Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerandens medeltal, gymnasium

  Se bild

  Blanketten i den här instruktionen är till för studiehandledarna och klassföreståndarna. På blanketten finns medeltal för olika ämnen som studeranden har haft under gymnasietiden. Det finns också en motsvarande blankett för högstadiet.

  Blanketten i Primus

  Spara lom-filen som finns i den här instruktionen på din egen dator. Öppna Primus Blanketteditor och klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  • Blankettens databas: "Studerande"
  • Blankettens namn: t.ex. "Medeltal"
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter.
  • Används i Wilmas anslutningar: kryssa i t.ex. personal och lärare
  • Användargrupp i Wilma: välj den användargrupp som får se medeltalen, t.ex. "studiehandledare". De personer som får se blanketten ska ha samma användargrupp i lärarregistrets fält Användargrupp i Wilma.
  • I fältet Wilmas användarnamn (testning) lönar det sig att skriva in användarnamnet för en testlärare. Du kan då testa och korrigera blanketten innan den blir offentligt i Wilma. Med testanvändarnamnet ser du blanketten i Wilma även om Syns i Wilma inte är ikryssat.
  • Syns i Wilma kryssas i då blanketten är klar för att publiceras. Samtidigt ska du tömma fältet Wilmas användarnamn (testning).

  Medeltal av alla ämnen och läsårsmedeltal

  • Medeltalet av alla ämnen görs av Primus-kurserna vilket betyder att det innehåller alla ämnen som har ett siffervitsord (som beaktas i uträkningen av medeltalet).
  • Läsårets medeltal görs med funktionen Medeltal.Tidsperiod och på basis av fältet Inledningsdatum. Tidsperioden för det första läsåret är Inledningsdatum + 365 dagar, för det andra läsåret de följande 365 dagarna osv. Det fjärde årets sista dag är Examensdatum.
  • Det går också att skriva in datumen för hand, men de behöver då uppdateras på blanketten en gång i året.
  • Om ni har använt ett annat fält än Inledningsdatum för att skriva in när studerandena har börjat sina studier kan ni använda det fältet istället på blanketten. Om ni behöver hjälp med att ändra blankettinställningarna kan ni kontakta vår kundsupport.

  Skapa medeltal

  För att kunna använda blanketten bör du ställa in vilka medeltalsdefinitioner som ska användas och vilka ämnen och kurser som räknas till de olika medeltalen. Inställningarna görs i Primus. De olika medeltalsdefinitionerna kommer fram i Kurser-registret i fältet Räknas till medeltalen.

  • I registret Medeltalsdefinitioner ska du skapa de medeltalsdefinitioner som används vid er skolan. Det kan vara t.ex. "Läsämnen", "Språk" eller "Avgångsbetygets medeltal". På blanketten används följande medeltal:

   • Läsämnen
   • Konst- och färdighetsämnen
   • Språk
   • Matematisk-naturvetenskapliga ämnen
   • Samhälleliga ämnen

  På blanketten visas också medeltalet av alla ämnen, men det behöver ingen egen medeltasdefinition eftersom Primus räknar ut det automatiskt.


  Vilka ämnen eller kurser räknas till de olika medeltalen?

  • Öppna Kursregistret och ta fram fältet Räknas till medeltalen. För alla ämnen/kurser lägger du sedan till rätt medeltalsdefinition, dvs. du bestämmer vilka medeltal de ska räknas med i.
  • Uträkningen av olika ämnesgruppers medeltal görs oftast på ämnesnivå. Klicka på fliken Läroplan som finns i den nedre kanten. Tryck Ctrl-knappen i botten och plocka alla de ämnen som ska räknas med i t.ex. "Läsämnen": modersmål, historia, engelska osv.

  • Klicka sedan på Ändra som finns ovanpå fältet Räknas till medeltalen och välj alternativet Lägg till nya rader. Välj medeltalsdefinitionen "Läsämnen" för dessa ämnen.
  • Gör på samma sätt med de övriga ämnesgrupperna och lägg till de rätta medeltalsdefinitionerna. Ett ämne kan räknas med i flera olika medeltal.

  Skolans egna medeltalsdefinitioner på blanketten

  Blanketten motsvarar inte exakt de inställningar som finns i er Primus, vilket betyder att du bör ändra blanketten så att medeltalsdefinitionerna stämmer överens med inställningarna vid er skola. Öppna blanketten i Blanketteditorn och gå igenom de röda fälten Medeltal som definieras (xxx).

  • Klicka på det röda området (inte på bilden av pennan utan på det röda området). Det öppnas då en ruta där du först ska ta bort de definitioner som finns med på blanketten. Uppgifterna tar du bort genom att klicka på Töm.
  • Välj sedan den medeltalsdefinition som motsvarar den här delen vid er skola. Klicka på Ok och gör på samma sätt för de övriga medeltalen.
  • När varje del har rätt medeltalsinställning så ska du spara blanketten.
  • Uppdatera också Instruktionsfältets text. Skriv in medeltalen i instruktionen och vilka läroämnen som räknas med i dem.

  Studentprovens vitsord

  På blanketten finns också studerandens vitsord och poäng i studentproven samt poängsumman för de enskilda proven. Blanketten är inställd så att det inte går att ändra den här delen i Wilma.

  Medeltal på grundskolans avgångsbetyg

  Medeltalet på grundskolans avgångsbetyg kan du få fram på blanketten om uppgiften har överförts till gymnasiet. I Studieinfo-systemet kan du få fram åtminstone följande uppgifter: Läsämnens medeltal, Ankomstmedeltal och Vägda ämnens medeltal. Det är också möjligt att få dessa uppgifter från högstadiet eleverna i åk 9 har överförts som planeringsstuderande (blivande studerande) till gymnasiet redan under våren. För att de ska överföras bör högstadiet spara medeltalen i fälten och ställa in fälten så att uppgifterna kopieras.

  Medeltalsuppgifterna som kommer från Studieinfo-systemet eller från högstadiet kan sparas i fälten med samma namn i Primus eller i fältet GA medeltal åk 9. På blanketten används fältet Ankomstmedeltal och Läsämnens medeltal.


  Artikeln har updaterats 03.11.2016