Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Perusopetuksen suomi/ruotsi toisena kielenä, katsomusaine ja valinnaisainevalinnat (kohta O)

  O-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on tulevana lukuvuotena perusopetusta 1-6 tai 7-9 vuosiluokille.

  O1 Suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevia perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaita 20.9.

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku Suomi toisena kielenä = Kyllä JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste >= 1 JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste <= 6. Haun tuloslukumäärä on O1.1-kohdan ensimmäinen tieto.

  2. Tee opiskelijarekisterissä haku Suomi toisena kielenä = Kyllä JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste >= 7 JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste <= 9. Haun tuloslukumäärä on O1.1-kohdan toinen tieto.

  3. Tee opiskelijarekisterissä haku Ruotsi toisena kielenä = Kyllä JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste >= 1 JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste <= 6. Haun tuloslukumäärä on O1.2-kohdan ensimmäinen tieto.

  4. Tee opiskelijarekisterissä haku Ruotsi toisena kielenä = Kyllä JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste >= 7 JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste <= 9. Haun tuloslukumäärä on O1.2-kohdan toinen tieto.


  O2 Perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaat katsomusaineen mukaan 20.9.

  1. Tee opiskelijarekisterissä haku Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste >= 1 JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste <= 6.

  2. Klikkaa Katsomusaine-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Tee jakauma.

  3. Valitse Laske / Esikatselu ja poimi tarvitsemasi luvut tai tulosta jakauma paperille.

  4. Tee opiskelijarekisterissä haku Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste >= 7 JA Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste <= 9 ja toista kohdat 2 ja 3.


  O4 Perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaiden valinnaisainevalinnat 20.9.

  Tilasto voidaan tehdä hakemalla aine kerrallaan opiskelijat, joilla on valintoja kyseisessä aineessa.

  Haku olisi esim. (Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste=8 TAI Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste=9) JA Valintoja.Kurssi.Laajuustyyppi(ÄI,Opintoviikot)>"0".