Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Täytettävät kentät

  Tilastoa varten täytettävät kentät

  RekisteriKenttä
  Koulun tiedotEd. lukuvuonna järjestetty esiopetusta
   Ed. lukuvuonna järjestetty perusopetusta (vuosiluokat 1-6)
   Ed. lukuvuonna järjestetty perusopetusta (vuosiluokat 7-9)
   Ed. lukuvuonna järjestetty lisäopetusta (10. vuosiluokka)
   Ed. lukuvuonna järjestetty perusopetuksen aineopintoja
   Esiopetus
   Perusopetus (vuosiluokat 1-6)
   Perusopetus (vuosiluokat 7-9)
   Lisäopetus (10. vuosiluokka)
   Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus
   Lukiokoulutus
   Ammatillinen koulutus
   Muu koulutus (mm. perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineopinnot, vapaan sivistystyön koulutus)
   Pöytätietokoneita (kpl)
   Kannettavia tietokoneita (kpl)
   Interaktiivisia esitystauluja (kpl)
   Ulkoisen verkkoyhteyden nopeus Mbit/s
   Opetuskäytössä olevien tietokoneiden yleisin käyttöjärjestelmä
  OpiskelijarekisteriSukupuoli
   Luokka-aste
   Luokaltasiirto
   Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyönyt
   Valmistavan opetuksen opiskelija
   Peruskoulun päättötodistus
   Opiskelijalaji
   Lisäopetuksen todistus
   Osa-aikaisessa erityisopetuksessa
   Osallistuu tukiopetukseen
   Avustajapalvelut
   Tulkitsemispalvelut
   Muut henkilökohtaiset tukitoimet
   Peruskoulun erotodistus
   Oppivelvollisuuden päättymispäivä
   Tuen vaihe
   Vammaisuus
   Tehostettu tuki
   Erityinen tuki
   Asuntolapaikka
   Majoitusetu
   Koulumatkatuki
   Äidinkieli
   Joustavassa perusopetuksessa (JOPO)
   Lukiokoulutus
   Suoritustapa
   Tutkintotavoitteinen koulutus
   Näyttötutkintoon valmistava koulutus
   Oppisopimuskoulutus
   Opetuksen toteutuspaikka ja integroinnin määrä oppilaalla, jolla erityisen tuen päätös
   Yksilöllistetyt oppimäärät oppilaalla, jolla erityisen tuen päätös
   A1-kieli
   A2-kieli
   B1-kieli
   B2-kieli
   B3-kieli
   Suomi toisena kielenä
   Ruotsi toisena kielenä
   Katsomusaine
   Lukuvuosi
   Syksy 20.9.
  TukimuodotTilastokeskuksen peruskoulutilaston tyyppi