Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilaan saama tuki, huoltajan näkymä

  Huoltajat voivat tarkastella oppilaasta tehtyjä pedagogisia asiakirjoja Wilman kautta. Wilman etusivun vasemmassa laidassa on linkki Tuki, jonka kautta avautuu yhteenveto oppilaan kaikista asiakirjoista sekä niistä tukitoimista, joita hänelle on annettu. Jos oppilas on käynyt koko peruskouluajan saman kunnan kouluja (sama MultiPrimus), näkyy sivulla koko peruskouluhistorian pedagogiset asiakirjat ja tukimerkinnät. Huoltaja voi myös kommentoida koulun laatimia asiakirjoja Wilman kautta.

  Valmistelut

  Huoltaja näkee oppilaan asiakirjat ja toimenpiteet Wilman Tuki-sivulla. Tarkasteluoikeus koskee automaattisesti kaikkia huoltajia, ja sitä varten ei tarvitse perustaa käyttäjäryhmää tai antaa jo käytössä oleville ryhmille ylimääräisiä oikeuksia.

  Pedagogiset asiakirjat esitetään Wilmassa sähköisten lomakkeiden avulla. Lomakkeet ladataan lomakepankistamme. Jokaiselle asiakirjalajille on kaksi lomaketta: muokkauslomake ja profiililomake. Profiililomake asetetaan näkymään myös huoltajaliittymässä, muokkauslomake vain koulun opettajille ja henkilökunnalle.

  1. Käyttäjäryhmät: tulostus- ja kommentointioikeus

  Jos huoltajille halutaan antaa mahdollisuus tulostaa asiakirjoja Wilmassa, tai mahdollisuus kommentoida asiakirjoja, tarvitaan huoltajia varten käyttäjäryhmä. Kommentointia varten tehdään lomake-editorilla vielä kolmas lomake, jossa huoltajalla on muokkausoikeus muutamaan kenttään ja loppuihin vain lukuoikeus.

  Tee huoltajia varten oma käyttäjäryhmä, esim PK Tuki Huoltaja. Anna pääsy niihin rekistereihin, joiden tulosteita ja lomakkeita huoltajan pitää päästä käyttämään, sekä näissä rekistereissä tulostusoikeus. Esim.

  • Pedagogiset asiakirjat: Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus
  • Tukitoimet: Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus

  Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus ei tuo huoltajille esiin kaikkia rekisterin tulosteita, vaan ainoastaan ne, joissa on sama käyttäjäryhmä kuin huoltajalla.

  Käyttäjäryhmä merkitään huoltajille joko Koulun tiedot -rekisterissä (koulun kaikille huoltajille), Luokat-rekisterissä (tiettyjen luokkien huoltajille) tai Opiskelijat-rekisterissä (yksittäisten oppilaiden huoltajille). Käyttäjäryhmä täytetään kenttään Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  2. Tulosteet

  Huoltajille on tehty omat tulostepohjat Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin. Huoltajan tulosteet ovat muuten samanlaisia kuin oppilaitoksenkin versiot, mutta huoltajien tulosteista on jätetty pois allekirjoituskohta sekä lisätty teksti "Huoltajan Wilmasta tulostama tuloste".

  Tulosteet ovat 2-3-sivuisia, ja ne tulee koota yhdeksi dokumentiksi. Avaa yksitellen alla luetellut tulosteet, liitä niihin saman dokumentin sivut 1, 2, (3)

  • Tulosta pedagoginen arvio, huoltajan tuloste
  • Tulosta oppimissuunitelma, huoltajan tuloste
  • Tulosta pedagoginen selvitys, huoltajan tuloste
  • Tulosta HOJKS, huoltajan tuloste

  Sivut kootaan yhteen tulostuseditorissa, yläpalkin Asetukset / Tulosteen ominaisuudet -kohdasta avautuvassa apuruudussa. Lisää samalla kootulle tulosteelle käyttäjäryhmä: Valitse huoltajien ryhmä valikosta Näkyy vain käyttäjäryhmällä. Wilmaan asetetaan siis nimenomaan koottu tuloste, ei yksittäisiä sivuja. Yksittäisille sivuille käyttäjäryhmää ei tarvitse merkitä.

  3. Pedagogiset asiakirjat -rekisteri

  Yksittäinen pedagoginen asiakirja näkyy huoltajalle silloin kun Pedagogiset asiakirjat -rekisterin kentässä Julkaisupäivä huoltajalle oleva päivämäärä on pienempi tai yhtäsuuri kuin kuluva päivä. Tämän avulla voidaan kontrolloida sitä, että asiakirjaa ei pääse tarkastelemaan sen ollessa keskeneräinen. Jos julkaisupäivä huoltajille on 15.8.2016, näkevät huoltajat asiakirjan, kun vuorokausi vaihtuu 15. päiväksi. Tämä antaa asiakirjan tekijälle rauhan muokata asiakirjaa, ja julkaista se vasta kun on valmista.

  4. Tukitoimet

  Tukimuodot-rekisterin kentällä Näkyy huoltajalle Wilmassa ohjataan tukitoimen näkymistä huoltajalle. Huoltaja näkee Wilmassa vain sellaiset tukitoimet, joiden tukimuodolle on rastittu tämä kenttä. Tukitoimet-rekisterin Tiedoksi huoltajalle -rasti sen sijaan ei vaikuta Wilmassa, eli tukitoimi näkyy aina, jos sen tukimuoto saa näkyä.

  Tukitoimen näkymistä huoltajalle voi ohjata Tukitoimet-rekisterin kentän Julkaisupäivä huoltajille avulla. Tukitoimi näytetään huoltajalle, jos julkaisupäivä on tyhjä, nykyinen tai mennyt päivä. Jos haluat piilottaa tukitoimen huoltajilta kokonaan, anna päivämäärä, joka on kaukana tulevaisuudessa, esim. 1.1.2099.