Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Statistik över elevantal: Föregående läsår (del E)

  Ändringar i E-avsnittet 2018: inga ändringar

  Ändringar i E-avsnittet 2017: punkten E0 (uppgifter om elever som före den grundläggande utbildningen deltagit i förberedande undervisning för invandrare) som lades till i datainsamlingen hösten 2016 har fallit bort. I övrigt ser del E ut som tidigare.

  Statistiken för föregående läsår

  Del E samlas in av de läroanstalter som föregående läsår har haft förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning.

  Uppgifterna kan samlas in en och en genom att använda de sökningar och fördelningar som anges nedan, eller genom att använda utskriften Statistik E Föregående läsår (skrivs ut på våren 2018 före läsårsbytet)" som finns längst nere på denna sida.
  Uppgifterna ska skrivas ut på papper på våren före klassuppflyttningen, och fyllas i på hösten i E-avsnittet på Statistikcentralens blanketter. Spara utskriften på din dator och läs in den i Primus Studeranderegister.

  I utskriften används Studerandetyper-registrets fält Inkluderas i statistiken för att sålla bort de studerandetyper (till exempel "Blivande elev") som inte ska räknas med i statistiken. Ta fram fältet i Studerandetyper-registrets fälteditor, och kryssa i det för de studerandetyper (till exempel "Grundskolelev") som ska beaktas i statistikens elevantal.


  E1. Antalet elever i förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning vid vårterminens slut, och antalet elever som har stannat kvar på klassen

  Alternativ 1: Då uppflyttning från klass ännu inte har gjorts.

  1. Öppna Studeranderegistret och hämta alla studerande.

  2. Högerklicka på fältet Årskurs/Årsnivå och välj Gör en fördelning i snabbmenyn.

  3. Klicka på Lägg till och välj Uppflyttning från klass och Kön som grupperande fält.

  4. Klicka på Räkna/Förhandsgranska och sök fram de tal som du behöver. Det går också att printa ut fördelningen. De sammanlagda summorna får du genom att avlägsna Kön som grupperande fält. Om en del av studerandena ännu har "Stannar kvar villkorligt" som klassuppflyttningsstatus, skriv ner dem och komplettera statistiken då du vet vilka som flyttas upp till nästa klass.

  Alternativ 2: Om uppflyttning från klass redan har gjorts.

  1. Öppna Studeranderegistret.

  2. Klicka på Sök-knappen och gör sökningen Årskurs/Årsnivå->Årskurs<>"0" OCH Årskurs/Årsnivå->Årskurs<>"1" OCH Årskurs/Årsnivå->Årskurs<>"10" OCH Studerande i förberedande undervisning=Nej

  3. Alla klasser upp till 5:e klassen statistikförs som ovan.

  4. Gör en sökrutin för arkiverade och avgångna studeranden t.ex.: Grupp/klass->Namn="6/2018" och gör en fördelning av dessa. Radera Uppflyttning från klass från det grupperande fältet.


  E2. Elever som helt har försummat sin läroplikt under vårterminen 2018

  1. Skriv i Studeranderegistret in sökrutinen Helt försummat sin läroplikt=Ja.

  2. Högerklicka på Kön-fältet och välj Gör en fördelning.

  3. Klicka på Räkna/Förhandsgranska och sök fram de tal som du behöver. Det går också att printa ut fördelningen.


  E3. Elever som har fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen läsåret 2017/2018 och som har genomgått påbyggnadsundervisning

  E3.1

  1. Gör sökrutinen Grundskolans avgångsbetyg >= "01.08.2017" i Studeranderegistret.

  2. Högerklicka på Kön-fältet och välj Gör en fördelning.

  3. Klicka på Räkna / Förhandsgranska och sök fram de tal som du behöver. Det går också att printa ut fördelningen.

  E3.2

  1. Ifall privatelever har angetts med en särskild studerandetyp så ska du skriva in sökrutinen Grundskolans avgångsbetyg >= "01.08.2017" OCH Studerandetyp->Studerandetyp = "privatelev" i Studeranderegistret. Del 2 och 3 som ovan.

  E3.3

  1. Gör sökrutinen Grundskolans avgångsbetyg >= "01.08.2017" ELLER Påbyggnadsundervisningens betyg >="01.08.2017" i Studeranderegistret. Del 2 och 3 som ovan.


  E4. Elever inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning som var inskrivna vid er läroanstalt 20.9.2017 och som under läsåret 2017/2018 fick specialundervisning på deltid

  1. Gör i Studeranderegistret sökrutinen I deltidsspecialundervisning=Ja

  2. Högerklicka på Kön-fältet och välj Gör en fördelning.

  3. Klicka på Räkna / Förhandsgranska och sök fram de tal som du behöver. Det går också att printa ut fördelningen.


  E5. Elever inom den grundläggande utbildningen, som passerat läropliktåldern (fyllt 17 år) läsåret 2017/2018 och som inte erhållit avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

  1. Gör i Studeranderegistret sökrutinen Grundskolans avgångsbetyg= "" OCH Läropliktens avslutningsdatum >= "01.08.2017" OCH Läropliktens avslutningsdatum <= "30.6.2018".

  2. Högerklicka på Kön-fältet och välj Gör en fördelning.

  3. Klicka på Räkna / Förhandsgranska och sök fram de tal som du behöver. Det går också att printa ut fördelningen.

  Uppdaterad: 6.8.2018

  BilagaStorlek
  statistik E Föregående läsår (skrivs ut på våren 2018 före läsårsbytet).tul8.14 kB