Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointitietojen tulostus Wilmassa

  Wilman kautta opettaja voi tulostaa tuntipäiväkirjapohjan sekä erilaisia yhteenvetoja ryhmiensä arvioinnista. Tulosteet tehdään Primuksen Arviointi-rekisterissä. Koulu voi valita itse, millaisia tulosteita Wilmassa on esillä ja ketkä opettajat voivat mitäkin tulostetta käyttää.


  Erilaisia tulostemalleja voi ladata tulostepankista ja niitä voi muokata itse Primuksen tulostuseditorilla. Tulosteet ladataan Arviointi-rekisteriin. Minkä tahansa tämän rekisterin tulosteen saa esiin Wilmaan. Yksi tuloste koskee yhden ryhmän tietoja.


  Kaikilla opettajilla näkyvät tulosteet

  • Kaikille opettajille voi laittaa Wilmaan tulostettavaksi esim.

   • Numeerisen arvioinnin yhteenvedon
   • Sanallisen arvioinnin yhteenvedon
   • Tuntipäiväkirjan
  • Tuloste näkyy Wilmassa, kun se valitaan Koulun tiedot -rekisterin Arvioinnin tulosteet -kenttään.
  • Tarkista samalla, että Tulostetoiminto käytössä on rastittu.
  • Linkki tulosteeseen näkyy ryhmän omalla sivulla, ikkunan oikeassa laidassa, keltaisella pohjalla. Tuloste aukeaa pdf-muodossa, joten sen voi joko tulostaa paperille tai tallentaa.

  Rehtorin, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan tulosteet

  Jos jokin arviointituloste saa näkyä tietyillä opettajilla, rajataan tulosteen näkymistä käyttäjäryhmän avulla. Primuksen Arviointi-rekisterin tulostuseditorissa valitaan tulosteelle sama käyttäjäryhmä kuin on niillä henkilöillä, joilla tuloste saa näkyä. Tällaista tulostetta ei lisätä Koulun tiedot -rekisterin arviointitulosteisiin. Pelkkä käyttäjäryhmä riittää tulosteen näyttämiseen Wilmassa. Tarkista kuitenkin, että käyttäjäryhmällä on oikeus tulostaa arviointirekisterin tallennettuja tulosteita.

  Koearvosanojen tulostus

  Koearvosanat saa tulostettua esim. oppilaiden jaksoraportteihin ja välitodistuksiin, sekä opettajien arviointitulosteisiin. Primuksen tulostuseditorissa lisätään todistuspohjaan tulostumaan Koearvosanat ja jos halutaan, myös Koearvosanat, lisätietoja. Koearvosanat voi lisätä omana sarakkeenaan esim. kurssiarvosanan perään.

  Jos kurssista on ollut useampia kokeita, tulostuvat koenumerot allekkain, luettelona. Jos haluat kaikki koenumerot samalle riville, tee pohjaan useampia sarakkeita. Ensimmäiseen valitaan tulostumaan koearvosana riviltä 1, seuraavaan koearvosana riviltä 2 jne. Tulostuvaksi tiedoksi valitaan siis Koearvosanat[1](), seuraavaan sarakkeeseen Koearvosanat[2]().

  Tulostus vaatii, että arviointikirja on toimeenpantu.