Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kokeen arviointi ja arvosanojen julkaisu

  Opettaja voi kirjata oppilaiden koearvosanat Wilmaan. Arvosanat näkyvät myös oppilaille ja heidän huoltajilleen. Opettaja saa arvosanoista keskiarvotiedot sekä yhteenvedon ryhmän kaikkien kokeiden arvosanoista.

  Kunkin ryhmän kokeet näkyvät Ryhmät-sivulla, Kokeet-välilehdellä. Sivun yläreunassa on luettelo ryhmän kokeista, pidetyistä ja tulevista.

  Koe arvostellaan klikkaamalla kokeen rivillä Muokkaa-painiketta.

  Arvosanojen kirjaaminen

  • Syötä arvosana oppilaan nimen perässä näkyvään Arvosana-kenttään. Kenttään voi syöttää sekä numero- että kirjainarvosanoja, sanallista arviointia, prosentteja, pistemääriä ym.
  • Opettaja voi antaa arvosanan myös arviointikategorioihin, jos kokeesta arvioidaan eri osa-alueita. Osallistujalistassa näkyy kunkin oppilaan kohdalla arviointikategoriat, jos ne on määritetty Primuksessa kurssille etukäteen tai jos opettaja on itse lisännyt ne kokeelle Wilmassa.
  • Keskiarvotietoja saa vain numeerisesta arvioinnista. Numeroarvosanat voi antaa kokonaislukuna, desimaalilukuna tai muodossa 7-, 7+, 7½.
  • + ja - merkkien avulla voit nostaa ja laskea numeroa neljäsosanumeron verran kerrallaan.
  • Lisätiedot-kohtaan voi kirjata jotain oppilaskohtaista tietoa, vaikkapa kehuja poikkeuksellisen hyvin menneestä kokeesta.
  • Arvosanat ja oppilaskohtaiset lisätiedot näkyvät vain kyseisellä oppilaalla, hänen huoltajallaan sekä luokanvalvojalla, jos tälle on annettu tähän oikeudet. Sivun yläosan tiedot koskevat koko ryhmää, ja näkyvät ryhmän kaikilla oppilailla ja heidän huoltajillaan.
  • Arvosanat ja lisätiedot näkyvät oppilaille ja huoltajille vasta, kun opettaja klikkaa Julkaise arvosanat -asetuksen päälle. Koko ryhmän arvosanoja ei siis tarvitse syöttää kerralla, vaan tiedot voi tallentaa aina välillä ja julkaista vasta lopuksi.

  Koearvosanojen julkaisu huoltajille ja arvosanan merkitseminen nähdyksi

  Huoltaja saa ilmoituksen uusista koearvosanoista Wilman etusivun Ilmoitukset-laatikkoon sekä sähköpostiinsa, jos hän on tilannut kokeista ilmoituksen. Wilman etusivun linkin kautta aukeaa Kokeet-sivun Menneet-välilehti, jolta käy ilmi sekä arvosanat että opettajan kirjaamat kokeen lisätiedot ja sanallinen arvio. Tuoreet koearvosanat näytetään korostettuna vihreällä taustavärillä.


  Huoltaja kuittaa kokeen arvosanan ja/tai arviointikategorioiden arvosanat nähdyksi klikkaamalla kokeen riviltä Nähty-sarakkeesta painiketta ja klikkaamalla Merkitse nähdyksi -painiketta. Sarakkeeseen ilmestyy kuittauspäivämäärä. Päivämäärästä toinenkin huoltaja sekä opettaja näkevät, että koearvosana on nähty ja kuitattu.

  Opettajalla tieto huoltajan kuittauksesta näkyy sekä ryhmän Kokeet-sivun Arvosanat-välilehdellä että opiskelijan Kokeet-sivun Menneet-välilehdellä.

  Ryhmän keskiarvo ja oppilaan kokeiden keskiarvo

  Ryhmän sivun Kokeet-välilehdellä on linkki Arvosanat, jonka kautta opettaja pääsee tarkastelemaan kaikkien tämän kurssin aikana pidettyjen kokeiden arvosanoja. Yhteenvedossa näytetään myös oppilas- ja koekohtaiset keskiarvot.

  • Jos koearvosana on sinisellä taustavärillä, huoltaja on merkinnyt omassa Wilmassaan koearvosanan nähdyksi.
  • Jos keskiarvo on 0, tarkista, että olet täyttänyt kokeille painokertoimet.
  • Jos keskiarvo ei täsmää, tarkista painokertoimet.

  Koenumerot kurssiarvioinnin tukena

  Koearvosanat näkyvät opettajalla myös arviointikirjanäkymässä.

  • Avaa ryhmän arviointikirja.
  • Klikkaa jonkun oppilaan nimeä. Avautuu sivupaneeli, jossa on yhteenveto oppilaan tätä kurssia/ainetta koskevista koearvosanoista, poissaoloista ja vanhoista arvosanoista (uusijat). Jos oppilaiden kuvat on ladattu Primukseen, näkyy kuvakin sivulla.
  • Kun ruutu on kerran avattu, voit selata samoja tietoja klikkaamalla muiden oppilaiden rivejä minkä tahansa sarakkeen kohdalta. Ruutu suljetaan oikean ylänurkan rastista.

  Koearvosanat luokanvalvojille

  Luokanvalvoja näkee opiskelijoiden tulevat kokeet luokan omalla sivulla, Kokeet-välilehdellä. Sivulla näytetään kaikki kokeet, joihin osallistuu edes yksi tämän luokan opiskelija. Opiskelijan omalla sivulla taas näytetään juuri hänen tulevat kokeensa.

  Menneet kokeet arvosanoineen näkyvät opiskelijoiden omilla sivuilla taulukkomuodossa. Taulukkoa voi myös järjestää eri sarakkeiden mukaan. Jos huoltaja on merkinnyt koearvosanan nähdyksi, merkinnän päivämäärä näkyy Nähty-sarakkeessa.

  Koenumerot näytetään myös arkistoiduilta arviointikirjoilta (lukuvuoden ajalta), jos arviointikirja on toimeenpantu ja kurssilla on arvosana.

  Oikeus nähdä opiskelijan koearvosanat:

  • Käyttäjä on Luokat-rekisterissä oppilaan luokan "Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja", "Ohjaaja 1", "Ohjaaja 2" tai "Muu ryhmänohjaaja"
  • Käyttäjä on Opiskelijat-rekisterissä oppilaan "Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja" tai "Muu ryhmänohjaaja"
  • Käyttäjä on yhdistetty opiskelijaan "Kortin omistusoikeus ryhmillä" -kentän avulla. Opettajalla on silloin oltava Opettajat-rekisterin kentässä "Käyttäjäryhmä Wilmassa" sama tieto kuin Opiskelijat-rekisterissä kentässä "Kortin omistusoikeus ryhmillä".
  • Käyttäjällä on sellainen käyttäjäryhmä ("Käyttäjäryhmä Wilmassa"), joka saa nähdä kaikki opiskelijakortit.
  • Käyttäjällä on Opettaja- tai Henkilökunta-rekisterissä rastittu "Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa".

  Kokeet henkilökuntaliittymässä

  Koulusihteeri pääsee näkemään ja muokkaamaan kokeita, kun

  • Henkilökunta-rekisterissä rastitaan sihteerin kortilla Oikeus muokata arviointeja Wilmassa,
  • Käyttäjäryhmät-rekisterissä rastitaan sihteerin ryhmälle Wilman oikeudet -välilehdeltä, Arviointi-rekisterin oikeuksista, kohta Kaikkien arviointikirjojen näkeminen ja
  • Henkilökunta-rekisterissä sihteerille on merkitty sihteerien käyttäjäryhmä kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Henkilökuntaan kuuluvilla näkyy Wilmassa linkki Arviointikirjat. Tästä valitaan haluttu ryhmä ja klikataan sitten Ryhmän tiedot -painiketta. Painike avaa samanlaisen ryhmäsivun kuin mikä ryhmän opettajallakin näkyy.

  Koearvosanojen tulostus

  Koearvosanat saa tulostettua esim. oppilaiden jaksoraportteihin ja välitodistuksiin, sekä opettajien arviointitulosteisiin. Primuksen tulostuseditorissa lisätään todistuspohjaan tulostumaan Koearvosanat ja jos halutaan, myös Koearvosanat, lisätietoja. Koearvosanat voi lisätä omana sarakkeenaan esim. kurssiarvosanan perään.

  Jos kurssista on ollut useampia kokeita, tulostuvat koenumerot allekkain, luettelona. Jos haluat kaikki koenumerot samalle riville, tee pohjaan useampia sarakkeita. Ensimmäiseen valitaan tulostumaan koearvosana riviltä 1, seuraavaan koearvosana riviltä 2 jne. Tulostuvaksi tiedoksi valitaan siis Koearvosanat[1](), seuraavaan sarakkeeseen Koearvosanat[2]().

  Tulostus vaatii, että arviointikirja on toimeenpantu.