Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

  På dessa sidor upprätthålls alla anvisningar till våra program samt utskrifts- och blankettmallar för olika skolstadier. I Aktuellt-spalten hittar du länkar till de mest aktuella anvisningarna.

  Vår huvudsida finns på www.visma.fi/inschool.  Aktuella störningar och felsituationer

  Anmäl dig till webinarier och kurser


  Kundsupporten öppen sommaren 2017:

  • I juli betjänar vi på finska kl. 9-11 och kl. 13-15.

  LP 2016: Formativ bedömning

  Läroplanen som trädde i kraft 1.8.2016 förutsätter formativ bedömning av eleven. Den formativa bedömningen är kontinuerlig. Läraren bedömer eleverna under kursens gång, medan eleverna utför självvärdering. Bedömningen görs för såväl kurser och mångvetenskapliga lärområden.

  Lärarna ser graferna över den formativa bedömningen och studerandens självvärdering i infodialogen på gruppens bedömningssida. Detta gäller både grupperna och de mångvetenskapliga lärområdena. När du klickar på en studerande i bedömningen öppnas en ruta med bl.a. studerandens tidigare prov, lektionsanteckningar och den formativa bedömningen på en separat flik. Därmed kan du smidigt använda den formativa bedömningen vid bedömningssamtalen med studeranden.

  Funktionen kräver version 4.51 av Primus och version 2.21 av Wilma.

  Infobrev om nya Wilma fr.o.m. 1.11.2016

  Vi har skrivit ett infobrev om nya Wilma, vars textinnehåll ni kan läsa nedan. Vi rekommenderar att läroanstalterna delar ut infobrevet till vårdnadshavare och studerande.

  Infobrevet i sin helhet (innehåller även bilder) kan laddas ner från vår server: Nya Wilma (infobrevet finns på finska, svenska och engelska).