Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Alkanut syyslukukausi (kohta F)

  F-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on alkavana lukuvuotena esi-, perus-, lisä- tai maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa opetusta.

  Tiedot voi kerätä joko yksitellen käyttämällä alla kuvattuja hakuja ja jakaumia tai käyttämällä tämän sivun alalaidassa olevia tulosteita.

  Lataa tulosteet sivun alalaidasta ja lue ne Primuksen Opiskelijat-rekisteriin. Muokataksesi tulostetta klikkaa tulostuseditorin yläosasta aktiiviseksi Viimeinen sivu -välilehti.

  Tulosteissa rajataan tilastoon kuulumattomat opiskelijalajit (esimerkiksi suunnitteluoppilaat) pois Opiskelijalajit-rekisterin Lasketaan tilastoon -kentän avulla. Tämän vuoksi tulosteen käyttö vaatii Primuksen version 4.47 tai uudemman. Ota kenttä esille Opiskelijalajit-rekisterin kenttäeditorista ja rastita se niiden opiskelijalajien kohdalla, jotka kuuluvat tilaston oppilasmääriin (esimerkiksi Peruskoulun oppilas).


  F1 Maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaat 20.9

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku Valmistavan opetuksen opiskelija = Kyllä.

  2. Klikkaa Sukupuoli-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Tee jakauma.

  3. Valitse Laske / Esikatselu ja poimi tarvitsemasi luvut tai tulosta jakauma paperille.


  F2 ja F3 Vähintään syyslukukauden ajan kotiopetuksessa tai ulkomailla olevat

  1. Riippuen oppilaitoksenne tavasta kirjata kyseiset tiedot tehdään ensin haku, jolla saadaan opiskelijat haettua. Sen jälkeen tehdään jakauma kuten yllä 2. ja 3. kohdissa.


  F4 Esiopetuksessa 20.9. olevat oppilaat iän mukaan

  Esiopetuksen opiskelijoilla on tämän ohjeen mukaan oltava täytettynä luokka-asteena 0.

  1. Lataa sivun alalaidasta tuloste "Peruskoulutilaston oppilasmäärät esiopetuksessa ja 1. lk 20.9.2017" ja lue se Primukseen.

  2. Tulosta tuloste ja poimi siitä tarvittavat luvut.


  F5 ja F6 Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärät 20.9

  1. Lataa sivun alalaidasta tuloste "Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärät 20.9".

  2. Tee opiskelijarekisterissä haku, jolla ei näytetä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita, ulkomailla tai kotiopetuksessa olevia sekä perusopetuksen aineopiskelijoita.

  3. Tulosta tuloste haetuille opiskelijoille ja poimi siitä tarvittavat luvut.


  F8, F9 ja F10 Sisäoppilaitoismuotoisessa majoituksessa olevat sekä majoitusedun ja kuljetusedun saavat opiskelijat 20.9.

  Huom. tulosteessa oletetaan, että kohta F8 on kirjattu rastikentällä Asuntolapaikka.

  1. Lataa sivun alalaidasta tuloste "Majoitus ja kuljetus 20.9".

  2. Tulosta tuloste ja poimi siitä tarvittavat luvut.


  F11 Vieraskieliset (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli) oppilaat 20.9.

  1. Lataa sivun alalaidasta tuloste "Vieraskieliset 20.9".

  2. Tulosta tuloste ja poimi siitä tarvittavat luvut.


  F12 Perusopetuksen 1. vuosiluokalla 20.9. olevat oppilaat iän mukaan

  Tässä käytetään samaa tulostetta kun F4 kohdassa.

  1. Lataa sivun alalaidasta tuloste "Peruskoulutilaston oppilasmäärät esiopetuksessa ja 1. lk 20.9.2017" ja lue se Primukseen.

  2. Tulosta tuloste ja poimi siitä tarvittavat luvut.


  F13 Koulunne oppivelvollisten määrä, joiden perusopetuksen aloittamista on tänä syksynä siirretty

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku, jolla saat esiin nämä opiskelijat.

  2. Klikkaa Sukupuoli-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Tee jakauma.

  3. Valitse Laske / Esikatselu ja poimi tarvitsemasi luvut tai tulosta jakauma paperille.


  F14 Joustavan perusopetuksen (JOPO) oppilaat 20.9.

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku Joustavassa perusopetuksessa (JOPO) = Kyllä.

  2. Klikkaa Sukupuoli-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Tee jakauma.

  3. Valitse Laske / Esikatselu ja poimi tarvitsemasi luvut tai tulosta jakauma paperille.


  F15 Oppivelvollisuusiän ylittäneet (17 vuotta täyttäneet) perusopetuksen oppilaat 20.9.

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku Henkilötunnus = "????99*" JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste <> "10".

  2. Mikäli oppilaitoksellanne on sekä kansanopiston perusopetuksen oppilaita että muita perusopetuksen oppilaita, ottakaa jakauma siitä kentästä, jolla nämä erotetaan. Muussa tapauksessa haun tulosten määrä on riittävä.

  LiiteKoko
  Tilasto_F5_F6_Esi-_perus-_ja_lisaopetuksen_oppilasmaarat_20.9.tul28.55 Kt
  Tilasto_F8_F9_F10_Majoitus_ja_kuljetus_20.9.tul13.07 Kt
  Tilasto_F11_Vieraskieliset_20.9.tul7.63 Kt
  Tilasto_F4,_F12_Peruskoulutilaston_oppilasmäärät_esiopetuksessa_ja_1._lk_20.9.2017.tul5.57 Kt