Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki: Lomakkeiden kopiointi

  Uusia asiakirjoja voi luoda aiemman pohjalta. Kopioon tehdään tarvittavat muutokset ja tallennetaan, jolloin sekä alkuperäinen että uusi asiakirja pysyvät Wilmassa tarkasteltavana ja tulostettavissa. Samoja tietoja ei siis tarvitse kirjoittaa uudestaan tai kopioida ja liittää, vaan tiedot tulevat asiakirjaan automaattisesti.

  Kopioitavia tietoja määriteltäessä valitaan ne kentät, joiden tiedot halutaan asiakirjaan valmiina. Kopioitavat kentät määritellään sille lomakkeelle, jota tehdään uutena, ts. johon tiedot haetaan toisesta lomakkeesta.

  Esimerkki 1. Halutaan, että pedagogisen arvion pohjalta voi luoda kopioimalla pedagogisen selvityksen:

  • Avaa lomake-editorissa pedagogisen selvityksen lomake ja merkitse siihen kopioituviksi ne kentät, joiden tieto halutaan hakea pedagogisesta arviosta.

  Esimerkki 2. Halutaan, että vuoden 2016-17 oppimissuunnitelman pohjalta voi luoda kopioimalla oppimissuunnitelman seuraavalle vuodelle:

  • Avaa lomake-editorissa oppimissuunnitelman lomake ja merkitse siihen kopioituviksi ne kentät, joiden tieto halutaan hakea edellisen vuoden suunnitelmasta.

  Kopioitavat tiedot merkitään lomake-editorissa klikkaamalla kentän vasemmassa ylänurkassa näkyvää kynäkuvaketta ja rastimalla apuruudusta Kopioitava tieto.

  Kopiointi Wilmassa

  Kun Wilmassa luodaan uusi asiakirja toisen pohjalta, valitaan ensin se asiakirja, jonka tiedot otetaan pohjaksi, ja sen jälkeen se, minkätyyppinen uusi asiakirja luodaan.

  • Jos haluat tehdä pedagogisen arvion pohjalta pedagogisen selvityksen, klikkaa Wilmassa oppilaan Tuki-sivulla pedagogisen arvion perässä olevaa Kopioi-linkkiä.
  • Valitse sitten, minkätyyppisen uuden asiakirjan haluat luoda (tässä esimerkissä pedagogisen selvityksen).

  Asiakirjan tulee valmiiksi näkyviin pedagogisesta arviosta ne tiedot, jotka olet määritellyt kopioituviksi "Pedagoginen selvitys" -lomakkeelle.

  Käyttäjäoikeudet

  Asiakirjan kopioimiseen pätevät samat periaatteet kuin uudenkin asiakirjan luomiseen. Käytännössä kopioiminen on sama asia kuin uuden asiakirjan luominen, mutta kopioon tuodaan osa tiedoista jo valmiina.

  Vaikka opettaja olisi asiakirjassa vastuuopettajana, hän ei voi tehdä kopiota ilman tarvittavia oikeuksia.

  • Opettajalla on oltava sama käyttäjäryhmä kuin asiakirjan lomakkeella.

  Käyttäjäryhmän lisäksi tarvitaan myös jokin seuraavista:

  • Opettaja on ko. oppilaan luokanvalvoja tai muu ohjaaja.
  • Opettajalla on opetussuhde oppilaaseen (yhteinen arviointikirja).
  • Opettajalla on *oikeus nähdä kaikki pedagogiset asiakirjat.
  • Opettajalla on oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa (tämä oikeus annetaan vain harvoille).

  *Oikeus nähdä kaikki pedagogiset asiakirjat

  • Jos opettajalla on Opettajat-rekisterissä tämä oikeus, hän saa kopioida/lisätä uuden asiakirjan kaikille oppilaille.
  • Jos opettajalla on em. oikeuden lisäksi käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Opettaja saa nähdä kaikki opiskelijakortit, näkee hän Wilmassa kaikkien opiskelijoiden asiakirjat ja saa myös muokata niitä (tämä oikeus annetaan vain harvoille).