Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutkintoon johtamaton koulutus (kohta J)

  J-osiossa ilmoitetaan tietoja tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Tietoja ei ilmoiteta muissa kohdissa jo ilmoitetuista esiopetuksesta, perusopetuksesta, lisäopetuksesta, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavasta opetuksesta, eikä tutkintotavoitteisesta lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta.

  Kaikista eri hauista tehdään jakauma, johon valitaan tilastoitavaksi kentäksi sukupuoli. Tämän osion haut riippuvat paljon oppilaitoksenne tietojen kirjaustavasta.

  J1.2-kohdan lukiokoulutuksen aineopiskelijoihin luetaan

  • yksittäisiä oppiaineita tai yksittäisiä lukiokursseja opiskelevat opiskelijat
  • opiskelijat, joille oppilaitoksenne ei ole ensisijainen oppilaitos (suorittavat oppilaitoksessanne vain joitakin kursseja)

  vaikka opiskelijalla on tavoitteena lukion koko oppimäärän suorittaminen

  • ulkomailta tulleet vaihto-opiskelijat
  • opiskelijat, jotka ovat 20.9. mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon, mutta joilta on vielä lukion koko oppimäärään vaadittavia kursseja suorittamatta


  Tarkista Primuksen opiskelijarekisteristä, mihin kenttään tieto tutkinnon suorittamisesta tai aineopiskelusta on kirjattu. Haku voi olla esim.

  • Lukiokoulutus="" (hakee kaikki, jotka eivät suorita koko tutkintoa)
  • Oppilastyyppi="aineopiskelija"
  • Opiskelijalaji<>"*tutkinto*" (hakee kaikki, joiden opiskelijalajin nimessä ei ole sanaa "tutkinto"

  Ota jakauma haussa käyttämästäsi kentästä: Klikkaa kenttään hiiren 2. painikkeella ja valitse Tee jakauma. Klikkaa Lisää-painiketta Määrittelevät kentät -kohdan alla ja valitse Sukupuoli. Kuvassa on jakauma Oppilastyyppi-kentästä sekä Opiskelijalaji-kentästä.

  J1.5-kohdan opiskelijamäärään luetaan mm.

  • tutkintoon johtamattomien nuorten ja aikuisten koulutusten opiskelijat ml. ei tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA)opiskelijat
  • oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneita, jotka opiskelevat 20.9. saman perustutkinnon toista osaamisalaa tai sen osaa. Esimerkiksi opiskelija, joka on jo suorittanut lähihoitajan tutkinnon osaamisalanaan sairaanhoito ja huolenpito, täydentää tutkintoaan vanhustyön osaamisalaan liittyvillä opinnoilla.