Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Sökandens uppgifter, ändringsblankett

  Se bild

  Uppgifter om sökanden

  Blanketten i den här instruktionen är till för läroanstaltens personal. Med hjälp av blanketten kan du ändra och komplettera uppgifterna om de studerande som har sökt till läroanstalten, men också lägga till helt nya sökande. Via Wilma är det möjligt t.ex. att ändra sökandens kontaktuppgifter och ansökningens status samt att poängsätta sökanden och göra valbeslut.

  Uppgifterna om sökande kommer från Primus Sökanderegister, dit de har kommit på något av följande sätt:

  • från Studieinfo-systemet
  • genom att de har lagts till för hand i Primus eller Wilma
  • genom att sökanden har anmält sig via en elektronisk utbildningskalender

  Blankettmallen är utformad för att passa sökande som har överförts från Studieinfo-systemets gemensamma ansökning, men det går också att utarbeta flera versioner av blanketten för olika sökanden, t.ex.

  • de som är överförda från Studieinfo-systemet
  • de som har sökt direkt till läroanstalten
  • de som deltar i utbildningsprövning
  • de som söker till förberedande utbildning
  • de som söker till läroavtalsutbildning

  Blanketterna bearbetas med Primus blanketteditor. Av de fält som finns i registret Sökande kan du placera vilka som helst på blanketten.

  I registret Information om skolan ska följande fält ikryssas:

  • Primus register i Wilma och
  • Blankettfunktionen i användning.

  Blankettens inställningar

  Spara lom-filen på din egen dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett och ta fram blanketten som du sparade.

  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Blankettens databas: Sökande
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare, Personal
  • Användargrupp i Wilma: En sådan grupp som får lägga till nya sökande, t.ex. administrationen. Samma användargrupp ska du också lägga till i fältet Användargrupp i Wilma i Lärar- och Personalregistret i för de personer som får använda blanketten.
  • Tillåtet att skapa nytt registerkort kryssas i om det ska vara möjligt att lägga till nya sökanden via Wilma.
  • Kryssa i Syns i Wilma

  Lägg till nya sökande

  Det är möjligt att med en blankett lägga till helt nya sökande till Primus. Då ska blanketteditorns fält Tillåtet att skapa nytt registerkort vara ikryssat för blanketten. Blankettens användargrupp ska ha rätt att skapa nya registerkort i Sökanderegistret. Denna rätt anges i Användargrupper-registret.

  Sökande-sidan i Wilma finns en lista över läroanstaltens eller enhetens sökande och ovanför listan finns länken Lägg till ny. Då du klickar på länken öppnas samma blankett som du får fram via Blanketter-länken på sökandens profilsida, men blanketten är tom och innehåller inte någon sökandes uppgifter.

  Uppgifterna om en ny sökande sparas på ett nytt registerkort i Sökanderegistret i Primus. Det är också möjligt att överföra en sökande till Studeranderegistret från Wilma (se länken nedan).

  Sökfält-blankett

  Du kan göra en blankett som syns på sidan Sökande i Wilma. Med blanketten kan du direkt synliggöra endel uppgifter, t.ex. vilka sökande som har sökt till kort- eller långvariga utbildningar.

  • Blankettens typ: Sökfält
  • Blankettens databas: Sökande


  Det räcker att du tar fram endast några fält, t.ex. Söker till kortvarig utbildning, Efternamn, Förnamn. Du kan ta fram flera fält enligt behov. Nedan finns en länk till en noggrannare anvisning om sökfält.

  Sökandens bilagor

  Sökandens ansökan kan innehålla bilagor. För att läraren/personalen ska kunna se bilagor, ska du på blankettens Villkor och kontrollregler-flik ange rätten att se blanketten samt vid behov även att ändra bilagor. Om en sökande överförs till Studeranderegistret i Wilma, kan bilagorna överföras samtidigt. Du hittar mera information om bilagor via länken nedan.


  Artikeln har updaterats 22.11.2016