Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Vårdnadshavarnas Wilma-användarnamn - FAQ

  Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna gällande vårdnadshavares Wilma-användarnamn.

  1) Jag har inget Wilma-användarnamn överhuvudtaget. Hur skaffar jag det?

  Kontakta elevens skola. Om du inte vet i vilken skola eleven går, ska du kontakta skolkansliet.

  Skolan ger dig en adress till den sida där användarnamnet skapas (connect-sidan) och en nyckelkod. Med hjälp av nyckelkoden kan du göra ett eget användarnamn åt dig själv på connect-sidan.


  2) Jag fick ett meddelande om att elevens andra vårdnadshavare har gjort ett eget användarnamn. Ska jag också göra ett?

  Eftersom den andra vårdnadshavaren har gjort ett eget användarnamn, måste du också göra ett eget åt dig själv. Det gamla, gemensamma användarnamnet slutar att fungera inom en månad. Av skolan får du en länk till en sida där du kan göra ett nytt användarnamn. Du behöver ingen nyckelkod för att göra det, utan det räcker med att du har ditt gamla användarnamn och lösenord.


  3) Var skapar eller förenar man Wilma-användarnamn?

  Användarnamnen förenas på en separat Wilmasida som kallas för connect-sidan. Det är skolan som ger vårdnadshavarna länken till connect-sidan. Vårdnadshavarna behöver inte logga in i Wilma för att kunna öppna sidan.
  Sidans adress är i formatet https://wilmasadress/connect. För t.ex. Åboborna är adressen alltså https://wilma.abo.fi/connect.

  För att man ska kunna skapa eller förena användarnamn krävs en fungerande e-postadress. I fortsättningen kommer vårdnadshavarnas e-postadress att fungera som deras användarnamn.

  Noggrannare instruktioner får du från elevens skola. Även här finns en kortfattad beskrivning.


  4) Vi har tre barn och för varje barn ett eget Wilma-användarnamn. Hur kan jag förena dem?

  Bestäm först om ni (vårdnadshavarna) vill fortsätta att ha skilda användarnamn eller om ni vill ha ett gemensamt användarnamn.

  A) Ett gemensamt användarnamn:

  • Skapa en e-postadress som ni båda kan använda.
  • Gå till connect-sidan och skriv in den gemensamma e-postadressen. När ni kommer tillbaka till sidan ska ni skriva in barnens användarnamn, ett i taget.
  • När Wilma ber er skriva in ert namn kan ni skriva t.ex. "Familjen Andersson" eller "Sven och Svea Svensson".

  B) Egna användarnamn:

  • Om ni vill ha skilda användarnamn, ska ni båda göra föreningen separat. Gå till connect-sidan och skriv in din e-postadress. När du kommer tillbaka till sidan ska du skriva in barnens användarnamn, ett i taget.
  • Skriv in ditt eget namn, t.ex. "Sven Svensson".
  • Den andra vårdnadshavaren gör på samma sätt: skriver in sin egen e-postadress, barnens användarnamn och eget namn ("Svea Svensson").

  5) Jag har redan ett Wilma-användarnamn och fick en nyckelkod. Vad ska jag göra?

  Kontrollera hurdant ditt nuvarande användarnamn är. Om användarnamnet är din e-postadress, ska du logga in i Wilma och gå till sidan Användarrättigheter. Klicka sedan på Lägg till roll nere på sidan. På denna sida förenar du nyckelkoden till det existerande användarnamnet. I punkten Jag har... väljer du "nyckelkod" och matar in nyckelkoden i det fyrdelade fält som du får fram när du kryssat i alternativet "nyckelkod". Se närmare instruktioner här, del 3.

  Om ditt användarnamn är ditt barns förnamn.efternamn eller efternamn.förnamn ska du göra som i punkt 4.


  6) Jag har bytt e-postadress. Hur får jag den som mitt Wilma-användarnamn?

  Användarnamnet är inte kopplat till e-posten. Du kan alltså logga in i Wilma med det användarnamnet också om du inte längre använder e-postkontot. Men om du vill ha din nya e-postadress som användarnamn, och också få besked från Wilma till den nya e-postadressen ska du göra på följande sätt:

  • Logga in i Wilma med den gamla e-postadressen och lösenordet.
  • Klicka på Beskedsinställningar uppe på sidan.
  • På Beskedsinställningar-sidan står din gamla e-postadress. Under den finns länken Byt e-postadress. Klicka på den.
  • Skriv in din nya e-postadress och tryck på Sänd.
  • Wilma skickar ett bekräftelsemeddelande till din nya e-postadress.
  • Gå till din nya e-post och öppna meddelandet från Wilma. Klicka på länken i bekräftelsemeddelandet och du dirigeras till Wilma.
  • Wilma ber nu om den gamla e-postadressen som användarnamn, och lösenordet är det samma gamla. Den nya e-postadressen står färdigt i rutan.
  • I fortsättningen är den nya e-postadressen ditt Wilma-användarnamn.