Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Medeltalslista

  Se bild

  Utskrift till Primus

  Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen. Det finns två olika mallar: en enkel, där alla medeltal skrivs ut med samma färg, samt en annan mall, där de bästa vitsorden skrivs ut med röd färg, och de sämsta med blå färg. Man kan ladda de båda eller endast nåndera.

  Öppna Primus Studeranderegisters utskriftseditor och välj Funktioner / Kopiera från fil. Välj utskriften du sparade. Mallen öppnas till editorn och har nu sparats till Primus.

  Förberedelser

  Användning av utskriften kräver att man i Primus definierat vilken typ av medeltal man vill använda och vilka kurser eller ämnen som tas med i de olika medeltalen.

  • Skapa i Medeltalsdefinitioner-register de medeltal som man i skolan vill använda, t.ex. "läsämnen", "språk" och "9. klassens medeltal". Även "alla ämnen" är bra att ha.
  • Anteckna därefter i Kurser-register för varje kurs de medeltal, i vilka ifrågavarande kurs beaktas. T.ex. ENA4-kursen beaktas i läsämnen, språk, 8. klassens medeltal samt i alla ämnenas medeltal.

  Utskriftens överrubrik

  Till utskriftens överrubrik skrivs ut skolans namn, läsår, datum, elevernas klass samt klassföreståndarens namn.

  Utskriftens tabelldel


  Till tabelldelen skrivs ut elevernas namn samt olika medeltal. I exempelskolan har gjorts medeltalsdefinitioner med namnen "Åk 7 medeltal", "Åk 8 medeltal", "Åk 9 medeltal" och "läsämnen". Var och en skrivs ut som egna kolumner.

  Byt ut till mallens kolumnrubrikceller sådana medeltal, som ni i er egen skola anvädner, och som man vill ha med i denna sammanfattning.

  Byt även ut samma medeltal till de röda cellerna:

  • Klicka på cellen som skriver ut åk 7:s medeltal och därefter i fönstrets högra kant på fältet som finns under Uppgift-mellanbladet.
  • I fältet finns färdigt som innehåll Medeltal som definieras "(Åk 7 medeltal)". Radera det och välj i stället "Medeltal som definieras" och i hjälprutan som öppnas de medeltal som er skola använder.


  Du kan själv definiera när medeltalet visas med färg. I mallen har gränserna lagts till 6 och 8,5. Samma villkor har lagts till cellen som skriver ut elevens namn och till cellen som skriver ut 9. klassens medeltal för våren. Gränsvärden ändras genom att klicka på Efternamn&Förnamn-cellen, och byta ut värdet till Cellens innehåll -delen.

  • 1. mellanbldet skriver ut blå, dvs. sämre än 6
  • 2. mellanbladet skriver ut röd, dvs. 8,5 eller bättre
  • 3. mellanbladet skriver ut de som finns däremellan dvs. 6 - 8,5

  Ifall du byter gränsvärdet för t.ex. blå färg, för ändringen också till mellanblad 3.

  Utskriftens underrubrik

  Till utskriftens underrubrik skrivs ut klassens studerandeantal samt antal flickor och pojkar. Dessutom skrivs ut klassens medeltal och skilt flickors och pojkars medeltal.

  Man kan jämföra skillnader i medeltal mellan klasser med hjälp av fördelningar. Läs mera via länk nedan.


  Artikeln har updaterats 11.09.2012