Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki, käyttäjäryhmät ja -oikeudet

  Käyttäjäryhmien avulla annetaan osalle opettajista ja henkilökunnasta oikeus nähdä ja/tai muokata oppilaiden tukitietoja, ja estetään tietojen näkyminen muille Wilman käyttäjille. Käyttäjäryhmä määrää myös sen, mitä tulosteita henkilö voi Wilman kautta tulostaa.

  Käyttäjäryhmät

  Opettajan/henkilökunnan käyttäjäryhmä

  • Tee oppimisen ja koulunkäynnin tukea varten käyttäjäryhmä, esim. nimellä "tuki" tai "oppilashuolto".
  • Valitse tämä sama käyttäjäryhmä Opettajat- ja Henkilökunta-rekistereissä kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa niille henkilöille, jotka saavat tukiasioita nähdä ja käsitellä.
  • Valitse sama käyttäjäryhmä myös Lomake-editorissa tuen lomakkeille ja
  • Pedagogiset asiakirjat -rekisterin tulostuseditorissa tuen tulosteille.

  Anna Käyttäjäryhmät-rekisterin Wilman oikeudet -välilehdellä tälle ryhmälle pääsy rekistereihin Pedagogiset asiakirjat, Tukitoimet ja Kurinpitotoimet. Anna kaikissa näissä kolmessa rekisterissä oikeudet:

  • Uuden rekisterikortin luominen ja
  • Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.

  Voit tehdä esim. rehtoreita varten lisäksi toisen käyttäjäryhmän, jolla on oikeudet myös poistaa rekisterikortteja Pedagogisista asiakirjoista ja Tukitoimista.

  Opettajien oikeudet

  Oletuksena opettaja ei näe kenenkään oppilaan pedagogisia asiakirjoja tai tukitoimia. Tietojen näkyminen vaatii, että opettaja kuuluu sellaiseen käyttäjäryhmään, jolla on pääsy näihin rekistereihin. Lisäksi opettajan tulee joko opettaa oppilasta, olla hänen luokanvalvojansa tai olla kyseisen asiakirjan vastuuhenkilö.

  Kuka tahansa opettaja voi kirjata tukitoimia kaikille oppilaille. Opettajilla on kuitenkin oltava sellainen käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Tukitoimet- , Pedagogiset asiakirjat- ja Kurinpito -rekistereihin. Tämän lisäksi hänellä on myös oltava sama käyttäjäryhmä kuin tukitoimien ja kurinpidon lomakkeella.

  Rehtori, opinto-ohjaaja ym. laajoin oikeuksin toimivat

  Opettaja, joilla on oikeus nähdä oppilaan kaikki tiedot Wilmassa, näkee myös kaikki tukeen liittyvät asiat. Opettajat, joille on annettu Opettajat-rekisterissä Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa:

  • näkee kaikkien oppilaiden tukisivun, asiakirjat ja toimenpiteet
  • saa luoda uusia asiakirjoja sekä kopioida ja muokata olemassa olevia
  • saa tehdä uusia tukimerkintöjä ja muokata olemassa olevia.

  Jos henkilö ei tarvitse oikeutta nähdä oppilaiden kaikkia tietoja, mutta hänen tulee päästä näkemään ja muokkaamaan kaikkien oppilaiden pedagogisia asiakirjoja, annetaan hänelle Oikeus nähdä kaikki pedagogiset asiakirjat. Oikeus löytyy sekä Opettajat- että Henkilökunta-rekisteristä, ja se on tarkoitettu lähinnä erityisopettajan käyttöön. Henkilön tulee lisäksi kuulua käyttäjäryhmään, jolla on pääsy Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin.

  Luokanvalvoja

  • näkee oman luokkansa oppilaiden asiakirjat ja toimenpiteet
  • näkee ja saa muokata muiden luokkien oppilaiden asiakirjoja vain, jos kuuluu asiakirjan vastuuhenkilöihin
  • ei näe muiden luokkien oppilaiden tukimerkintöjä, paitsi itse kirjaamansa.
  • Koulun tiedot -rekisterissä rasti Luokanvalvoja näkee luokkansa opiskelijoiden kaikki tiedot:
   • saa muokata oman luokkansa oppilaiden asiakirjoja
   • saa lisätä ja muokata oman luokkansa oppilaiden tukimerkintöjä

  Luokanvalvojan oikeudet saavat kaikki ne henkilöt, jotka on merkitty joko Luokat-rekisterin kenttiin

  • Ryhmänohjaaja/Luokanvalvoja
  • Ohjaaja 1 tai Ohjaaja 2
  • Muut ryhmänohjaajat

  TAI Opiskelijat-rekisterin kenttiin

  • Muut ryhmänohjaajat
  • Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja

  Aineenopettaja

  Aineenopettajalla tarkoitetaan tässä sellaista opettajaa, joka ei ole kyseisen oppilaan oma opettaja / luokanvalvoja, vaan opettaa oppilaalle vain joitain tiettyjä aineita. Oppilaan tulee olla mukana jossain opettajan arviointikirjoista. Jos aineenopettaja ei pääse tekemään merkintöjä oppilaansa Tuki-sivulle, tarkista, että arviointikirjat on muodostettu. Aineenopettaja:

  • näkee ryhmänsä oppilaille tehtyjä asiakirjoja
  • näkee ryhmänsä oppilaiden osalta muiden opettajien tekemiä asiakirjoja, jos opettajalla on oppilaan kanssa yksikin yhteinen arkistoimaton arviointikirja (päivämäärät voivat olla menneisyydessä)
  • voi muokata ryhmänsä oppilaiden asiakirjoja vain, jos hän kuuluu asiakirjan vastuuhenkilöihin.
  • voi tehdä uusia asiakirjoja ja kopioida olemassa olevia
  • näkee ryhmänsä oppilaita koskevat toimenpiteet, joissa on merkinnän tekijänä ja saa muokata niitä, sekä lisätä uusia toimenpiteitä. Ei näe muiden opettajien tekemiä toimenpiteitä.
  • ei näe muiden oppilaiden asiakirjoja, eikä voi tehdä muille uusia asiakirjoja
  • ei näe muiden opettajien tekemiä asiakirjoja, ellei opettajalla ole yhtään omaa aktiivista arviointikirjaa, jossa oppilas on mukana

  Vastuuopettaja pedagogisella asiakirjalla

  • näkee asiakirjat, joilla on vastuuopettajana (Vastuuopettajat-kenttä) ja voi muokata niitä
  • ei voi kopioida asiakirjaa, jossa on pelkästään vastuuhenkilönä ilman muita oikeuksia

  Ainoastaan näkemisoikeus, ei muokkausoikeutta

  • Luo uusi käyttäjäryhmä, esim. "näkemisoikeus"
  • Rasti tälle käyttäjäryhmälle rekisterit Pedagogiset asiakirjat, Tukitoimet ja Kurinpitotoimet. Jos haluat näyttää vain pedagogiset asiakirjat, rasti ainoastaan ko. rekisteri.
  • Älä anna oikeuksia mihinkään näiden rekistereiden toimintoihin.
  • Valitse käyttäjäryhmä "näkemisoikeus" opettajan/henkilökunnan rekisterikortille kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  A) Oikeus nähdä kaikkien opiskelijoiden asiakirjat:

  • Lisää ko. henkilölle rasti kenttään Oikeus nähdä kaikki pedagogiset asiakirjat.

  B) Oikeus nähdä tiettyjen opiskelijoiden asiakirjat:

  • Valitse Opiskelijat-rekisterissä, keiden oppilaiden asiakirjoja henkilö saa nähdä. Näiden oppilaiden korteille valitaan Kortin omistusoikeus ryhmillä -kenttään kyseinen käyttäjäryhmä, esim. "näkemisoikeus".

  Rastikentät Pedagogiset asiakirjat -rekisterissä

  • Piilotettu muilta opettajilta: Asiakirja näytetään tässä tapauksessa

   • Vastuuopettaja-kentässä oleville opettajille
   • Opettajille, joilla on oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa
   • Luokanvalvojalle, jos Koulun tiedot -rekisterissä on rasti kentässä Luokanvalvoja näkee luokkansa opiskelijoiden kaikki tiedot
   • Opettajille, joilla on oikeus nähdä kaikki pedagogiset asiakirjat.
  • Näkyy kaikille opettajille: Asiakirja näytetään kaikille koulun opettajille, asiakirjaan ei ole muokkaus- tai kopiointioikeutta. Opettajilla tulee kuitenkin olla sellainen käyttäjäryhmä, jolla on pääsy Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin.

  Oppilaalla useampi koulu: Oppilaan ja opettajan koulun vaikutus

  Opettajan oikeudet muokata asiakirjoja pätevät silloin, kun opettajalla on sama koulu kuin oppilaan Koulu-kenttään on 1. riville merkitty. Jos opettajan pitää päästä muokkaamaan myös oppilaan 2.rivin koulun asiakirjaa, on opettajallekin lisättävä sama koulu. Jos opettaja on esim. sairaalakoulussa oppilaan ryhmänohjaaja, hän näkee kyllä oppilaan toisessa koulussa tehdyt asiakirjat, mutta pääsee muokkaamaan vain omassa (sairaalakoulussa) tehtyjä asiakirjoja.

  Kuvassa on opettajan ja opiskelijan Koulu-kentät. Tässä tapauksessa opettajalla Kosini on Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa oppilailta, jotka ovat Esimerkkilän yläasteella, Esimerkkilän peruskoulussa tai Esimerkkilän erityiskoulussa, eli hänellä on oikeus myös muokata näiden koulujen oppilaiden pedagogisia asiakirjoja. Kuvassa opiskelija on sekä Esimerkkilän yläasteella että Sairaalakoulussa, Kosini näkee sekä yläasteen että Sairaalakoulun asiakirjat, mutta saa muokata vain yläasteella tehtyjä.

  Toisessa kuvassa oppilas opiskelee oman koulunsa lisäksi sairaalakoulussa, joten hänellä on Koulu-kentän 2.rivillä Sairaalakoulu. Sairaalakoulusta hänellä on ryhmänohjaaja Omaope, joka on merkitty Opiskelijat-rekisterin Muut ryhmänohjaajat -kenttään. Opettaja saa muokata Sairaalakoulun asiakirjoja, yläasteen asiakirjoihin hänellä on näkemisoikeus. Jos Omaopen pitäisi päästä muokkaamaan myös yläasteen asiakirjoja, pitäisi opettajalle lisätä Koulu-kenttään myös Esimerkkilän yläaste.

  Huoltajien käyttäjäryhmä

  Huoltajat näkevät oppilaan tukitoimet ja pedagogiset asiakirjat Wilmassa ilman erillistä käyttäjäryhmää asiakirjan julkaisupäivän jälkeen (kenttä Julkaisupäivä huoltajille). Huoltajille voi tarvittaessa antaa myös oikeuden tulostaa pedagogisia asiakirjoja Wilman kautta. Jos tulostusoikeus halutaan antaa, tee huoltajia varten oma käyttäjäryhmä. Tälle ryhmälle annetaan pääsy Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin ja siellä Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.

  Tämä käyttäjäryhmä merkitään niille huoltajille, joille tulostusoikeus annetaan. Käyttäjäryhmän voi merkitä joko Koulun tiedot -rekisterissä (kaikille huoltajille), Luokat-rekisterissä (tiettyjen luokkien huoltajille) tai Opiskelijat-rekisterissä (yksittäisten oppilaiden huoltajille). Käyttäjäryhmä merkitään kenttään Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Avainsanat: Pedagogiset asiakirjat, tuki, käyttäjäryhmät, vastuuopettaja, tukitoimet, asiakirja, käyttäjäoikeudet, 9626

  Aiheeseen liittyen: