Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Veckotimmar i lärarnas arbetsplan

  Lektionernas antal per kurs kan anges antingen som årsveckotimmar eller som närundervisningstimmar i Kurre.

  • Närundervisningstimmar innebär undervisningens absoluta timantal, t.ex. 24 h. Hela timantalet 24 kan undervisas under en vecka eller det kan fördelas på flera veckor, t.ex. 8 h + 6 h + 10 h.
  • Årsveckotimmar motsvarar ett medeltal: Så många timmar som undervisas per vecka om studieperioden undervisas jämnt året om. En årsveckotimme kan undervisas så att undervisningen sker 1 h/vecka hela läsåret, 2 h/veckan under halva läsåret eller 4 h/veckan under en fjärdedel av läsåret.

  Ändra veckotimmar till arbetstimmar

  Hanteringen av närundervisning och årsveckotimmar är lite olika i lärarnas arbetsmängdsberäkning:

  • Närundervisningstimmarna räknas som standard till lärarens timantal som sådana: om studieperiodens omfattning är 25 h räknas 25 h arbete till läraren.
  • Veckotimmarna ändras till arbetstimmar genom att man multiplicerar årsveckotimantalet med läsråets arbetsveckomängd (standard 38).

  Arbetsveckornas antal per år

  Antalet arbetsveckor behövs främst i läroanstalter där scheman utarbetas på basis av årsveckotimmar. För att få summan av det timantal som beräknas för hela året måste man veta hur många arbetsveckor läsåret består av. Ifall veckoantalet är 38 blir lärarens arbetstid 2 h x 38 = 76 h.

  Arbetsveckornas mängd i Kurre är som standard 38. Standardinställningen kan du byta i Kurrefilens Allmänna inställningar -> Inställningar för beräkning av timantal. Antalet arbetsveckor är 33 i vuxengymnasium, 35 i musikläroantalter och 38 i övriga skolor/läroanstalter.

  Arbetsveckoantalet används också som delare i arbetsmängdutskrifter. Då lärarens hela arbetstid fördelas på 38 veckor får man ett medeltal av veckotimantalet, åvt. Ifall lärarens hela arbetstid är 1600 / 38 = 42,11.

  Periodens veckoantal och undervisning som förverkligats

  Då man använder närundervisningstimmar räknas det timantal som har förverkligats för läraren automatiskt . Helgdagar och andra avvikelser har redan beaktats i placeringen av timmar.

  Då man använder årsveckotimmar har läraren samma schema under t.ex. 10 veckor. Ifall någon vecka innehåller t.ex. helgdagar, hålls inte en del av timmarna. Variationen kan antingen beaktas eller inte i beräkningen.


  I bilden syns läroanstaltens period 4, med påsk, valborg och allhelgondag. Fredagen den 31.5. har reserverats för skolavslutning så då ordnas inte heller undervisning. I perioden finns alltså 10 måndagar, 11 tisdagar, 10 onsdagar, 10 torsdagar och 9 fredagar.

  Då man lägger till en veckotimme på en lärares schema räknas 9-11 timmar som undervisning beroende på vilken veckodag som veckotimmen placeras in på.

  En lärare undervisar 1 h/vecka i "Kundbetjäningens grunder" och 1 h/vecka i "Utarbeta dokument". "Kundbetjäningens grunder" undervisas tisdagar, 11 gånger sammanlagt, dvs. 11 timmar under perioden, medan "Utarbeta dokument" undervisas på fredagar, endast 9 gånger sammanlagt, dvs. 9 timmar.

  Påverka beräkningen

  Lärarnas timantal kan beräknas enligt förverkligade undervisningsgånger eller enligt beräknat antal gånger. Hur uträkningen görs ställer man in under Kurres Allmänna inställningar, i menyn Beräkna placeringarnas timantal:

  • Enligt placeringarnas antal innebär verkligt antal (9, 10 eller 11)
  • Enligt peiodens antal veckor innebär beräknat antal (9 1/2).


  I bilden finns lärarens arbetsmängd först enligt veckoantal, därefter enligt placeringar.

  • Då man beräknar enligt årsveckotimmar räknas 1 x 9 1/2 = 9,30 h till läraren i 4:e perioden för varje studieperiod. För hela året räknas 1 x 4 x 9 1/2 = 38 h. Antal undervisning enligt årsveckotimmar är alltså ett beräknat timantal där man inte beaktar timmar som inte hållits p.g.a. helgdagar.
  • Beräkning som görs enligt placeringar varierar: Beräkningen som görs enligt placerade timmar är noggrannare och motsvarar förverkligad undervisning.