilma-käyttäjiä. Asiat, joita he näkevät Wilmassa, vaihtelevat suuresti henkilön työnkuvan mukaan. Henkilökuntaan kuuluu mm. koulusihteereitä, talous- ja palkkasihteereitä, terveydenhoitajia, kouluavustajia jne. Henkilökunta näkee Wilmassa

  • Omat tietonsa
  • Muista opettajista ja henkilökunnasta ne tiedot, jotka koulu on laittanut esiin - tyypillisesti nimilistan, yhteystiedot ja opetettavat aineet, toisinaan myös työjärjestyksen ja/tai kuvan.
  • Opiskelijoiden tietoja koulun antamien käyttäjäoikeuksien mukaisesti. Yleensä käyttäjäoikeudet on asetettu siten, että kouluhallinto näkee opiskelijoista kaikki työssään tarvitsemat tiedot. Muut ryhmät näkevät tietoja niukasti tai ei lainkaan.
  • Huoltajien yhteystiedot, jos koulu on laittanut ne esiin.

  Profiilisivut

  Henkilötiedot esitetään Wilmassa ns. profiilisivun avulla. Koulu laatii profiilisivut itse ja päättää, mitä tietoja niille otetaan esiin. Esim. opettajan profiilisivulla voi olla esillä opettajan nimi, työpuhelin, sähköpostiosoite ja aineet, joita hän opettaa. Profiilisivuja voi olla useita erilaisia eri käyttäjäryhmiä varten. Esim. opiskelijoiden näkemä opettajan profiilisivu voi olla paljon suppeampi kuin se, jonka opettajat näkevät toisistaan.

  Muita henkilöryhmiä, joiden tietoja voi esittää Wilmassa

  Wilmaan saa esille myös johtokunnan, sijaisten, opiskelijaksi hakevien, koulutustarkastajien ja työssäoppimispaikkojen tietoja. Näiden tietoja näkee yleensä vain hallinto.

  Wilma ja henkilötietolaki

  Koulu päättää, missä määrin tietoja on esillä Wilmassa, ja mitä tietoja henkilö voi muuttaa itse. Tekniikan puolesta esiin voi asettaa periaatteessa kaiken hallinto-ohjelmaan (Primus) tallennetun tiedon. Päivitysoikeus annetaan yleensä vain yhteystietoihin, ja muunlaiset muutokset hoitaa koulun hallinto.

  Koulu voi laatia Wilmaan rekisteriselosteen, josta käy ilmi tallennetut tiedot, kuka niitä näkee, sekä missä ja miten rekisteröity voi tietojaan tarkistaa ja muuttaa. Rekisteriselosteen mallin voi ladata mm. tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta tai ohjesivustoltamme.

  Wilmassa näkyvät henkilötiedot ovat peräisin koulun hallinto-ohjelmasta, Primuksesta. Rekisterinpitäjä on oppilaitos tai kunta.