Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Hållna stödundervisningstimmar

  Se bild

  Den här instruktionen innehåller Primus Stödåtgärder-registers utskrift över lärarnas hållna stödundervisningstimmar.

  Spara utskriftsfilen som finns under rubriken Filer på din egen dator.

  Öppna Primus register Stödåtgärder och utskriftseditorn. Klicka på Funktioner / Kopiera från fil och välj den fil som du nyss sparade. Filen är nu sparad i Primus. Ett annat sätt är att öppna både katalogen där du sparade filen och Primus utskriftseditor och dra filens ikon från katalogen till utskriftseditorn.

  Utskriftens uppgifter

  Utskriften är vågrät och innehåller stödundervisningens datum och tidpunkt, elevens namn och klass, stödets längd (i minuter) samt i vilket läroämne som stödundervisningen har getts. På utskriften finns det en färdig sökrutin (i utskriftseditorn: Inställningar / Utskriftens inställningar. Det betyder att Primus söker efter de stödåtgärder vars stödform är Stödundervisning. Det är dessutom ordnat enligt lärare, dvs. varje lärare har en egen sida.

  För löneberäkningen är det bra att beakta att ifall det på samma lektion deltagit flera elever, visar utskriften var och en på egen rad.

  Om du vill göra en skild utskrift för de stödundervisningstimmar som personalen har bör du göra en skild version för dem. På utskriften och i fälten ska du då ändra Anteckningen har gjorts av (lärare) till Anteckningen har gjorts av (personal).

  Den här utskriften kan printas ut endast via Primus.


  Artikeln har updaterats 25.05.2016