Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Inloggning i Wilma

  I Wilma loggar man in med användarnamn + lösenord eller en YubiKey-nyckel. Studerande, vårdnadshavare och lärare får sina användarnamn från läroanstalten. I stället för ett användarnamn kan läroanstalten också dela ut nyckelkoder. Det går inte att logga in i Wilma med en nyckelkod, men man kan använda den för att göra ett personligt användarnamn åt sig själv.

  Wilma-användarnamnet är vanligen i formatet förnamn.efternamn, efternamn.förnamn, studerandenummer eller e-postadress.

  Inloggning med Wilma-användarnamn

  1) Be läroanstalten om ett användarnamn och lösenord till Wilma.
  2) Ta reda på vad kommunens/läroanstaltens Wilma-adress är. Varje kommun/läroanstalt har en egen adress till Wilma.
  3) Gå till webbadressen och mata in det användarnamn och lösenord som du har fått från läroanstalten.

  Om du har fått en nyckelkod i stället för ett användarnamn ska du själv skapa ett Wilma-användarnamn innan du kan logga in. Instruktioner om hur du går till väga får du av läroanstalten.

  Inloggning med YubiKey

  I Wilma kan du också logga in med hjälp av en YubiKey. YubiKeyn påminner om en minnessticka och fungerar som en slags nyckel. Om du har en YubiKey kan du aktivera den genom att först logga in i Wilma med ditt vanliga användarnamn. Gå till sidan Kontoinställningar och välj YubiKey-fliken. Följ instruktionerna på sidan för att aktivera nyckeln. I fortsättningen kan du logga in i Wilma genom att trycka på YubiKey-knappen. På inloggningssidan finns en skild flik för YubiKey-inloggning.

  Se mera information om inloggning med YubiKey

  Studerande

  Studerandena får sina användarnamn eller nyckelkoder då de börjar skolan. Lågstadieelever har oftast inte egna användarnamn. En studerande kan ha flera användarnamn om han/hon studerar vid flera olika läroanstalter. Studeranden kan själv förena sina användarnamn i Wilma.

  Vårdnadshavare

  Vårdnadshavare får oftast sina användarnamn eller nyckelkoder då eleven anmäls till skolan och skolan kontaktar vårdnadshavarna (kontaktuppgifterna till nya elevers vårdnadshavare fås från befolkningsregistret).

  • Vårdnadshavarna till ett barn kan ha ett gemensamt användarnamn, vilket innebär att de båda har samma användarnamn och lösenord. Detta innebär bl.a. att båda vårdnadshavarna ser varandras meddelanden.
  • Vårdnadshavarna kan ha personliga användarnamn, vilket i praktiken betyder att vårdnadshavarna inte ser t.ex. varandras meddelanden.
  • Om skolan har gett en nyckelkod, ska vårdnadshavaren skapa Wilma-användarnamnet själv. Med nyckelkoden går det inte att logga in i Wilma.

  Lärare och personal

  Lärare och övrig personal får oftast sina Wilma-användarnamn eller nyckelkoder då arbetsavtalet inleds. Om en lärare har egna barn som går i skola i samma kommun, kan han/hon förena användarnamnet som vårdnadshavare med användarnamnet som lärare.

  För kortvariga vikarier görs oftast inga egna Wilma-användarnamn. Vikarierna kan i stället ha ett allmänt, gemensamt vikarieanvändarnamn för att skriva in t.ex. frånvaroanteckningar.

  Övriga personer

  Det går också att göra Wilma-användarnamn och nyckelkoder till övriga personer som är knutna till skolan, t.ex. hälsovårdare, arbetsplatshandledare eller direktionsmedlemmar. Dessa personer får sina användarnamn av läroanstalten.