Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilasmäärien tilastointi: Edellinen lukuvuosi (kohta E)

  Muutoksia E-osioon 2018: ei muutoksia

  Muutoksia E-osioon 2017: Syksyllä 2016 tiedonkeruuseen lisätty kohta E0 (tiedot maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavasta opetuksesta) poistuu kokonaan. Muutoin E-osion kohdat pysyvät ennallaan.

  Edellisen lukuvuoden tilastointi

  E-kohta kerätään niiltä oppilaitoksilta, joilla on ollut edellisenä lukuvuonna esi-, perus- tai lisäopintoja.

  Tiedot voi kerätä joko yksitellen käyttämällä alla kuvattuja hakuja ja jakaumia, tai käyttämällä tämän sivun alalaidassa olevia tulosteita. Tiedot tulostetaan paperille keväällä 2018 ennen luokaltasiirtoa, ja täytetään syksyllä tilastokeskuksen lomakkeiden E-osioon. Lataa tuloste sivun alalaidasta ja lue se Primuksen Opiskelijat-rekisteriin.

  Tulosteessa rajataan tilastoon kuulumattomat opiskelijalajit (esimerkiksi suunnitteluoppilaat) pois Opiskelijalajit-rekisterin Lasketaan tilastoon -kentän avulla. Ota kenttä esille Opiskelijalajit-rekisterin kenttäeditorin kautta, ja rasti se sitten niille opiskelijalajeille, jotka huomioidaan tilastossa, esim. Peruskoulun oppilas.


  E1. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärä kevätlukukauden päättyessä ja heistä luokalle jääneitä

  Tapa 1: Kun luokaltasiirtoa ei ole vielä tehty.

  1. Avaa opiskelijarekisteri ja hae kaikki opiskelijat.

  2. Klikkaa Luokka-aste/vuositaso -kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Tee jakauma.

  3. Valitse ryhmitteleväksi kentäksi Lisää-painikkeella Luokaltasiirto ja Sukupuoli.

  4. Valitse Laske / Esikatselu ja poimi tarvitsemasi luvut tai tulosta jakauma paperille. Yhteismäärät saat poistamalla ryhmittelevistä kentistä kohdan Sukupuoli. Jos osalla oppilaista on luokaltasiirron tietona vielä "ehdollinen jättäminen", ota heidän tietonsa ylös ja täydennä tilasto tältä osin sitten, kun oppilaiden tilanne on selvillä.

  Tapa 2: Jos luokaltasiirrot on jo ehditty tehdä, haetaan päättyneen lukuvuoden oppilaat:

  1. Avaa opiskelijarekisteri.

  2. Klikkaa Hae-painiketta ja tee haku
  Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste<>"0" JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste<>"1" JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste<>"10" JA Valmistavan opetuksen opiskelija=Ei.

  3. Luokat 5. asti tilastoidaan kuten edellä.

  4. Tee haku arkistossa olevista lähteneistä opiskelijoista esim. Ryhmä/luokka->Nimi="6/2018" ja ota jakauma näistä. Poista jakauman ryhmittelevästä kentästä Luokaltasiirto.


  E2. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella 2018 kokonaan laiminlyöneitä

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyönyt=Kyllä.

  2. Klikkaa Sukupuoli-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Tee jakauma.

  3. Valitse Laske / Esikatselu ja poimi tarvitsemasi luvut tai tulosta jakauma paperille.


  E3. Lukuvuonna 2017/2018 perusopetuksen päättötodistuksen saaneet ja lisäopetuksen suorittaneet

  E3.1

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku
  Peruskoulun päättötodistus >= "01.08.2017".

  2. Klikkaa Sukupuoli-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Tee jakauma.

  3. Valitse Laske / Esikatselu ja poimi tarvitsemasi luvut tai tulosta jakauma paperille.

  E3.2

  1. Mikäli yksityisoppilaana olevat on kirjattu tietyllä opiskelijalajilla niin tee opiskelijarekisterissä esim. haku
  Peruskoulun päättötodistus >= "01.08.2017" JA Opiskelijalaji->opiskelijalaji = "yksityisoppilas"
  2. ja 3. kohta kuten yllä.

  E3.3

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku
  Peruskoulun päättötodistus >= "01.08.2017" TAI Lisäopetuksen todistus >= "01.08.2017".
  2. ja 3. kohta kuten yllä.


  E4. Peruskoulunne kirjoilla 20.9.2017 olleet esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, jotka saivat lukuvuoden 2017/2018 aikana osa-aikaista erityisopetusta

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku
  Osa-aikaisessa erityisopetuksessa = Kyllä.

  2. Klikkaa Sukupuoli-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Tee jakauma.

  3. Valitse Laske / Esikatselu ja poimi tarvitsemasi luvut tai tulosta jakauma paperille.


  E5. Oppivelvollisuusiän lukuvuonna 2017/2018 ylittäneet (17 vuotta täyttäneet) perusopetuksen oppilaat, jotka eivät saaneet perusopetuksen päättötodistusta

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku
  Peruskoulun päättötodistus = "" JA Oppivelvollisuuden päättymispäivä >= "01.08.2017" JA Oppivelvollisuuden päättymispäivä <= "30.6.2018".

  2. Klikkaa Sukupuoli-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Tee jakauma.

  3. Valitse Laske / Esikatselu ja poimi tarvitsemasi luvut tai tulosta jakauma paperille.


  Päivitetty: 12.6.2018

  LiiteKoko
  tilasto E Edellinen lukuvuosi (tulostetaan keväällä 2018 ennen lukuvuoden vaihtoa).tul7.79 Kt