Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Esimerkkitiedote tunnusten uudistuksesta

  Tämä on Wilmaan lisättävä esimerkkitiedote. Tiedotetta ei ole tarkoitettu lähetettäväksi kirjepostissa tai sähköpostitse, vaan se on tarkoitettu nimenomaan Wilmaan. Tiedotteen näkevät ne huoltajat, joilla on ennestään tunnus Wilmaan.

  Niille huoltajille, joilla ei ole Wilma-tunnusta lainkaan, tehdään avainkoodi.


  Lisää tiedotteen punaisiin kohtiin oman oppilaitoksesi yhteystiedot. Linkki toimii sellaisenaan, älä poista siitä mitään äläkä lisää siihen mitään. Muokkaa teksti oman kuntasi Wilma-käyttöön sopivaksi.


  Huoltajatunnukset uudistuvat

  Huoltajat voivat nyt valita, haluavatko he oman henkilökohtaisen tunnuksen vai jatkaa yhteisen tunnuksen käyttöä.

  Huoltajien yhteisen tunnuksen voi muuttaa kahdeksi tai useammaksi henkilökohtaiseksi tunnukseksi. Huoltaja tekee tämän itse Wilmassa. Tunnuksen tekoa varten huoltajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

  Henkilökohtainen tunnus tehdään [[täällä | /connect]]

  Jos huoltalla on useampia lapsia (kunnan nimi) kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Yhdistäminen tehdään samalla sivulla. Yhdistämistä varten huoltajan tulee tietää nykyisten Wilma-tunnusten salasanat sekä kunkin lapsen henkilötunnus.

  Kun oppilaan toinen huoltaja kirjautuu seuraavan kerran Wilmaan vanhalla yhteisellä tunnuksella, hän näkee Wilman etusivulla ilmoituksen siitä, että toinen huoltaja on tehnyt henkilökohtaisen tunnuksen. Tällä toisellä huoltajalla on 30 päivää aikaa tehdä itselleenkin oma, henkilökohtainen tunnus. Sen jälkeen vanha yhteinen tunnus vanhenee, eikä sillä voi enää kirjautua. Jos tunnus pääsee vanhenemaan, ota yhteys oppilaan kouluun (yhteystiedot).

  Lisätietoja ja ohjeita saat: (nimi ja yhteystiedot)