Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Språkval inom årskurserna 1-6 inom grundläggande utbildning (del M)

  Del M visas för de läroanstalter som under pågående läsår har grundläggande utbildning för klasserna 1-6.

  Uppgifterna kan tas fram en och en genom att använda de sökningar och fördelningar som beskrivs nedan, eller genom att använda den utskrift som finns längst ner på denna sida. I utskriften och anvisningarna har 2016 lagts till den nya punkten M4 som gäller valen av B1-språk i åk 1-6.

  Ladda utskriften till den egna datorn, och läs in den i Primus’ Studerande-register. För att bearbeta utskriften, klicka på fliken Sista sidan I utskriftseditorn.

  I utskriften används Studerandetyper-registrets nya fält Inkluderas i statistiken för att sålla bort de studerandetyper (till exempel Blivande elev) som inte ska räknas med i statistiken. På grund av detta kräver användandet av utskriften Primus version 4.47 eller nyare. Ta fram fältet via Studerandetyper-registrets fälteditor, och kryssa i det för de studerandetyper (till exempel Grundskolelev) som hör till statistikens elevantal.


  M2 Val av gemensamt språk (A1) i årskurserna 1-6 inom grundläggande utbildning 20.9.

  1. Högerklicka på studeranderegistrets fält A1-språk och välj i snabbmenyn Gör en fördelning.

  2. Klicka på Lägg till och välj Årskurs/Årsnivå som grupperande fält .

  3. Klicka på Räkna / Förhandsgranska.

  Fördelningens översta rad berättar hur många elever som inte alls studerar A1-språk.

  Ifall eleverna kan ha 2 A1-språk ska du göra en fördelning även för fältet A1-språk (2).

  Flickornas A1-språk

  Som ovan, men lägg till kön som grupperande fält. Ett annat alternativ är att man först söker fram alla flickor i studeranderegistret och gör en fördelning av dem.

  För att fördelningarna och sökrutinerna ovan skall lyckas, skall fältet A1-språk vara ifyllt. Ifall detta fält har lämnats tom kan det fyllas i efteråt:

  1. Gör i studeranderegistret sökrutinen Antal val.Kurs(ENA)>0 ELLER Studieveckor.Kurs(ENA)>0

  2. De som är framsökta i studeranderegistret är alla de som studerar ENA-ämnet. Studerande har alltså antingen val eller prestationer i detta ämnets kurser.

  3. Måla de studerandekort som sökrutinen gav och välj "Engelska" i fältet A1-språk. Spara.

  4. Sök på samma sätt även andra A1- och A2-språk och välj rätt språk för varje elevgrupp.

  M3 Val av frivilligt språk (A2) i årskurserna 1-6 inom grundläggande utbildning 20.9

  Som ovan, men gör en fördelning av fältet A2-språk.

  Som ovan, men sök endast fram flickorna och gör sedan fördelningen.

  M4 Val av gemensamt språk (B1) i punkt M1, dvs. årskurserna 1-6 inom den grundläggande utbildningen

  Som ovan, men gör en fördelning av fältet B1-språk och lämna bort grupperingen enligt årskurs.

  BilagaStorlek
  Statistik M2, M3, M4 A1, A2 och B1-språkval åk 1-6 20.9.tul31.8 kB