Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Överföringsutskrift

  Se bild

  Med utskriften i den här instruktionen kan du överföra uppgifter från en elevs gamla skola till hans/hennes nya. Använd utskriften för att överföra de uppgifter som inte överförs med det elektroniska elevkortet. De uppgifter som inte överförs kan vara t.ex. den gamla skolans kontaktuppgifter. Den gamla skolan ska printa ut uppgifterna åt den nya skolan.

  Spara utskriftsfilen på din egen dator.

  Utskriftsfilen öppnar du i studeranderegistrets utskriftseditor genom att klicka på Funktioner / Kopiera från fil.

  Överföringsblanketten

  Ibland flyttar elever från en skola till en annan mitt under terminen. För att överföringen ska lyckas är det viktigt att den nya skolan får all information som behövs för elevens skolgång.

  Den här överföringsblanketten innehåller uppgifter om:

  • Elevens ankomstdag
  • Vilka lärobäcker som har använts i undervisningen och hur långt eleven har kommit
  • Undervisningens betoning, valbara ämnen
  • Namnet på kontaktpersonerna vid den tidigare skolan: rektor, klasslärare/klassföreståndare, studiehandledare, speciallärare, hälsovårdare.

  Eleven

  På blankettens övre del skrivs elevuppgifterna från studeranderegistret ut.

  Skolans kontaktuppgifter

  På blankettens mellersta del skrivs uppgifterna om elevens gamla skola ut. Uppgifterna kommer i huvudsak från registret Information om skolan, men uppgifterna om klassläraren kommer från klassregistret. Delarna om speciallärare och hälsovårdare är inte definierade.

  Undervisningen

  I slutet av blanketten finns uppgifter som rör elevens tidigare undervisningen och här kan du fylla i vilka valbara ämnen och språk som eleven har läst, vad som har betonats i undervisningen och vilka läroböcker som har använts.


  Artikeln har updaterats 01.06.2012