Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käyttöönotto

  Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyen Primuksessa on neljä rekisteriä sekä runsaasti tuen järjestämiseen liittyviä kenttiä.

  Huom. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käyttöönotto vaatii, että Wilmassa on salaus käytössä. Kirjaukset ovat luottamuksellisia, ja toimintojen käyttö on estetty, jos Wilman tietoliikennettä ei ole salattu.

  Rekisterit Primuksessa

  Primuksessa on neljä tähän liittyvää rekisteriä:

  • Moniammatillisen työryhmän ratkaisut

   • Rekisteriin kirjataan moniammatillisen työryhmän käyttämät ratkaisuvaihtoehdot.
  • Pedagogiset asiakirjat
   • Rekisteriin tallentuvat Wilman kautta tehdyt pedagogiset asiakirjat, esim. pedagogiset arviot ja oppimissuunnitelmat.
  • Tukitoimet
   • Rekisteriin tallentuu oppilaan eri vaiheissa saama tuki. Käytetty tukimuoto valitaan Tukimuodot-rekisteristä. Oppiaine, jossa tukea annetaan, valitaan Ainekoodit -rekisteristä.
  • Tukimuodot
   • Rekisteriin kirjataan koulussa käytettävät tukimuodot (esim. tukiopetus, eriyttäminen).

  Lisäksi Opiskelijat-rekisteriin on lisätty kentät, joihin päivittyy automaattisesti tieto oppilaan pedagogisista asiakirjoista. Kentät ovat linkkikenttiä Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin ja niistä näkee oppilaalle tehdyt pedagogiset asiakirjat. Kentät löytyvät kenttäeditorin Koulunkäynnin tuki -haarasta. Ne kannattaa sijoittaa Opiskelijat-rekisterissä omalle välilehdelleen.

  • Pedagogiset arviot
  • Oppimissuunnitelmat
  • Pedagogiset selvitykset
  • HOJKSit
  • Muut tukeen liittyvät asiakirjat

  Muita Opiskelijat-rekisterin uusia kenttiä:

  • Pedagoginen arvio tehty
  • Henkilökohtainen oppimissuunnitelma
  • Pedagoginen selvitys tehty
  • HOJKS tehty
  • Tuen vaihe
  • Yleinen tuki
  • Tehostettu tuki
  • Erityinen tuki

  Näitä kenttiä voi käyttää apuna hakutoiminnoissa.

  Valmistelut Primuksessa

  Ennenkuin oppimisen ja koulunkäynnin tuen lomakkeita ja tulosteita voidaan ottaa käyttöön, on Primuksessa tehtävä seuraavat valmistelut.

  1. Koulun tiedot -rekisteri

  Rasti kenttä Koulunkäynnin tuki -toiminto käytössä.

  2. Moniammatillisen työryhmän ratkaisut

  Rekisteriin kirjataan moniammatillisen työryhmän käyttämät ratkaisuvaihtoehdot, esim.

  • Jatketaan tehostettua tukea
  • Jatketaan yleistä tukea
  • Oppilas ei tarvitse erityistä tukea
  • Oppilas ei tarvitse tehostettua tukea
  • Oppilas tarvitsee erityistä tukea
  • Siirrytään tehostettuun tukeen
  • Siirrytään yleiseen tukeen

  3. Tukimuodot

  Rekisteriin kirjataan koulussa käytettävät tukimuodot, kuten tukiopetus, apuvälineet tai osa-aikainen erityisopetus. Tukimuodot ovat valittavissa, kun täytetään oppilaan pedagogisten asiakirjojen tietoja tai kirjataan oppilaalle annettuja tukitoimia.

  Täytä tukimuoto Nimi-kenttään.

  Rasti Näkyy huoltajille Wilmassa niille tukimuodoille, jotka saavat näkyä oppilaan huoltajille Wilmassa.

  4. Asiakirjalajit

  Tee tähän rekisteriin jokaista asiakirjalajia varten oma rekisterikortti. Täytä ainakin kentät Asiakirjalajin nimi ja Asiakirjalaji.

  • Asiakirjalaji: Kiinteät vaihtoehdot "Pedagoginen arvio", "Oppimissuunnitelma", "Pedagoginen selvitys", "HOJKS", "Muu".
  • Asiakirjalajin nimi -kenttään täytetään pedagogisille asiakirjoille sama nimi kuin Asiakirjalaji-kentässä.
  • Omia lomakkeita varten Asiakirjalajin nimi -kenttään kirjoitetaan esim. "Oma lomake".
  • Arkistointiohje: Kenttään kirjataan tulosteissa näkyvä arkistointiohje, eli säilytysaika, paikka jne.

  5. Käyttäjäryhmät

  Tee Käyttäjäryhmät-rekisterissä erilliset ryhmät opettajille/henkilökunnalle sekä huoltajille. Käyttäjäryhmien avulla ohjataan lomakkeiden ja tulosteiden näkymistä oikeille henkilöille. Tukiasioita käsittelevät opettajat ja henkilökunta tarvitsevat pääsyn Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin sekä Tukitoimet -rekisteriin. Tarvittavat oikeudet on kuvattu tarkemmin käyttäjäryhmien ja oikeuksien ohjeessa.

  Muut käyttöön liittyvät rekisterit

  Ainekoodit

  Ainekoodit-rekisteriin kirjataan ne oppiaineet, joita tuki koskee. Oppiaine-kenttään täytettävän tiedon avulla kytketään toisiinsa esimerkiksi pedagogisissa asiakirjoissa käytetty aine ja opsin aine/kurssi.

  Tukitoimet-rekisterissä on Oppiaine-kenttä ja Pedagogiset asiakirjat -rekisterissä Oppiaineet-kenttä, joiden vaihtoehdot tulevat Ainekoodit-rekisteristä.

  Esimerkki: Halutaan, että Wilmassa näkyy kaikissa äidinkielen ryhmissä oppilaan nimen perässä tieto äidinkieleen liittyvästä pedagogisesta asiakirjasta.

  • Luo Ainekoodit-rekisteriin uusi rekisterikortti ja täytä Oppiaine-kenttään "Äidinkieli" (jos tällaista korttia ei vielä ole).
  • Avaa Kurssit-rekisteri ja valitse äidinkielen kurssitason korteille Aineen tunnus -kenttään "Äidinkieli".
  • Kun pedagogista asiakirjaa laaditaan, valitaan sama "Äidinkieli" asiakirjan Oppiaineet-kenttään.

  Näin saadaan äidinkielen aineeseen liittyvä pedagoginen asiakirja kytkettyä oppilaaseen, ja se näkyy hänen nimensä perässä infokuvakkeena kaikilla kursseilla, joilla on Primuksen Kurssit-rekisterissä Aineen tunnus -kentässä "Äidinkieli". Viemällä hiiren kuvakkeen päälle näkee pedagogisten asiakirjojen määrän ja klikkaamalla kuvaketta pääsee opiskelijan Tuki-sivulle.

  Jos koulussa on toiminta-alueopetusta, lisätään myös toiminta-alueet Ainekoodit-rekisteriin.

  Kurinpito

  Oppilaaseen kohdistuvat kurinpidolliset toimenpiteet, esim. puhuttelut ja jälki-istunnot, tallentuvat Kurinpitotoimet-rekisteriin. Toimenpiteet kirjataan Wilmassa sähköisellä lomakkeella. Kurinpidon syy valitaan Opettajan muut merkinnät -rekisteristä. Sekä kurinpidolliset että tuen toimenpiteet näkyvät Wilmassa oppilaan Tuki-sivulla Toimenpiteet-otsikon alla.