Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tuen toimenpiteet Wilmassa

  Tukisivulla näytetään sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimenpiteet, että oppilaaseen kohdistuvat kurinpidolliset toimenpiteet. Molemmat näytetään samassa toimenpideluettelossa. Luetteloa voi järjestää eri tavoin ja sen voi tulostaa Wilman kautta. Oppilaan tukitoimien listauksessa näytetään merkinnän tehneen opettajan tai henkilökunnan lyhenne, sekä oppiaineet, joita merkintä koskee.

  Tukitoimet ja kurinpidolliset toimenpiteet kirjataan lomakkeilla Wilmassa. Löydät linkit lomakemalleihin tämän ohjeen lopusta.

  Tukitoimet tallentuvat Primuksen Tukitoimet-rekisteriin ja kurinpidolliset toimenpiteet Kurinpitotoimet-rekisteriin.

  Kaikki opettajat voivat kirjata tukitoimenpiteitä kaikille oppilaille.

  Käyttöoikeudet

  Opettaja näkee ja voi muokata niitä tukitoimenpiteitä, joissa hän on merkinnän tekijä. Luokanvalvoja voi muokata oman luokkansa oppilaiden osalta myös muiden opettajien tekemiä merkintöjä. Myös henkilökuntaan kuuluva voi kirjata tukitoimenpiteitä.

  Kurinpitotoimet näkyvät kaikille opettajille, jos käyttäjäryhmällä on oikeus Kurinpitotoimet-rekisteriin.

  Päästäkseen merkitsemään toimenpiteitä on opettajilla kuitenkin oltava sellainen käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Tukitoimet- ja Kurinpitotoimet-rekistereihin. Tämän lisäksi hänellä on myös oltava sama käyttäjäryhmä kuin tukitoimien ja kurinpidon lomakkeella.

  Luettelo toimenpiteistä

  Oppilaan toimenpideluetteloa voi järjestää toimenpiteen tyypin, päivämäärän tai kuvauksen mukaan. Näin näkee nopeasti esim. kuinka paljon oppilaalla on tehostetun tuen tapahtumia tai mistä syistä on käytetty kurinpitotoimia.

  Toimenpiteet-listassa näytetään merkinnän alkamis- ja päättymispäivä Aika-sarakkeessa, jos toimenpiteelle on kirjattu Tukitoimen alkamispäivä ja Tukitoimen päättymispäivä.

  • Jos sekä alkamis- että päättymispäivä on täytetty, näytetään aikaväli (esim. 5.1. – 4.11.2012)
  • Jos vain toinen on täytetty, näytetään päivämäärä ja viiva (05.01.2012-)
  • Jos kumpikin on täyttämättä, näytetään Merkinnän päivämäärä.

  Toimenpiteiden kaikista sarakkeista voi myös hakea tiettyä päivämäärää/asiaa hakukenttien avulla.

  Ne tukimuodot, joita koulussa/kunnassa tarjotaan, kirjataan etukäteen Primuksen Tukimuodot-rekisteriin. Rekisterin sisältöä käytetään tukitoimien kirjauslomakkeessa, Tukimuodot-valikossa.

  Kurinpitoa koskevan toimenpiteen kuvauskentässä näytetään tarkempi kuvaus kurinpitoa koskevasta toimenpiteestä, esim. kasvatuskeskustelu, jälki-istunto tms. Kuvaus-sarakkeeseen otetaan tieto Kurinpitotoimet-rekisterin kentistä seuraavasti:

  • Ensisijaisesti kuvaus näytetään kentästä Toimenpiteen tyyppi, jos kenttä on täytettynä.
  • Toissijaisesti kuvaus näytetään kentästä Toimenpiteen syy (rekisteristä), jos kenttä on täytettynä eikä Toimenpiteen tyyppi -kentässä ole tietoa.
  • Kuvaus näytetään kentästä Määrätty toimenpide ellei kahdessa edellämainitussa kentässä ole tietoa.

  Tukitoimen kuvaus näytetään kentästä Tukimuodot.

  Tukitoimen näkyminen huoltajille

  Niille tukimuodoille, jotka saavat näkyä myös huoltajalle, rastitaan Tukimuodot-rekisterissä kenttä Näkyy huoltajalle Wilmassa.

  Tukitoimen näkymistä huoltajalle voi ohjata kentän Julkaisupäivä huoltajille avulla. Ota kenttä esiin Tukitoimet-rekisterin kenttäeditorissa ja lisää se halutessasi tukitoimien lomakkeelle. Tukitoimi näytetään huoltajalle, jos julkaisupäivä on tyhjä, nykyinen tai mennyt päivä. Jos haluat piilottaa tukitoimen huoltajilta kokonaan, anna päivämäärä, joka on kaukana tulevaisuudessa, esim. 1.1.2099.