Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Peruskoulujen erityisopetus (kohta K)

  K-osio näytetään peruskoulutason oppilaitoksilla, joilla on opiskelijoilla tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai erityisen tuen päätös. Tietojen keräämiseen erityisopettajalta voi hyödyntää Koulunkäynnin tuen tilastotiedot -Wilma-lomaketta.

  Sen jälkeen tiedot voi kerätä Primuksesta joko yksitellen käyttämällä alla kuvattuja hakuja ja jakaumia tai käyttämällä tämän sivun alalaidassa olevia tulosteita.

  Lataa tulosteet sivun alalaidasta ja lue ne Primuksen Opiskelijat-rekisteriin. Muokataksesi tulostetta klikkaa tulostuseditorin yläosasta aktiiviseksi Viimeinen sivu -välilehti.

  Tulosteissa rajataan tilastoon kuulumattomat opiskelijalajit (esimerkiksi suunnitteluoppilaat) pois Opiskelijalajit-rekisterin Lasketaan tilastoon -kentän avulla. Tämän takia tulosteen käyttö vaatii Primuksen version 4.47 tai uudemman. Ota kenttä esille Opiskelijalajit-rekisterin kenttäeditorista ja rasti se niiden opiskelijalajien (esimerkiksi Peruskoulun oppilas) kohdalla, jotka kuuluvat tilaston oppilasmääriin.


  K2 ja K3 Peruskoulujen esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös 20.9., toteutuspaikan mukaan sekä oppiaineiden oppimäärien mukaan

  1. Lataa sivun alalaidasta tuloste "Tilasto K2 K3 Erityisen tuen päätös 20.9" ja lue se Primukseen.
  2. Tulosta tuloste ja poimi siitä tarvittavat luvut.


  K4 Peruskoulujen esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai erityisen tuen päätös 20.9., tukimuotojen mukaan

  Tapa 1. Jos Tukitoimet-rekisteriä ei ole otettu käyttöön, tehdään haut opiskelijarekisterissä.

  Haut saattavat vaihdella kouluittain riippuen tuen kirjaustavasta Primuksessa. Jokaisessa kohdassa voidaan kuitenkin käyttää kahta pohjahakua:
  (Tehostettu tuki = Kyllä TAI Tuen vaihe = "Tehostettu tuki")

  (Erityinen tuki = Kyllä TAI Tuen vaihe = "Erityinen tuki")

  Näihin lisätään JA-painikkeella kohdan oma haku.

  K4.1

  Tässä hakuihin lisätään JA Osa-aikaisessa erityisopetuksessa = Kyllä.

  K4.2

  Tämä kohta riippuu täysin koulun kirjaamistavasta. Primuksen opiskelijarekisteristä ei löydy yksiselitteistä kenttää tukiopetuksen merkitsemiselle.

  K4.3

  Tässä hakuihin lisätään JA (Avustajapalvelut <> "" TAI Tulkitsemispalvelut = Kyllä).

  K4.4

  Tämäkin haku riippuu kentistä, joita koulussa on käytetty. Haku voisi olla esim. JA (Muut henkilökohtaiset tukitoimet <> "" TAI Tot. opiskelun palvelu- ja tukitoimet <> "").

  Tapa 2. Jos Tukitoimet-rekisteri on otettu käyttöön, tilasto voidaan tehdä Tukitoimet-rekisterin hauilla ja jakaumilla.

  Ensin haetaan opiskelijat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma: Opiskelija->Opiskelijalaji->Opiskelijalaji="Peruskoulun oppilas" JA (Opiskelija->Tuen vaihe = "Tehostettu tuki" TAI Opiskelija->Tehostettu tuki = Kyllä) JA Opiskelija->Erityinen tuki = Ei JA Tukimuodot->Tilastokeskuksen peruskoulutilaston tyyppi = "avustaja- ja/tai tulkitsemispalvelu"

  Sen jälkeen otetaan jakauma, johon valitaan tilastoitavaksi kentäksi Opiskelija->Korttinumero. Huom. Tehostetun tuen oppimissuunnitelman mukaan opiskelevien opiskelijoiden määrän näyttää tulosteessa viimeinen, suurin rivinumero (ei siis Yht.-rivin luku).

  Kun rivinumero on otettu talteen, hausta poistetaan "avustaja- ja/tai tulkitsemispalvelu", vaihdetaan tilalle "muu tukimuoto" ja otetaan sama tilasto uudelleen. Tämä tehdään myös "osa-aikainen erityisopetus"- ja "tukiopetus"-tiedoille.

  Sen jälkeen muutetaan hauksi seuraava:
  (Opiskelija->Tuen vaihe = "Erityinen tuki" TAI Opiskelija->Erityinen tuki = Kyllä) JA Tukimuodot->Tilastokeskuksen peruskoulutilaston tyyppi = "avustaja- ja/tai tulkitsemispalvelu"

  Tällä haulla tehdään sama prosessi kuten yllä vaihtamalla Tilastokeskuksen peruskoulutilaston tyyppi -tietoa ja ottamalla jakaumat jokaisesta.

  LiiteKoko
  Tilasto_K2_K3_Erityisen_tuen_paatos_20.9.tul13.39 Kt
  Tilasto_K4_Tehostetun_tuen_opp.suun_._tai_erit._tuen_paatos_20.9.tul3.12 Kt